لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

چطور از همسرم طلاق بگیرم؟

پرسیده شده
۲۰ پاسخ ۲۰۱ #96420383

درود، چطور می‌توانم از همسرم جدا شوم در صورتی که ایشان تمایل ندارند؟ دست بزن ندارند، معتاد هم نیستند، نفقه هم می دهند.

مشاوره حقوقی خانواده
۹,۸۱۱ مشاوره حقوقی خانواده تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
وکیل خانواده
۴,۵۹۰ وکیل خانواده آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا
گفتگو با وکلای آنلاین ۲۰ وکیل آنلاین
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۲۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۳۹۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۳۱۷,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۱۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰ پاسخ برای این سوال ثبت شده

سلام‌بصورت توافقی یا طلاق خلع کراهت شدید زوجه با بذل مهریه وحق حقوقات طلاق بگیرید

با سلام
بایستی با ایشان توافق نموده یا به سبب کراهت شدید از ایشان در قبال بذل کلیه حقوق مالی ناشی از زوجیت، دعوای طلاق خلع مطرح کنید.

طلاق یکطرفه از جانب شما نیاز به اثبات عسر و حرج دارد در غیر این صورت حق طلاق با زوج میباشد.

سلام
باید از طریق طلاق توافقی یا طلاق خلع ( کراهت از شوهر ) اقدام کنید .

باسلام
می توانید طلاق خلع بعلت کراهت شدید از همسر در ازای بخشش حقوق مالی خود مطرح نمایید.درغیر این صورت باید توافق کنید.

سلام

با توجه به توضیحات تنها راهکار موجود و احتمالی اقامه عوا ی طلاق خلع به استاناد تنفر و کراهت است که این دعوا نیز منوط به بذل و بخشش حقوق مالی از جمله مهریه است

با سلام
طبق فرمایشتان در مورد همسرتان ، شما نمیتوانید حق طلاق را از دادگاه بگیرید مگر اینکه بصورت توافقی یا اثبات عسر و حرج در محاکم قضایی میتوانید حق طلاق را بگیرید