لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

خدمات تنظیم قرارداد

۱۳۵ محصول

تنظیم قرارداد قرارداد اجاره غرفه نمایشگاه
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۱۰۶ ) دیدگاه مشتریان

قرارداد اجاره غرفه نمایشگاهی بین دو شرکت یا یک شرکت و شخص حقیقی منعقد می گردد.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم قرارداد قرارداد خدمات پیمانکاری سیستم عامل و تجهیزات شبکه برای دانشگاه
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۱۰۶ ) دیدگاه مشتریان

قرارداد پیمانکاری به قراردادی میگویند که شخصی به عنوان کارفرما، انجام فعالیت مشخص را با شرایط معین در مقابل پرداخت مبلغ مشخص و برای مدت مشخص، به شخصی به نام پیمانکار واگذار میکند.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم قرارداد قرارداد نظارت بر طرح‌های پژوهشی
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۱۰۶ ) دیدگاه مشتریان

قرارداد نظارت بر طرح‌های پژوهشی، قراردادی است که میان دو شخص حقیقی، یکی به عنوان معاون پژوهشی و رئیس دانشگاه و دیگری به عنوان ناظر، منعقد میشود.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم قرارداد قرارداد پشتیبانی گوشی موبایل - شرکت و کارخانه
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۱۰۶ ) دیدگاه مشتریان

قرارداد پشتیبانی گوشی موبایل، قراردادی است که میان دو طرف قرارداد، یکی شرکت به عنوان کارفرما و دیگری شخص حقیقی به عنوان پیمانکار منعقد میشود.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم قرارداد شرایط خصوصی پیمان
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۱۰۶ ) دیدگاه مشتریان

شرایط خصوصی پیمان، شرایطی است که یکی از طرفین قرارداد و یا دو طرف قرارداد در راستای قرارداد عمومی که منعقد کرده اند، متعهد به انجام آن میشوند.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم قرارداد قرارداد اجاره ملک تجاری - مغازه
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۱۰۶ ) دیدگاه مشتریان

قرارداد اجاره بین موجر و مستاجر منعقد می شود. این قرارداد عمومی می باشد و برای املاک تجاری کاربرد دارد.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم قرارداد قرارداد خدمات پس از فروش
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۱۰۶ ) دیدگاه مشتریان

قرارداد خدمات پس از فروش، قراردادی است که فی مابین شرکت به عنوان فروشنده و یک شخص حقیقی به منظور ارائه خدمات پس از فروش منعقد میشود.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم قرارداد قرارداد اعطای تسهیلات مالی
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۱۰۶ ) دیدگاه مشتریان

تسهیلاتی که معمولا بانکها و یا موسسات دیگر ارائه میدهند، یکی از خدمات اصلی آنها به مشتریان محسوب میشود که به منظور تحقق بخشیدن به اهدافی که قبلا مشخص شده، انجام میشود.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم قرارداد قرارداد پیمان مدیریت
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۱۰۶ ) دیدگاه مشتریان

قرارداد پیمان مدیریت، قراردادی است که میان دو شخصی حقیقی، یکی به عنوان صاحب کار و دیگری به عنوان مدیر منعقد میشود.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم قرارداد قرارداد طراحی وب سایت
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۱۰۶ ) دیدگاه مشتریان

قرارداد طراحی وب سایت میان شرکت به عنوان یکی از طرفین قرارداد و مجری طراحی وب به عنوان طرف دیگر قرارداد، برای مدت محدود و موقت و یا انجام پروژه ای آن انجام میشود.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
دسته‌بندی
خدمت