لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال

آخرین مشاوره‌های حقوقی آنلاین رایگان درباره تقسیم بین ورثه

اجاره بها باید چگونه بین فرزندان تقسیم شود؟

سلام از مادر مرحوم ما خانه ای به ما به ارث رسیده و ما دو خواهر و یک برادر هستیم. قصد داریم خانه را اجاره بدهیم با توجه به این که ارثیه از طرف مادر است اجاره بها باید مساوی تقسیم…

چگونه میتوانم ساخت بالا را از کل مبلغ سهم الارث کم نمایم تا فقط طبقه اول شامل تقسیم بین ورثه گردد؟

پرسیده شده

با سلام پدرم در سال ۷۷ فوت نمود و از خود یک باب منزل مسکونی با ساخت بسیار اندک گذاشت. با سهم بیمه عمرم پدرم و البته مادرم که قانونا گالک یه دنگ از منزل مذکور است خانه را کامل…

چگونه مجوز ساخت یک طبقه از ساختمانی را که به ارث رسیده می توان بین ورثه تقسیم کرد؟

ما دو خواهر هستیم و یک ساختمان سه واحدی به ما ارث رسیده. انحصار وراثت انجام شده و الان می خواهیم سهم هر کدام را سند بزنیم. تکلیف واحدها که مشخص است. اما این بنا مجوز ساخت یک طبقه…