لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

فروش عرصه متعلق به غیر

پرسیده شده
۱۳ پاسخ ۱۴۹ #67028337

بنده سال ۱۴۰۰ منزل مسکونی در یک شهرستان که به دلیل اوقاف بودن اراضی هیچگونه سند ندارند به متراژ ۸۰ متر از شخصی خریدم. فروشنده اظهار داشتند که پروانه ساخت یا قولنامه ندارد و فقط حکم از طرف دادگاه و تجدیدنظر به صورت قطعی که مالکیت به ایشان دادند چون این ملک ارثی بوده در زمان عقد قرارداد حکم و نامه دستی ممهور به مهر شورای شهر که از پدر بزرگش به ارث رسیده
رو به من داد و شفایی برام توضیح داد که ملک متعلق به خودش است. خلاصه اکنون که نیاز داشتم میخواستم خونه رو بفروشم، مشخص شده تو حکمی که بهم داده فقط مالک اعیان هست و عرصه متعلق به شخص دیگری است و اینکه در قولنامه ملک را به صورت شش دانگ خریدم و با دو شاهد. اون زمان ۳۲۰ میلیون خریدم، ارزش پولم چی میشه و اصلا طرف محکوم میشه یا چون حکم دو سال پیشم بوده من مقصر شناخته می‌شوم؟ شکایت کیفری یا حقوقی کنم؟
ممنون میشم اگه جوابم بدید. 🙏🏻

مشاوره حقوقی ملکی
۱۱,۳۵۱ مشاوره حقوقی ملکی تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
وکیل ملکی
۴,۶۷۰ وکیل ملکی آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا
گفتگو با وکلای آنلاین ۱۵ وکیل آنلاین
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۲۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۹۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۱۷,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۳۹,۰۰۰ تومان
۱۳ پاسخ برای این سوال ثبت شده

با سلام
اظهاراتتان دقیق نیست. مفاد مبایعه نامه بایستی بررسی گردد.

با سلام عرصه متعلق به شخص دیگر نیست متعلق به وقف است و شما در زمان خرید از این موضوع مطلع بودید شما صرفا مالک اعیان هستید و همین عین رو می تونید بفروشید

انتقال بدون اجازه منوط به تنفیذ شماست و امکان طرح دعوا وجود دارد.

سلام مفاد قولنامه باید بررسی شود اگر عنوان عرصه بیان شده بعنوان فروش مال غیر شکایت مطرح کنید

باسلام
درصورتیکه عرصه مال غیر است می توانید شکایت فروش مال غیر را مطرح نمایید.بهتر است با توجه به حساسیت موضوع با وکیل مشورت کنید تا اسناد و مدارک شما بررسی کند.

باسلام؛
مفاد قولنامه باید برررسی گردد، اما اگر فروشنده عرصه را نیز به شما فروخته باشد، می توانید به طرفیت فروشنده شکایت کیفری فروش مال غیر مطرح نمایید.

با سلام،قولنامه باید بررسی اگر عرصه هم‌ قید شده بابت فروش مال غیر می توانید شکایت کنید.