لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال

آخرین مشاوره‌های حقوقی آنلاین رایگان درباره وصیت دست نویس

۰

وصیت پدرم که با دست خط یکی از برادران است و خانه باید به من و برادر دیگرم واگذار شود، اعتبار دارد؟

با سلام. پدر من سالهای قبل منزلی را به ۲ برادران بزرگترم داده که انها با فروش ان خانه ای برای خود خریده اند منزل فعلی پدرم طبق وصیت پدرم که با دست خط یکی از برادران است باید به…

۰

ایا وصیت دست نویس توسط یکی از فرزندان که به امضای وراث رسیده باشد اعتبار قانونی دارد؟

ایا وصیت دست نویس توسط یکی از فرزندان که به امضای وصیت کننده و وراث رسیده باشد اعتبار قانونی دارد؟ایا چهار فرزند دختر از تعداد دوازده فرزند میتوانند بعد از ۲۰سال که از نوشتن وصیت…