لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

دادخواست مطالبه وجه بهای معامله ملک غیر با تامین خواسته از شورای حل اختلاف

دادخواست مطالبه وجه بهای معامله ملک غیر با تامین خواسته از شورای حل اختلاف

تعداد خرید کل ۱۵

طرح دعوا مستلزم تشریفات معینی است که با تقدیم دادخواست آغاز می‌شود. دادخواست که اصطلاحاً به آن عرض حال نیز می‌توان گفت عبارت از ورقه‌ای است که ضمن آن کسی که مدعی حقی است (خواهان)،کتباً درخواست رسیدگی به آن و احقاق حقوقش را با دعوت طرف و معارض خود به دادرسی از طریق اقاله دعوی حقوقی، از مراجع قضایی می‌نماید.

دادخواست برگ مخصوص چاپی است و دارای ستون‌های خواهان، خوانده، خواسته، ستون دلایل و منضمات و محلی برای تشریح دعوی است.

ویژگی‌ها
 • نسخه: ۱.۰
 • تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۲ مهر ۱۳۹۸
 • نوع فایل: pdf, word
 • تعداد صفحات: ۱
قیمت تنظیم دادخواست پس از بررسی توسط متخصصین مشخص خواهد شد.
میتوانید درخواست تنظیم خود را برای یک فرد خاص و یا تمام متخصصین حاضر ارسال کنید.
قیمت
پس از بررسی متخصص مشخص خواهد شد
تنظیم دادخواست توسط متخصص
دانلود دادخواست
با دانلود دادخواست شما به فایل‌‌های pdf و word دسترسی خواهید داشت.
با دانلود این نسخه دادخواست تمام بروزرسانی‌های بعدی را هم دریافت خواهید کرد.
قیمت
رایگان
اشتراک گذاری
 1. توضیحات
 2. پرسش و پاسخ

دادخواستی که به دادگاه یا شوراهای حل اختلاف تقدیم می‌شود باید حاوی نکات زیر باشد:

 • نام و نام خانوادگی، نام پدر، اقامتگاه، شغل خواهان سایر اطلاعات هویتی وی.
 • نام و نام خانوادگی، نام پدر، اقامتگاه، شغل خوانده سایر اطلاعات هویتی وی.
 • اگر دادخواست توسط شخص دیگری به غیر از خواهان و از طرف او تقدیم گردد باید رونوشت دلیلی را که نشان دهنده سمت دادخواست دهنده است پیوست پرونده نماید، مانند زمانی که وکیل به وکالت خواهان عرض حال می‌دهد و یا زمانی که که قیم از طرف صغیر دادخواست تقدیم می‌کند در این صورت بایستی وکالت‌نامه یا رونوشت آن و قیم نامه یا رونوشت آن را پیوست نماید. در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود، مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.
 • تعیین خواسته و بهای آن، مگر اینکه تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد. آنچه را که خواهان از دادگاه درخواست دارد.
 • تعهدات یا جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد
 • کلیه تعهدات و جهات دیگری که خواهان برای اثبات دعوی خود به آنها استناد می‌کند مبانی دعوی خواهان یا از جمله تعهدات است. مانند اجاره، رهن، نکاح و ...
 • قید نشدن مشخصات یا ناقص بودن آن باعث رد دادخواست خواهان می‌گردد.
 • در صورت قید نشدن مشخصات یا ناقص بودن آن، دادگاه طی یک اخطاریه، به خواهان فرصت می‌دهد تا نسبت به رفع نقص اقدام نماید، در غیر این صورت، دادخواست خواهان رد خواهد شد.
 • شرح دادخواست: ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشته‌ها، شهود و غیره
 • امضای خواهان و در صورت عجز از امضا، اثر انگشت وی.