لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
محمدتقی صادقی

محمدتقی صادقی کارشناس حقوقی

آخرین فعالیت ۱۰ ساعت پیش
۰ بر اساس عملکرد
ایران، آذربایجان غربی
تضمین کیفیت خدمات تنها زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که خدمات از طریق بنیاد وکلا دریافت شده باشد


کارشـناس ارشـد حقوق خصوصی با بیش از ۱۵ سال فعالیت حقوقی
🔴 کارشـناسی اَرشـد حقـوق خصـوصی
🔴 بیش از ۱۵ سـال سابقه فعالیت حقـوقی
🔴 مشاوره در امور حقـوقی، کیفری و خانواده
🔴 تخصص در زمیـنه خـانـواده، مهـریه و طـلاق
🔴 تخصص در زمیـنه وصــول مطـالبـات
🔴 تخصص در امور تجّـار و اسـناد تجـارتی
🔴 تخصص در سرقفـلی و حق کسب و پیشه
🔴 تخصص در اِعـاده دادرسی و خلاف بیّـن شـرع
🔴 انجـام محـاسـبات حقـوقی در زمینه مطالبات، دیـه و مهـریه و خسارات تأخیـر در تأدیه
🔴 تنظیم انواع قـرارداد حقـوقی از قبیل مبایعه نامه، شراکت، کـار، تولیدات و تجارت
🔴 تنظیم اوراق قضـایی از قبیل دادخواست، اظهـارنامه، شـکوائیه و لایحـه دفاعیـه بیش از هـزاران مـورد..

گزارش عملکرد

۱ مشاوره تلفنی
۰ مشاوره برخط
۱۵۵ ارزیابی حقوقی
۰ تنظیم اوراق قضایی
۰ تنظیم قرارداد
۰ مشاوره حضوری
۰ محاسبه حقوقی

سوابق تحصیلی

اطلاعاتی وجود ندارد!

سوابق کاری

اطلاعاتی وجود ندارد!