لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال

آخرین مشاوره‌های حقوقی آنلاین رایگان درباره مجازات کارمندان

آیا قانون نیروهای مسلح ارجعیت دارد؟

ایا قانون مجازات نیروهای مسلح بر سایر قوانین داخلی نیرو ها ارجعیت دارد؟

میزان تخلف و حد بالا و پایین مجازات کارمندان چه خواهد بود؟

۵ نفر در یک اداره خصوصی در واحد حسابرسی مانند خرید و تدارکات مشغول هستن. تخلف بدین صورت شکل میگیرد که در روزهای پنج شنبه که به کل اضافه کار محسوب میشده، یک نفر حضور و به جای مابقی…