لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال

آخرین مشاوره‌های حقوقی آنلاین رایگان درباره اقرار کتبی

اگر زوجه اقرار کند قادر به انجام وظایف زناشویی خود نیست مرد می تواند برای فسخ نکاح اقدام کند؟

آیا اقرار صریح و کتبی زوجه مبنی بر اینکه دیگر قادر به توانایی انجام وظایف زناشویی نمی باشد.زوج میتواند درخواست فسخ دهد.

اعتراف به چه اندازه برای ازادی متهم کمک میکند؟

با سلام... شخصی به جرم جعل در زندان هست کسی بیاد اعتراف را کتبی بنویسد ایا متهم بلافاصله ازاد میشه یا نه؟ یا باید در دادگاه اعتراف کند بهتر هست؟ اصلا ازاد میشه یا قاضی به مدارک…