لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

پیشنهادات مشاوره حقوقی تلفنی قرارداد وکالت

۶۳۲ پیشنهاد از طرف ۶۳۲ متخصص یافت شد

نوع متخصص
استان
قیمت
محدوده قیمت
از تومان
تا تومان
انتخاب توسط بنیاد وکلا
انتخاب توسط بنیاد وکلا

با انتخاب این گزینه بنیاد وکلا با توجه به نیازهای شما بهترین متخصص را برای شما انتخاب خواهد کرد.

۴.۸ براساس (۴۴۹) دیدگاه مشتریان

یکی از بسته‌های زیر را انتخاب کنید

۱۵ دقیقه‌ای
۵۷,۷۰۰ تومان
۳۰ دقیقه‌ای
۸۴,۰۰۰ تومان
۴۵ دقیقه‌ای
۹۴,۵۰۰ تومان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

امیر ضیغمی
کارشناس حقوقی
تهران
۵ بر اساس عملکرد
۵.۰ براساس (۱) دیدگاه مشتریان
۴۷ مشاوره
۱۰۰٪ رضایت مشتریان
نزدیک‌ترین ساعت کاری متخصص برای ارائه مشاوره امروز (یک‌شنبه) ساعت ۰۹:۰۰ تا ۲۳:۰۰

یکی از بسته‌های ارائه شده توسط امیر ضیغمی را انتخاب کنید

۴۵ دقیقه‌ای
۷۰,۰۰۰ تومان
۱۵ دقیقه‌ای
۴۰,۰۰۰ تومان
۳۰ دقیقه‌ای
۶۰,۰۰۰ تومان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

مصطفی عباسی
وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری استان البرز
کرج
۵.۹ بر اساس عملکرد
۵.۰ براساس (۲) دیدگاه مشتریان
۳۴ مشاوره
۱۰۰٪ رضایت مشتریان
نزدیک‌ترین ساعت کاری متخصص برای ارائه مشاوره امروز (یک‌شنبه) ساعت ۰۸:۳۰ تا ۲۳:۰۰

یکی از بسته‌های ارائه شده توسط مصطفی عباسی را انتخاب کنید

۳۰ دقیقه‌ای
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ دقیقه‌ای
۷۰,۰۰۰ تومان
۴۵ دقیقه‌ای
۱۲۰,۰۰۰ تومان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

مینا محمدی
همیار ارشد بنیاد
تهران
۷ بر اساس عملکرد
۰.۰ براساس (۰) دیدگاه مشتریان
۶۴ مشاوره
۱۰۰٪ رضایت مشتریان
نزدیک‌ترین ساعت کاری متخصص برای ارائه مشاوره امروز (یک‌شنبه) ساعت ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰

یکی از بسته‌های ارائه شده توسط مینا محمدی را انتخاب کنید

۱۵ دقیقه‌ای
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۵ دقیقه‌ای
۹۰,۰۰۰ تومان
۳۰ دقیقه‌ای
۶۵,۰۰۰ تومان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

آناهیتا احمدی
همیار بنیاد
تهران
۰.۷ بر اساس عملکرد
۰.۰ براساس (۰) دیدگاه مشتریان
۴۳ مشاوره
۱۰۰٪ رضایت مشتریان

یکی از بسته‌های ارائه شده توسط آناهیتا احمدی را انتخاب کنید

۴۵ دقیقه‌ای
۹۵,۰۰۰ تومان
۳۰ دقیقه‌ای
۶۵,۰۰۰ تومان
۱۵ دقیقه‌ای
۴۰,۰۰۰ تومان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

زینب علیپور
کارشناس حقوقی
تهران
۱.۹ بر اساس عملکرد
۰.۰ براساس (۰) دیدگاه مشتریان
۲۹ مشاوره
۱۰۰٪ رضایت مشتریان

یکی از بسته‌های ارائه شده توسط زینب علیپور را انتخاب کنید

۱۵ دقیقه‌ای
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۵ دقیقه‌ای
۶۵,۰۰۰ تومان
۳۰ دقیقه‌ای
۵۵,۰۰۰ تومان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بهنام رفیعی ساران
وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری استان تهران
تهران
۲.۷ بر اساس عملکرد
۰.۰ براساس (۰) دیدگاه مشتریان
۲۲ مشاوره
۱۰۰٪ رضایت مشتریان

یکی از بسته‌های ارائه شده توسط بهنام رفیعی ساران را انتخاب کنید

۳۰ دقیقه‌ای
۷۵,۰۰۰ تومان
۴۵ دقیقه‌ای
۹۵,۰۰۰ تومان
۱۵ دقیقه‌ای
۵۵,۰۰۰ تومان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سجاد نیستانی
کارشناس حقوقی
تهران
۰.۵ بر اساس عملکرد
۰.۰ براساس (۰) دیدگاه مشتریان
۸ مشاوره
۱۰۰٪ رضایت مشتریان
نزدیک‌ترین ساعت کاری متخصص برای ارائه مشاوره امروز (یک‌شنبه) ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰

یکی از بسته‌های ارائه شده توسط سجاد نیستانی را انتخاب کنید

۱۵ دقیقه‌ای
۴۰,۰۰۰ تومان
۳۰ دقیقه‌ای
۵۵,۰۰۰ تومان
۴۵ دقیقه‌ای
۶۵,۰۰۰ تومان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

محمدعلی رضائی برزانی
وکیل پایه یک قوه قضاییه
عضو مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان اصفهان
اهواز
۶.۱ بر اساس عملکرد
۰.۰ براساس (۰) دیدگاه مشتریان
۸ مشاوره
نزدیک‌ترین ساعت کاری متخصص برای ارائه مشاوره امروز (یک‌شنبه) ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۳:۳۰

یکی از بسته‌های ارائه شده توسط محمدعلی رضائی برزانی را انتخاب کنید

۱۵ دقیقه‌ای
۶۹,۰۰۰ تومان
۳۰ دقیقه‌ای
۹۹,۰۰۰ تومان
۴۵ دقیقه‌ای
۹۹,۰۰۰ تومان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سید روح اله معزی
وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری استان فارس
شیراز
۰.۷ بر اساس عملکرد
۰.۰ براساس (۰) دیدگاه مشتریان
۸ مشاوره
۱۰۰٪ رضایت مشتریان

یکی از بسته‌های ارائه شده توسط سید روح اله معزی را انتخاب کنید

۱۵ دقیقه‌ای
۷۰,۰۰۰ تومان
۳۰ دقیقه‌ای
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۴۵ دقیقه‌ای
۱۳۰,۰۰۰ تومان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

امین احمدی
وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری استان خوزستان
اهواز
۱.۱ بر اساس عملکرد
۰.۰ براساس (۰) دیدگاه مشتریان
۶ مشاوره
۱۰۰٪ رضایت مشتریان

یکی از بسته‌های ارائه شده توسط امین احمدی را انتخاب کنید

۳۰ دقیقه‌ای
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ دقیقه‌ای
۵۰,۰۰۰ تومان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود