لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

تنظیم قرارداد متفرقه

۱۴ محصول

تنظیم قرارداد قرارداد حق العمل کاری
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۸۲ ) دیدگاه مشتریان

قرارداد حق العمل کاری، قراردادی است که میان شرکت به عنوان یک طرف قرارداد و عامل فروش به عنوان طرف دیگر قرارداد منعقد میشود.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم قرارداد قرارداد جعاله (دریافت وام)
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۸۲ ) دیدگاه مشتریان

هر شخص حقیقی یا حقوقی که واجد شرایط عمومی اخذ تسهیلات بانکی و همچنین دارای شرایط خاص مربوط به عقد جعاله باشد با رعایت ضوابط مربوط به اعطای تسهیلات می‌تواند از تسهیلات جعاله استفاده کند.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم قرارداد قرارداد نظارت بر طرح‌های پژوهشی
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۸۲ ) دیدگاه مشتریان

قرارداد نظارت بر طرح‌های پژوهشی، قراردادی است که میان دو شخص حقیقی، یکی به عنوان معاون پژوهشی و رئیس دانشگاه و دیگری به عنوان ناظر، منعقد میشود.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم قرارداد قرارداد رهن بابت تضمین
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۸۲ ) دیدگاه مشتریان

قرارداد رهن یا وثیقه آپارتمان، قراردادی است که میان دو طرف قرارداد، یکی راهن و دیگری مرتهن منعقد میشود و در ازای گرفتن پول، راهن باید وثیقه بسپارد.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم قرارداد تمدید قرارداد
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۸۲ ) دیدگاه مشتریان

بعد از پایان و به اتمام رسیدن هر قرارداد، اگر طرفین قرارداد رضایت و توافق داشته باشند، میتوانند آن را با همان شرایط و برای مدت دیگری تمدید نمایند.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم قرارداد قرارداد فروش اقساطی به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۸۲ ) دیدگاه مشتریان

موارد استفاده از قرارداد فروش اقساطی عبارتند از: فروش اقساطی مسکن، مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار، وسایل حمل و نقل، کالاهای مصرفی بادوام، وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیسات.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم قرارداد وقف خاص
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۸۲ ) دیدگاه مشتریان

وقف خاص، به این معنی میباشد که فردی که مالک عین مالی میباشد، قصد دارد تا عین مال را حبس کرده و منافع آنرا جاری سازد.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم قرارداد قرارداد تقسیم نامه ارث
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۸۲ ) دیدگاه مشتریان

قرارداد تقسیم نامه ارث، مشخصات ورثه و میزان سهم الارث از ماترک متوفی را مشخص می کند.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم قرارداد قرارداد جعاله نقاشی ساختمان
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۸۲ ) دیدگاه مشتریان

قرارداد جعاله عبارت است از التزام شخص به پرداخت اجرت و پاداش معلوم در مقابل عملی، اعم از اینکه عامل، معین باشد یا خیر.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم قرارداد قرارداد تأمین اتومبیل
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۸۲ ) دیدگاه مشتریان

قرارداد تأمین اتومبیل، قراردادی است که میان دو شخص حقیقی و یا حقوقی که یکی کارفرما است و دیگری پیمانکار، برای مدت مشخصی منعقد میشود.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
دسته‌بندی
خدمت