لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

تنظیم قرارداد خرید

۴ محصول

تنظیم قرارداد قرارداد خرید تجهیزات ورزشی
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۸۲ ) دیدگاه مشتریان

قرارداد خرید تجهیزات ورزشی بین خریدار و فروشنده برای خرید در تعداد زیاد منعقد می گردد.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم قرارداد قرارداد خرید ساختمان ویلایی یا زمین
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۸۲ ) دیدگاه مشتریان

قرارداد خرید ساختمان ویلایی یا زمین، همان قولنامه ای است که میان فروشنده ویلا و خریدار تنظیم میشود.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم قرارداد قرارداد سفارش و چاپ بروشور تبلیغاتی برای کرخانه
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۸۲ ) دیدگاه مشتریان

قرارداد سفارش و چاپ بروشور تبلیغاتی، قراردادی است که میان دو شخص حقوقی یکی به عنوان خریدار و دیگری به عنوان فروشنده، منعقد میشود.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
تنظیم قرارداد قرارداد خرید دستگاه تردمیل
۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۹ بر اساس ( ۸۲ ) دیدگاه مشتریان

این قرارداد، قرارداد خرید و یا فروش دستگاه های ورزشی به نام تردمیل است که میان خریدار و فروشنده، که اشخاص حقوقی و یا شرکت هستند، منعقد میشود.

قیمت
نیازمند ارزیابی
مشاهده پیشنهاد متخصصین
دسته‌بندی
خدمت