لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

خدمات حقوقی

۶۶۹ محصول

تنظیم دادخواست شکایت از کارفرما برای تعدیل نیرو
۱ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۵.۰ بر اساس ( ۱ ) دیدگاه مشتریان

شکایت از کارفرما برای تعدیل نیرو

قیمت
۱۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم دادخواست شکایت از کارفرما به دلیل ماموریت
۱ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۵.۰ بر اساس ( ۱ ) دیدگاه مشتریان

شکایت از کارفرما به دلیل ماموریت

قیمت
۱۲۸,۰۰۰ تومان
مشاهده پیشنهاد متخصصین
وکالت طلاق توافقی
۱ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۵.۰ بر اساس ( ۱ ) دیدگاه مشتریان

طلاق توافقی مناسب زوجینی است که در خصوص طلاق به نتیجه قطعی رسیده اند و می خواهند با مصالحه و بدون درگیری، در زمانی کوتاه اقدام به جدایی نمایند.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم دادخواست شکایت از کارفرما به دلیل پرداخت حقوق کمتر از حداقل وزارت کار
۱ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۵.۰ بر اساس ( ۱ ) دیدگاه مشتریان

شکایت از کارفرما به دلیل پرداخت حقوق کمتر از حداقل وزارت کار

قیمت
۱۳۵,۰۰۰ تومان
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم دادخواست شکایت از کارفرما برای افزایش دستمزد
۱ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۵.۰ بر اساس ( ۱ ) دیدگاه مشتریان

شکایت از کارفرما برای افزایش دستمزد

قیمت
۱۲۵,۰۰۰ تومان
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم دادخواست شکایت از کارفرما برای بیمه بیکاری
۱ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۵.۰ بر اساس ( ۱ ) دیدگاه مشتریان

شکایت از کارفرما برای بیمه بیکاری

قیمت
۱۳۰,۰۰۰ تومان
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم اظهارنامه اظهارنامه تخلیه ملک مورد اجاره
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۵.۰ بر اساس ( ۱۲ ) دیدگاه مشتریان

نیازمند تکمیل

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم اظهارنامه مبنی بر قطع همکاری کارگر و کارفرما
۱ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۵.۰ بر اساس ( ۱ ) دیدگاه مشتریان

تنظیم اظهارنامه مبنی بر قطع همکاری کارگر و کارفرما

قیمت
۱۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم دادخواست شکایت از کارفرما به دلیل مابه التفاوت دستمزد
۱ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۵.۰ بر اساس ( ۱ ) دیدگاه مشتریان

شکایت از کارفرما به دلیل مابه التفاوت دستمزد

قیمت
۱۳۵,۰۰۰ تومان
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم دادخواست شکایت از کارفرما برای اضافه کاری
۱ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۵.۰ بر اساس ( ۱ ) دیدگاه مشتریان

شکایت از کارفرما برای اضافه کاری

قیمت
۱۲۰,۰۰۰ تومان
مشاهده پیشنهاد متخصصین
خدمت