لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۲ متخصص آنلاین

تهدید کرده اند؛ چه باید کنیم؟

پرسیده شده

سلام‌ ۵ هکتار‌ زمین‌ که‌ متروک‌ هست‌ واقع‌ در اهواز‌ کوی‌ -----------جهاد‌‌ عده‌ای‌ از ساکنین‌‌ اقدام‌ به‌ تصرف‌‌‌ عدوانی‌‌ و درگیری‌ با‌ اسحله‌ بین‌ اهالی‌‌ شد‌ و با تماس‌ به‌ ۱۱۰‌ پیگری‌ شدم‌‌ ولی‌ دوباره‌ این‌ موضوع‌ تکرار شد‌ چگونه‌ میشود‌ پیگیر‌ شد‌ چون‌ کمپ‌‌ مرکز‌ ترک‌ اعتیاد ما‌ رو به‌ روی‌ این‌ زمین‌ میباشد‌ و اسایش‌‌‌ ما‌ سلب‌ و رد گیره ا‌ادمه‌ دارد‌ وقتی‌ فهمیدن‌ تماس‌‌ به‌ ۱۱۰‌ از کمپ‌ بوده‌ ما را تهدید‌ کردند‌ راهنمای‌ خواستم‌‌ مسعله‌ جدی‌ میباشد

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
کامیار نهاردانی مهدی جلالیان سمانه برخورداری رضا اخلاص پور
۶۶۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۱,۰۳۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۰ پاسخ برای این سوال ثبت شده

مالک زمین باید اقدام به شکایت تصرف عدوانی در دادسرا کند.

گفتگو با متخصصین آنلاین
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱,۳۳۹) دیدگاه
امید داوری
امید داوری ۴.۳ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۲۶۵) دیدگاه
سعیده کریم فر
سعیده کریم فر ۱.۲ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱۹۲) دیدگاه

مالک تحت عنوان تصرف عدوانی شکایت مطرح نماید

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
کامیار نهاردانی مهدی جلالیان سمانه برخورداری رضا اخلاص پور
۶۶۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۱,۰۳۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

تحت عنوان مزاحمت و سلب آسایش و بر هم زدن نظم عمومی میتوانید شکایت کنید، همچنین مالک زمین امکان طرح شکایت تصرف عدوانی را دارد.

با سلام
چنانچه اراضی روبروی کمپ شما متعلق به شما نبوده و فقط عده ای برای شما ایجاد مزاحمت مینمایند اگر شاهد یا مدرکی دارید به اتهام ایجاد مزاحمت و تهدید از ایشان شکایت نمایید.

درود
بابت تهدیدات صورت گرفته شکایت خود را مطرح نماید . مالک زمین میتواند بابت تصرف عدوانی نیز شکایت نماید .

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
کامیار نهاردانی مهدی جلالیان سمانه برخورداری رضا اخلاص پور
۶۶۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۱,۰۳۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درود
به جرم تصرف عدوانی و تهدید امکان شکایت وجود دارد.

مالکین زمین میتوانند تحت عنوان تصرف عدوانی شکایت کنند.

بادرودوسلام می توانند باعنوان تصرف عدوانی طرح شکایت نمایند.

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
کامیار نهاردانی مهدی جلالیان سمانه برخورداری رضا اخلاص پور
۶۶۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۱,۰۳۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با درود تحت عنوان تصرف عدوانی میتوانید طرح شکایت نمایید.

مالک زمین و شخص دیگری سمت باید اقدام به شکایت تصرف عدوانی نماید

باسلام
شما سمتی ندارین فقط مالک زمین میتواند اقدام نماید

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
کامیار نهاردانی مهدی جلالیان سمانه برخورداری رضا اخلاص پور
۶۶۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۱,۰۳۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
مالکین زمین تحت عنوان تصرف عدوانی میتوانند شکایت نمایند .

باسلام
مالک زمین اقدام به شکایت تصرف عدوانی در دادسرا نماید .

تحت عنوان تهدید و مزاحمت میتوانید شکایت کنید اما مالک هم اقدام به شکایت علیه شما نیز می تواند کند

باسلام
میتوانید تحت عنوان تهدید و ایجاد مزاحمت و نیز سلب آسایش شکایت کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
کامیار نهاردانی مهدی جلالیان سمانه برخورداری رضا اخلاص پور
۶۶۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۱,۰۳۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام بابت تهدید میتوانید شکایت مطرح کنید

با سلام
مالک باید دعوی تصرف عدوانی مطرح کند

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
کامیار نهاردانی مهدی جلالیان سمانه برخورداری رضا اخلاص پور
۶۶۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۱,۰۳۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
وقت شمابخیر،بابت تهدیدات صورت گرفته شده وسلب آسایش می توانید ازطریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی مبادرت به ثبت شکواییه تهدید وسلب آسایش و برهم زدن نظم عمومی برعلیه افرادی که اقدام به تهدید وتیراندازی بااسلحه نموده اند نمایید.

سلام مالک است که می تواند تحت تصرف عدوانی شکایت نمایید

باید شکایت تصرف عدوانی مطرح کنید

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.