لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۰ متخصص آنلاین

آیا هیئت مدیره ساختمان بدون مشورت و اجازه مالکین حق تخریب شومینه را دارد؟

پرسیده شده

سلام،می خواستم بپرسم آیا هیئت مدیره ساختمان بدون مشورت و اجازه مالکین حق تخریب شومینه داخل لابی را به دلیل بزرگ کردن محیط داخل دارند یا خیر؟چون ایشان در جواب نامه همسایگان با استناد به ماده۵۳ اساسنامه ساختمان منکر تغییر در قسمت های مشترک شدند و اعتقاد دارند که پیرو ماده۵۰ اساسنامه هیئت مدیره می توانسته اینکار را بدون هماهنگی با دیگر همسایگان انجام دهند

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
احسان عبدالهی حسین خالق پرست مجتبی عابدی فیروزجائی امین احمدی
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۱,۰۳۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۳۰ پاسخ برای این سوال ثبت شده

هیات مدیره و مدیر ساختمان که طبق قانون و به موجب رای مجمع عمومی ساختمان تعیین شده اند اختیار کامل در خصوص اداره ساختمان دارند .

گفتگو با متخصصین آنلاین
آسیه فتاحی امیردهی
آسیه فتاحی امیردهی ۴.۷ وکیل پایه یک قوه قضاییه
۴.۸ / ۵ (۴۰۴) دیدگاه
محمد بابایی فیشانی
محمد بابایی فیشانی ۲.۰ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۳۵۱) دیدگاه
سعیده کریم فر
سعیده کریم فر ۱.۱ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱۷۸) دیدگاه

هیئت مدیره را اعضا انتخاب می کنن در نتیجه اعمال آنها صحیح است البته باید تصمیمات آنها در جلسه اعلام وبه استحضار اعضا برسد.

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
احسان عبدالهی حسین خالق پرست مجتبی عابدی فیروزجائی امین احمدی
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۱,۰۳۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بنظر نمیرسد تخریب شومینه توسط هییت مدیره که نماینده ساکنین هستند اشکالی داشته باشد

هیات مدیره ساختمان این اختیار را دارد.

با احترام هیات مدیره توسط اعضا ساختمان انتخاب و در خصوص اداره ساختمان میتوانند تصمیم بگیرند

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
احسان عبدالهی حسین خالق پرست مجتبی عابدی فیروزجائی امین احمدی
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۱,۰۳۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اصولا تخریب، اداره امور مشاع تلقی نمی‌شود. اگر بدون اجازه مالکین باشد قانونی نمی باشد، مگر اینکه اساسنامه ار قبل چنین اختیاری را به هیات مدیره اعطا کرده باشد. و در این صورت تخریب در حدود رعایت امانت و غبطه و صلاح و تبدیل به احسن نمودن مشاعات مانعی نخواهد داشت.

باسلام
هیات مدیره ساختمان این اختیار را دارا میباشد.

باسلام محضر شما بزرگوار
عنایت داشته باشید هئیت مدیره ساختمان این اختیار را دارد.

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
احسان عبدالهی حسین خالق پرست مجتبی عابدی فیروزجائی امین احمدی
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۱,۰۳۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

هیات مدیره اختیار تخریب را دارن

با سلام
هیات مدیره ساختمان اختیار مذکور را دارد .

باسلام ودرود هیات مدیره ساختمان درسته که با انتخاب اعضای مجمع عمومی ساختمان تعیین و انتخاب شدند ولی درخصوص تخریب شومینه داخل لابی مجتمع باید بانظر اکثریت اعضا ساختمان باشد.

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
احسان عبدالهی حسین خالق پرست مجتبی عابدی فیروزجائی امین احمدی
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۱,۰۳۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام هیات مدیره همچین اختیاری دارند

با درود چنین اختیاری را دارند

هیئت مدیره ساختمان این اجازه را دارند

با درود..
اساسا هیات مدیره که به موجب رای مجمع عمومی ساختمان تعیین شده اند، دارای اختیارات لازم در خصوص اداره ساختمان و این موضـوع مطـروحه را دارا می باشـند.

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
احسان عبدالهی حسین خالق پرست مجتبی عابدی فیروزجائی امین احمدی
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۱,۰۳۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بلی این اختیار رو دارن

انجام این امر توسط هیات مدیره امکان‌پذیر می باشد

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
احسان عبدالهی حسین خالق پرست مجتبی عابدی فیروزجائی امین احمدی
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۱,۰۳۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
بله،هیئت مدیره این اختیار را دارد.

درود
اگر در اساسنامه ذکر شده بله می توانسته اند.

با سلام
اگر تخریب شومینه را از مصادیق اداره امور ساختمان بگیریم بلااشکال است

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
احسان عبدالهی حسین خالق پرست مجتبی عابدی فیروزجائی امین احمدی
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۱,۰۳۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بااحترام
باید اساسنامه مطالعه شود و اگر طبق اساسنامه باشد تخلفی صورت نگرفته استد

اگر مجتمع توسط هیئت مدیره اداره می شود با وجود تصمیم هیئت مدیره نیازی به اجازه از مالکین نیست .

درود
هرگونه تغییرات در مشاعات اپارتمان با جلب رضایت کلیه شرکا میسراست در غیر این صورت کلیه خسارات و تجدید بر عهده وارده کننده است

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
احسان عبدالهی حسین خالق پرست مجتبی عابدی فیروزجائی امین احمدی
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۱,۰۳۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام بله نماینده اعضا هستند و این اختیار را دارند

با سلام، هیئت مدیره نماینده ساختمان هستند و عمل خلافی مرتکب نشده اند

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
احسان عبدالهی حسین خالق پرست مجتبی عابدی فیروزجائی امین احمدی
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۱,۰۳۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

هیات مدیره انتخابی توسط مجمع حق تصمیم گیری در خصوص ساختمان را دارند.

سلام بله این اختیار دارد

با سلام
بستگی به اساسنامه دارد در صورت وجود اختیار بلامانع میباشد

درود . تصمیمات هییت مدیره تا حدود اختیارات آنها صحیح میباشد

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
احسان عبدالهی حسین خالق پرست مجتبی عابدی فیروزجائی امین احمدی
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۱,۰۳۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله هیات مدیره ساختمان چنین اختیاری را دارد

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.