لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال

آخرین مشاوره‌های حقوقی آنلاین رایگان درباره وکالت نامه معتبر

معنی این عبارات در وکالت نامه چیست؟

باسلام معنی این عبارات را لطف کنید به زبان ساده بگویید موکل در ضمن عقد خارج لازم شفاهی منعقد بین طرفین حق عزل وکیل از خود سلب و ساقط نموده و با اسقاط حق ضم امین و وکیل

آیا با وجود درج عبارت کلیشه ای " موکل انجام امور منافات با این وکالت نامه را از خود سلب و ساقط نمود" در وکالت بلا عزل، موکل خود می تواند اصلتا اقدام به انجام مورد وکالت نماید؟

ایا با وجود درج عبارت کلیشه ای " موکل انجام امور منافات با این وکالت نامه را از خود سلب و ساقط نمود" در وکالت بلا عزلی که هیچ مبایعنامه و یاعقد دیگری ندارد، موکل خود می…

وکالتنامه معتبر برای مستاجر چگونه باید دریافت شود؟

با سلام من در ساختمانی زندگی میکنم که رییس هیت مدیره اپارتمان مستاجر میباشد و وقتی ما از ایشون میخوایم وکالتنامه معتبر از صاحب ملکشون بیارند (طبق ماده ۹ که باید مستاجر برای شرکت…