لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال

آخرین مشاوره‌های حقوقی آنلاین رایگان درباره دیه دست و صورت

دیه صورت و دست چگونه تعیین می شود؟

سلام.من ۲۰سال پیش تصادف کردم و طرف بدون گواهینامه و مقصر بمن زد. یک فقره چک سفید امضا بما داد و در قبال ان پدرم رضایت داد. او ن موقع من به سن قانونی نرسیده بودم و حالا شاکی شدم…