لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال

آخرین مشاوره‌های حقوقی آنلاین رایگان درباره‌ی اثبات ورود به عنف

میتونم شکایت کنم برای ورود به عنف؟

سلام.از روستای دیگری به در خانه ما آمدند با سه ماشین و ۷ نفر ساعت ۱۱ شب برای صحبت و صلح و سازش ولی متاسفانه دوباره دعوا سر گرفت افراد چوب و شمشیر و اسلحه داشتند.

آیا تسبیب در امر ورود به عنف موضوعیت دارد؟

با سلام ورود به عنف شبانه به حیاط منزلی مسکونی، از طریق ملک مخروبه همسایه و پریدن از دیوار حادث گردیده است آیا صاحب ملک رها شده همسایه قابل پیگرد کیفری به جهت " تسبیب در…

بابت ورود غیر قانونی به منزل و ایجاد رعب و وحشت چطور شکایت کنم؟

سلام. منزل من در روستاست. حدود یکماه پیش داماد خانواده ما در نبود بنده با مصرف مواد توهم زا به زور وارد منزل بنده و ایجاد رعب و وحشت نموده اند که اثار روحی و روانی و ترس هنوز…

آیا ورود به عنف جرم است؟

با سلام خانمی در روز عقد بنده در حضور کلیه مهمان ها بدون اذن وارد منزل پدری بنده شده و با از حال رفتن وسط مهمانی به بهانه دوستی با بنده در گذشته سعی در خراب کردن مراسم بنده…

تعرض به حریم منزل شخصی ام و زد و خورد چگونه قابل برخورد قانونی است؟

همسرم دو روز پیش درب خانه رو شکست این خانه ۲ دنگ به نامه منه ۴ دنگ همسرم. طی ۳ روز که خونم در نداشت از جانب خانواده ی همسرم مدام هتک حرمت شدم و به حریم منزل من اومدن با من درگیری…

با ورود به عنف، مجازاتشان چه خواهد بود؟

با سلام اگه دو زن در روز ورود به عنف داشته باشند مجازاتشون با توجه به مونث بودنشان چیست؟

ورود به عنف با شهادت کذب قابل اثبات است؟

سلام شخصی رفته در خانه کسی دیگر، آیفون را زده و با ذن ورود صاحب ملک وارد ساختمان شده است حالا سوالم این است که صاحبخانه می تواند با استفاده از شهود کذب ورود به عنف را اثبات کند؟ و…

آیا صرف شکایت در سجل کیفری ثبت میشه؟

شخصی از من به اتهام ورود به عنف و توهین شکایت کرد بعدا رضایت داد بدون اینکه قاضی رای بده. آیا این شکایت در سجل کیفری بنده ثبت میشه؟ برای آزمون قضاوت میخوام شرکت کنم مشکل ساز نیست؟…