لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
گفتگو با متخصصین آنلاین
۳ متخصص آنلاین
۱۵ پاسخ #91076314
۲۶,۳۲۴
مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
زهرا اشرفی قهی بهنام رفیعی ساران سیدمهرداد توسلی فرهاد امینی
۴۰۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۷۰۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۵ پاسخ برای این سوال ثبت شده

با سلام
با مراجعه به اداره ثبت میتوانید درخواست توقیف اموال ومسدود کردن حساب های بانکی زوج را بدهید و مهریه تان را دریافت کنید
جهت مطالبه مهریه،مراجعه به اجرای ثبت اسناد رسمی است. در این حالت زن می تواند از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی مهریه خود را مطالبه کند.در صورتی که زوج مهریه زوجه را نپردازد، زوجه می تواند با معرفی اموال و دارایی زوج تقاضا کند که اموال وی را توقیف کنند و می تواند مطالباتی را از موجودی حسابهای بانکی او توقیف کند. زوجه همچنین می تواند تقاضای توقیف حقوق زوج را از سازمانها و موسسه های دولتی یا خصوصی داشته باشد و میزان یک چهارم حقوق، مادامی که شوهر متاهل است و نیز یک سوم آن را در صورتی که زن و شوهر از هم جدا شوند و تا زمانی که شوهر زن دیگری را اختیار نکرده باشد توقیف اموال برای مهریه کند.
اگر زوج مالی داشته باشد و زوجه احتمال دهد در طول مدتی که دادگاه تشکیل می شود زوج آن مال را می فروشد یا جا به جا می کند، از دادگاه می خواهد قرار تامین خواسته صادر کند با این درخواست، قرار تامین صادر می شود و مال تا صدور حکم دادگاه توقیف اموال برای مهریه می شود، از این مال تامین شده می توان مهریه را برداشت.
با تشکر دربر

گفتگو با متخصصین آنلاین
رضا رستمی
رضا رستمی ۱.۳ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱۳۰) دیدگاه
مریم دهقانی
مریم دهقانی ۰.۱ کارشناس حقوقی
۴.۹ / ۵ (۷) دیدگاه
حسین امامی
حسین امامی ۰.۱ کارشناس حقوقی
۵ / ۵ (۳) دیدگاه

با سلام
از جمله مستثنیات دین ،یک باب منزل مسکونیست.
این جمله مطلق است بدین معنی که الزامی وجود ندارد که خانه بنام و تحت مالکیت زوج باشد،بلکه حتی داشتن یک خانه ب استیجاری را هم میتواند ملاک گرفته شود.

پس اگر شما خانه که مالکش هستید را اجاره دهید و با پول آن یک خانه ی استیجاری اختیار نمایید،آنوقت خانه ای که به اجاره داده اید قابلیت توقیف جهت تامین خواسته ی مهریه را خواهد داشت.
در مورد حساب بانکی تا سر حدی که باقی مانده ب آن رفع عسر و حرج نماید قابل توقیف است.
خودرو نیز قابل توقیف از باب تامین خواسته ی مهریه است اما اگر آن خودرو در حدود سطح درامد زوج باشد علی الاصول نباید توقیف گردد
در این موضوعات بحث بسیار است. امید واریم که در همین حد به برداشتهای مطلوب رسیده باشید.

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
زهرا اشرفی قهی بهنام رفیعی ساران سیدمهرداد توسلی فرهاد امینی
۴۰۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۷۰۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اگر منزل جزء مستثنیات دین نباشد . درقبال مهریه قابل توقیف است

با سلام اگر مقصود از این سوال این است که در خصوص مهریه شما چه اموالی را میتوانید توقیف نمایید بدین شرح می باشد که حساب بانکی و ماشین به راحتی قابل توقیف می باشد و منزل مسکونی نیز در صورتی که مستثنیات دین آن کسر گردد قابل توقیف می باشد

سلام
ماشین ایشان قابل توقیف می باشد به شرطی که وسیله امرار معاش نباشد
اما منزل جزو مستثنیات دین است و قابل توقیف نیست
حساب بانکی نیز قابلیت توقیف را دارد

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
زهرا اشرفی قهی بهنام رفیعی ساران سیدمهرداد توسلی فرهاد امینی
۴۰۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۷۰۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام و احترام
منزل مسکونی جز مستثنیات دین است
ماشین اگر وسیله کسب درآمد نباشد قابل توقیف
و حساب بانکی هم قابل توقیف است

منزل از مستثنیات دین است

با سلام
خودرو جزء مستثنیات دین نمیباشد
خانه اگر در شان زوج باشد مشمول مستثنیات دین بوده و نمیتوان توقیف نمود

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
زهرا اشرفی قهی بهنام رفیعی ساران سیدمهرداد توسلی فرهاد امینی
۴۰۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۷۰۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام ماشین و حساب بانکی براحتی قابل توقیف هست در مورد منزل هم اگر بالاتر از شانش باشه بفروش میرسه و در حد منزل شانش عودت داده میشود مابقی بعنوان مهریه شما قابل وصول خواهد بود.

با سلام
ایا این منزل به عنوان مهریه به شما داده شده یا همسرتون به عنوان هدیه داده یا چی ؟؟
اگر به جای مهریه باشد بله به عنوان مهریه می باشد واگر به عنوان هبه باشد نه شامل مهریه نمی شود ماشین وحساب بانکی همه به عنوان نفقه حساب میشوند

حساب بانکی و ماشین به راحتی قابل توقیف می باشد و منزل مسکونی نیز در صورتی که مستثنیات دین آن کسر گردد قابل توقیف می باشد

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
زهرا اشرفی قهی بهنام رفیعی ساران سیدمهرداد توسلی فرهاد امینی
۴۰۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۷۰۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

حساب بانکی و ماشین به راحتی قابل توقیف می باشد و منزل مسکونی نیز در صورتی که مستثنیات دین آن کسر گردد قابل توقیف می باشد

با سلام
اگر منزل مسکونی که در حال حاضر در ان زندگی می کنید باشد خیر چون جزو مستثنیات دین است ولی خودرو وحساب بانکی را میتوان توقیف کرد

منزل جز مستثنیات دین است لاکن اگر منزل مسکونی بالاتر از حد متعارف و موقعیت مالی همسر باشد قابل توقیف است.

معمولا منزل جز مستثنیات دین است لیکن ممکن است شخص چند ملک داشته باشد که دیگر اینجا معنایی ندارد وقابل گرفتن است

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.