لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

خانم می تواند دادخواست عقد دائم بدهد؟

پرسیده شده
۱۶ پاسخ ۱۳۴ #57497644

سلام.
آیا قانون مردی رو که با خانمی صیغه ۹۹ ساله کرده و از این ازدواج موقت، فرزندی به دنیا آمده، ملزم به عقد دائم می کند یا نه؟

مشاوره حقوقی خانواده
۹,۱۹۲ مشاوره حقوقی خانواده تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
وکیل خانواده
۴,۴۹۹ وکیل خانواده آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا
گفتگو با وکلای آنلاین ۱۱ وکیل آنلاین
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۶۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۷۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۶۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۷۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۶۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۶۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۲۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۶۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۶۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۶۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۷۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۱۸۵,۰۰۰ تومان
۱۶ پاسخ برای این سوال ثبت شده

سلام بله باید زن را به عقد دائم خوددراورد

درود
خیر . میتوان زوج را ملزم به ثبت عقد موقت نمود .

با سلام
مطابق ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده ، با باردار شدن زوجه در عقد موقت ، زوج ملزم است که ازدواج موقت را ثبت نماید

بسمه تعالی : خیر دادگاه مرد را ملزم به ثبت عقد دایم نمیتواند بکند و این واقعه صرفا با رضایت زوجین امکانپذیر است .پس هیچکدام از موارد مذکور نمیتواند موجب تبدیل عقد موقت به دایم شود

درود
با توجه به وجود فرزند از ازدواج موقت الزام به ثبت ممکن است.

زوج ملزم به ثبت ازدواج موقت میباشد 

با سلام،زوجه می تواند دادخواست جهت الزام به ثبت ازدواج موقت بدهد.