لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال

آخرین مشاوره‌های حقوقی آنلاین رایگان درباره عدول از گذشت

می تواند عدول از گذشت داشته باشد و نوشته های بعدی بی تاثیر است؟

با سلام شخصی که از من شکایت کیفری کرده بود، شاکی رضایت رسمی در دفتر خانه داده .ولی بعد آن دوباره گفته رضایت را قبول ندارم و دستی متنی را نوشته، سوال اول این است که می تواند عدول…

آیا عدول از گذشت در رضایت کتبی امکان پذیر است؟

باسلام شرکتی در سربرگ خود شرکت به صورت کتبی اعلام رضایت کامل را از بنده اعلام کرده،آیا مجدد می‌تواند در دادگاه طرح شکایت کند و از رضایت خود عدول نماید یا خیر!؟ قاضی می‌تواند…