لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۴ متخصص آنلاین

ابلاغیه پیگیری شکایت مطروحه به چه صورتی است؟

پرسیده شده

سلام
دوماه پیش برای سرقت از فروشگاهم برای شکایت به دادسرا مراجعه کردم و شکایت ثبت کردم ولی با توجه به نداشتن مدرک از شکایت صرف نظر کردم و در روز مقرر به دادسرا نرفتم و امروز یک ابلاغ با عنوان پیگیری شکایت مطروحه برای من آمده است,اگر من مراجعه نکنم شکایت کنسل میشه یا حتما باید حضورا به دادسرا برم؟

۱۱,۳۰۴
مشاوره حقوقی تلفنی سرقت
علیرضا شایق محمدعلی رضائی برزانی مرتضی ابراهیمی زیولایی اکرم فرخ
۳۷۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۹۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۵ پاسخ برای این سوال ثبت شده

بله به صورت حضوری مراجعه کنید و اعلام کنید که از شکایت صرف نظر میکنید.

گفتگو با متخصصین آنلاین
مصطفی عباسی
مصطفی عباسی ۸.۸ وکیل پایه یک دادگستری
۴.۸ / ۵ (۲۱۰) دیدگاه
فردین حسین نژاد
فردین حسین نژاد ۲.۴ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۱۶۷) دیدگاه
عبدالصمد محمدی مقدم
عبدالصمد محمدی مقدم ۵.۷ وکیل پایه یک قوه قضاییه
۴.۵ / ۵ (۱۶۰) دیدگاه

سلام
با مراجعه حضوری باید اعلام انصراف از شکایت نمتیید و چنانچه دلیلی یافتید برای پیگیری ارائه نمایید.

مشاوره حقوقی تلفنی سرقت
علیرضا شایق محمدعلی رضائی برزانی مرتضی ابراهیمی زیولایی اکرم فرخ
۳۷۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۹۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
چون شما بعنوان شاکی طرح شکایت فرموده اید می بایست پس از ابلاغفیزیکی یا الکترونیکی به شما به مرجع مربوطه ، دادگاه یا آگاهی و ... مراجعه بفرمائید بدیهی است در صورت عدم انتساب انتهام به شخص دادگاه قرار منع تعقیب صادر خواهد نمود، بدیهی است در صورت وجود متم شما می توانید گذشت نموده در این صورت دادگاه قرار ترک تعقیب صادر می نماید این قرار ،  قراری است که به موجب آن، تعقیب و تحقیق جرم ارتکابی متوقف می شود. ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین است: «در جرایم قابل گذشت، شاکی میتواند تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر میکند. شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور ترک تعقیب درخواست کند.»

می بایست حضوری مراجعه و درخواست انصراف از شکایت خود را اعلام نمایید

سلام با مراجعه حضوری اقدام کنید

مشاوره حقوقی تلفنی سرقت
علیرضا شایق محمدعلی رضائی برزانی مرتضی ابراهیمی زیولایی اکرم فرخ
۳۷۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۹۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام.مراجعه کرده و انصرف خود را اعلام نمایید.

درود،شاکی محترم اصلح آنست بدانیم:
شـاکی همـواره
میتوانست با ادلهی در دسترس خود مدعای خود را به دیگـری نسـبت داده و او را بـه پـایمحاکمه بکشاند. ما نیز اگرچه به این حق قدیمی و بدیهی بشر معتقدیم اما بـر ایـن بـاور نیـزهستیم که دگرگونیهای زندگی مدنی این حـق را نیـز محـدود مـیکنـد، دیگـر نمـیتـوانگفت شاکی به راحتی میتواند انگشت اتهام خود را به سـوی هـر کسـی نشـانه رود و جـرمانگاری افترا را نیز برای پیشگیری از این »بد« کافی نمیدانیم. زیرا ضرورت فرهنـگسـازیاز قبح شکایاتی که مبتنی بر ادلهی کافی نیست بایستی در جامعه نهادینه شود.
در عرف، همـواره یکـی از مـلاکهـای اعتبـار و آبـروی مـردم ایـن اسـت کـه بـه هـم
میگویند: »ما هیچگاه راه دادگاه و کلانتری را نرفته ایم، هرگز پایمان به ایـن مکـانهـا بـاز
نشده است و ...«. گویی عرف مدتها پیش، این فریاد را سرداده کـه انگشـت شـاکی ولـوآنکه مفتری نباشد، نبایـد بـهراحتـی بـه سـوی هـر کسـی دراز شـود و در تعیین شخصیت مرتکب جرم در زمان طـرح شـکایت محتـاط باشـد،هرچند بتواند از حق شکایت بهره مند گــــــردد،اما بازی با آبروی اشخاص جامعه مورد نهی قانونگذار است. ..موضوع کذب شکایت شاکی است نه صرف اعلام شکایت.
اما در پاسخ به پرسش مطروحــــــه، عدم پیگیری شاکی در مراجع قضایی پس از مدتی بصورت خودکار امر به مختومه شدن آن، اعلام مـــی گردد.
کرارا، بدیهی ست، درخصوص اعاده «حثیت وشرف»پس از عدم مراجعه یا شق دیگر آن متوجه شاکــــــــی خواهد بود.
سپاس که بنیاد وکـــــــــلا را انتخاب نمودید.

باسلام میتوانید در وقت مقرر به دادسرا مراجعه نمایید.

مشاوره حقوقی تلفنی سرقت
علیرضا شایق محمدعلی رضائی برزانی مرتضی ابراهیمی زیولایی اکرم فرخ
۳۷۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۹۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باید حضوری مراجعه و درخواست انصراف از شکایت خود را اعلام نمایید

با سلام
بهتر است ترک تعقیب را از دادسرا بخواهید تا در صورت داشتن مدارک جدیدی ، بتوانید دوباره اقدام نمایید .
ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین است: «در جرایم قابل گذشت، شاکی میتواند تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر میکند. شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور ترک تعقیب درخواست کند.»

با درود..
اگر قصد انصراف از شکایتتون را دارید حضوری مراجعه نموده و اعلام انصراف نمائید.. ولی اما اگر قصد ادامه تعقیب شکایت خود را دارید با ارائه مدارک و دلایل خود، پرونده را جهت ادامه رسیدگی تکمیل نمائید..
موفق باشید..

مشاوره حقوقی تلفنی سرقت
علیرضا شایق محمدعلی رضائی برزانی مرتضی ابراهیمی زیولایی اکرم فرخ
۳۷۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۹۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با حضور در دادسرا انصراف از شکایت خود را اعلام نمایید

بله امکان دارد وشما باید انصراف خود را ازشکایت به شعبه رسیدگی کننده اعلام کنید

سلام و درود، شما بایست با حضور در مرجع شکایت اعلام انصراف نمایید؛ موفق باشید.

چون شما شاکی هستید اگر فرد معینی زا شکایت کردید حضوری انصراف دهید اما اگر مشخص نیست وقتی مراجعه نکنی کنسل میشه

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.