لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۳ متخصص آنلاین

حق دادگاه برای رسیدگی به تقسیم ارث چقدر است؟

پرسیده شده

سلام، میخواستم بدونم با توجه به اینکه وراث دیگر حاضر به فروش و تقسیم ارث نیستند اگر بخواهم از طریق دادگاه اقدام کنم، ۱، سهم دادگاه چقدر هست که بر میدارد و۲‌، چه زمان مطالبه میکند قبل از رسیدگی یا بعد از رسیدگی که پول به دستمان میرسد،۳،چه مدت تقریبا طول میکشد که به شکایت رسیدگی شود، و من به ارث برسم؟ ممنون

۱۸,۵۳۰
مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
حسین عزیزی سمانه برخورداری مهرداد بوستانچی آناهیتا احمدی
۶۱۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۰۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۵ پاسخ برای این سوال ثبت شده

دادگاه از شما فقط هزینه دادرسی میگیرد که در دادگاه بدوی با توجه به ماترک سه و نیم درصد است. لذا اگر معسر باشید بعدا مطالبه خواهد شد.حدودا چهار ماه زمان خواهد برد.

گفتگو با متخصصین آنلاین
امید داوری
امید داوری ۴.۲ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۱۹۰) دیدگاه
سعیده کریم فر
سعیده کریم فر ۰.۷ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۴۱) دیدگاه
محمد بابایی فیشانی
محمد بابایی فیشانی ۱.۵ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۱۶۵) دیدگاه

- سهم دریافتی دادگاه علاوه بر هزینه دادرسی که ابتدا دریافت میشود نیم عشر اجرائی زمان تنظیم و صدور اجرائیه را هم شامل می شود .
- رسیدن شما به پول حاصل از فروش ماترک بستگی به وجود مشتری در زمان مزایده یا حاضر شدن وراث دیگر برای خرید سهمتان دارد .
- زمان دادرسی در هر شعبه و واحدی متفاوت بوده و بستگی به میزان تراکم پرونده ها دارد .

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
حسین عزیزی سمانه برخورداری مهرداد بوستانچی آناهیتا احمدی
۶۱۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۰۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

هزینه دادرسی در این موارد بدوا دریافت میشوددر افراز باید ملک یا مال مشاعی به نسبت مساوی وجود داشته باشد و فرقی نمی‌کند که این مال منقول باشد یا غیر منقول. در هر دو صورت با داشتن شرایط قانونی برای آن مال یا ملک با درخواست هر یک از شرکا بررسی صورت می‌گیرد. البته هر یک از شرکا می‌توانند اموال یا ملک مورد نظر را با مذاکره و رضایت یکدیگر مورد افراز قرار دهند. در صورت اختلاف یا نبود رضایت نیز هر یک از شرکا می‌توانند مراحل قانونی را از طریق مرجع ثبتی پیگیری کنند و در صورت اعتراض نیز به دادگاه حقوقی محل وقوع ملک مراجعه کنند.

با سلام
سهم دریافتی دادگاه علاوه بر هزینه دادرسی که ابتدا دریافت میشود نیم عشر اجرائی زمان تنظیم و صدور اجرائیه را هم شامل می شود .رسیدن شما به پول حاصل از فروش ماترک بستگی به وجود مشتری در زمان مزایده یا حاضر شدن وراث دیگر برای خرید سهمتان دارد .زمان دادرسی در هر شعبه و واحدی متفاوت بوده و بستگی به میزان تراکم پرونده ها دارد .

با سلام و احترام
هزینه دادرسی ابتدا مطالبه می شود مگر در صورت اعسار
به علاوه نیم عشر
و اگر توافقی شود یا مزایده انجام شود به سهم خود میرسید
و زمان دادرسی بستگی به ورودی پرونده ها دارد

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
حسین عزیزی سمانه برخورداری مهرداد بوستانچی آناهیتا احمدی
۶۱۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۰۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اگر ملک شما سند رسمی داشته باشد از طریق اداره ثبت تقاضای فروش مال را میدهید،و بعد از طریق دادگاه دستور فروش می گیرید که هزینه ۲۰/۱ (نیم عشر)اجرایی گرفته میشود

هزینه دادرسی براساس میزانی که شما در دادخواست مقوم کرده اید برداشته میشه واینکه کی شما به حقتون میرسید بستگی داره به پرونده های موجود در شعبه واینکه کی ثبت بشه

باسلام میتوان ازطریق اداره ثبت درخواست افراز داد اگر غیر قابل افراز باشد گواهی ان راضمیمه دادخواست کرد ودستور فروش گرفت
راهکار دوم دادخواست الزام به تقسیم ترکه ودر صورت غیر قابل تقسیم بودن فروش آن را میتوان درخواست کرد مدت تقریبی بستگی به شرایط دارد

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
حسین عزیزی سمانه برخورداری مهرداد بوستانچی آناهیتا احمدی
۶۱۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۰۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

دادگاه چیزی به عنوان سهم حقی ندارد صرفا هزینه دادرسی از شما اخذ خواهد شد آن هم اگر ابتدا اعسار شما ثابت شود بعدا اخذ میگردد مدت زمان هم بسته به تراکم پرونده ها در دادگاه دارد.

باسلام
در این موارد دادگاه ، علاوه بر هزینه دادرسی که ابتدا دریافت میشود نیم عشر اجرائی زمان تنظیم و صدور اجرائیه را هم شامل خواهد شد

۱- هزینه دادرسی قبل از رسیدگی و حدود ۳.۵درصد ماترک ۲-بعد ازاتمام و فروش و مزایده و یا خرید سهم توسط دیگروراث۳- بسته به تعدد پرونده ها ۳تا۶ماه

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
حسین عزیزی سمانه برخورداری مهرداد بوستانچی آناهیتا احمدی
۶۱۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۰۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام. سهم دریافتی دادگاه علاوه بر هزینه دادرسی که در اول رسیدگی پرداخت می نمائید نیم عشر اجرائی در زمان تنظیم وصدور اجرائیه را هم دربرمیگیرد.زمان رسیدگی بستگی به شعبه رسیدگی دارد.و رسیدن شما به سهم و پول حاصل از فروش ماترک بستگی به وجود مشتری در زمان مزایده و یا حاضر شدن وراث دیگر برای خریدسهمتان دارد.

با سلام شما میتوانید هزینه را بعد از اقدامات پرداخت نمایید .اعسار بدید که بعد از حکم پرداخت میکنید اگر به مزایده برسد حدودا۸ ماه

دادگاه در ارث سهیم نمی شود که بخواهد سهمی بردارد بلکه شما در ابتدا مبلغ کمی هزینه دادرسی می دهید . درمورد زمان هم پس از ارجاع به شعبه می توانید زمان تقریبی را بپرسید . پس از قطعیت دادنامه و ابلاغ اجراییه و مزایده سهم خود را دریافت می نمایید .

دادگاه از ارث سهم نمی برد و حقی ندارد و فقط هزینه های دادرسی اعمال میگردد، زمان رسیدگی به پرونده حدود از شش ماه بیشتر است.

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
حسین عزیزی سمانه برخورداری مهرداد بوستانچی آناهیتا احمدی
۶۱۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۰۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در ابنگونه موارد جهت تعیین انحصار وراثت به شوراهای حل اختلاف ارجاع میشود ودر صلاحیت ان مرجع است وطبق سند وکالت رسمی جهت انجام امور اداری و تقسیم ترکه معمولا حق مراجعه به داور قید میشود که به داور مراجعه گردد اطاله و هزینه کمتری دارید

سلام
دادگاه سهمی از ارث ندارد ، علاوه بر هزینه دادرسی که ابتدا دریافت میشود نیم عشر اجرائی زمان تنظیم و صدور اجرائیه را هم شامل خواهد شد.زمان دادرسی در هر شعبه و واحدی متفاوت بوده و بستگی به میزان تراکم پرونده ها دارد .

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
حسین عزیزی سمانه برخورداری مهرداد بوستانچی آناهیتا احمدی
۶۱۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۰۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بااحترام
یا بقیه از یکنفر خریداری نموده یا با فروش سهم داده میشود

با درود، هزینه دادرسی، هزینه اجرایی باید دهید.
زمان مشخصی را نمی‌توان تعیین کرد.

دادگاه فقط هزینه دادرسی دریافت می نماید مه مبلغ زیادی نیت و زمان قابل پیش بینی نیست

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
حسین عزیزی سمانه برخورداری مهرداد بوستانچی آناهیتا احمدی
۶۱۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۰۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بنام خدا،شما باید هزینه های دادرسی و اجرایی را پرداخت کنید.مدت زمان آن مشخص نیست.

با سلام
دادگاه سهمی بر نمی دارد. هزینه دادرسی بر اساس سه و نیم درصد ارزش خواسته باید در ابتدای تشکیل پرونده پرداخت شود. همچنین نیم عشر دولتی هم هست که در پایان کار در مرحله اجرای حکم پرداخت خواهد شد.
زمان تقریبی برای رسیدگی به دعوی شما بستگی به شرایط پرونده دارد. هیچ زمانی نمی توان تعیین کرد.

زمان دادرسی قابل پیش بینی نمی باشد
هزینه زمان ارسال دادخواست اخذ می شود مگر اعسار از پرداخت مطرح نمایید

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
حسین عزیزی سمانه برخورداری مهرداد بوستانچی آناهیتا احمدی
۶۱۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۰۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

دادگاه ، علاوه بر هزینه دادرسی که ابتدا دریافت میشود نیم عشر اجرائی زمان تنظیم و صدور اجرائیه را هم شامل خواهد شد

دعوی تقسیم ترکه غیر مالی است و هزینه دادرسی دعاوی عیر مالی پرداخت می شود.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.