لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال

آخرین مشاوره‌های حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
مرتضی ابراهیمی زیولایی مصطفی عباسی محسن نریمانی ده نوی حامد شاکری نیا
۲۸۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۵۴۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
سعیده کریم فر نیلوفر سامان پور فاطمه مرادی حقیقت اکرم فرخ
۳۰۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۹۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود