لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۵ متخصص آنلاین

اتهام فروش مال غیر بدون مدرک قابل اثبات است؟

پرسیده شده

با سلام، شخصی با جعل یک مبایعه نامه ادعا کرده که یک آپارتمان از من خریده و در پی آن من این آپارتمان را به شخص ثالث دیگری فروخته‌ام. از من به اتهام فروش مال غیر شکایت کرده و در جلسه ادای توضیح بعنوان مطلع به بازپرس اعلام کردم که مبایعه نامه را قبول ندارم و آپارتمان نیز در تصرف من و بنام من است و تاکنون به کسی نفروختمش. حالا بعد از یک هفته دوباره احضاریه مبنی بر ادای توضیح و دفاع از اتهام انتسابی برای من امده، ایا ممکن است بازپرس قرار وثیقه صادر کند؟ ممنون

۱۴,۹۸۱
مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
امید داوری هدی فرخی هنزکی فائزه حجاب نسترن زمانی پور
۶۲۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۱۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۵۷ پاسخ برای این سوال ثبت شده

خیر پرونده به دلیل ادعای ایشان مبنی بر تنظیم قولنامه به دادگاه حقوقی قرار اناطه صادر خواهد شد تا اعتبار قولنامه بررسی شود سپس قرار تامین برای ذینفع صادر خواهد شد یعنی طرف مقابل شما. سپس بعد از بررسی پرونده به دادسرا و دادگاه کیفری اعاده میشود.

گفتگو با متخصصین آنلاین
امید داوری
امید داوری ۴.۲ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۱۹۲) دیدگاه
حسین امامی
حسین امامی ۲.۱ کارشناس حقوقی
۴.۹ / ۵ (۲۸۰) دیدگاه
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۹۹۴) دیدگاه

سلام و درود
خیر امکان اینکه قرار وثیقه بازپرس بزاره خیلی کم است

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
امید داوری هدی فرخی هنزکی فائزه حجاب نسترن زمانی پور
۶۲۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۱۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بسمه تعالی : در جلسه ایی که احضار شده اید حتما اصالت اسناد ابرازی را از بازپرس تقاضا کنید و مدعی جعل امضا شوید پس از آن میتوانید انکار کنید و اما چنانچه در احضاریه نوشته ۵ روز پس از رویت حتما ضامن با خودتان ببرید چون این نوع احضاریه که ۵ روز مهلت دارد یقینا قرار صادر میکند . و اگر همین توضیح را به بازپرس داده باشید حتما محکوم خواهید شد . البته به فرضش سوال خودتان به خدمتتان عرض کردم . والله و اعلم

سلام . شما نسبت به قرارداد ادعای جعل کنید تا به کارشناسی ارجاع شود . به نظر بنده تا قبل از قطعیت نظر کارشناسی و به صرف ارائه یک قرارداد که اصل آن مورد انکار است بعید است به شما تفهیم اتهام شود . به علاوه این که در بحث ثمن معامله هم می توانید به بازپرس توضیح مفصل بدهید . بهت است برای دفاع از خود وکیل انتخاب کنید .

خیر شما اگر ادعای جعلیت بکنید پرونده به کارشناس برای تشخیص جعل بودن یا نبودن ارجاع شده و پس از اثبات جعل ایشان مجرم شناخته میشوند و شما منع تعقیب می خورید

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
امید داوری هدی فرخی هنزکی فائزه حجاب نسترن زمانی پور
۶۲۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۱۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
نسبت به قرارداد ارائه شده ادعای جعل نمایید تاقبل ازنظرکارشناس بعید است قرار صادر شود چون اصالت قرارداد ابرازی مورد تردید است
ضمن اینکه شما هم میتوانید به اتهام جعل و استفاده ازسندمجعول علیه وی شکایت نمایید

سلام متاسفانه این اقدام درستی نیست که شخص را به عنوان مطلع احضار و سپس به عنوان متههم احضار میشود ...بله با تفهیم اتهام بازپرس موظف به صدور قرار است و حدود سه برابر ارزش ملک وثیقه صادر میشود.

سلام.باتوجه به فرمایش شما نسبت به جعل تقاصادهیدوبفرمایید درصورت اثبات آیا ثمن معامله جابه جاگردیده است یا خیر ...با فرض اثبات قولنامه شما محکوم هستید ...اگر قولنامه مذکور اثبات گردد شما باید قبل ازفروش تقاضای فسخ آن رامینمودید بعد از اخذرای اقدام به فروش مینمودید حالیه با توضیح شما درصورت اثبات جعل قولنامه حق با شما خواهد بودانشالله.

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
امید داوری هدی فرخی هنزکی فائزه حجاب نسترن زمانی پور
۶۲۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۱۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

میتوانید شکایت جعل را راسا مطرح نمایید و تا احراز این موضوع قرار برای شما صادر نمیشود

با سلام و احترام
در صورت عدم فروش شما هیچ اتهامی متوجه شما نخواهد بود و احضاریه مبنی بر دفاع شما از حقوق خویش است و امکان اخذ وثیقه نخواهد بود مگر درصورت مدارک مثبته مبنی بر واگذاری شما

این امکان کم است
بهتر است سریعا ادعای جعل کنید نسبت به مبایعه نامه ای که ارائه داده اند

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
امید داوری هدی فرخی هنزکی فائزه حجاب نسترن زمانی پور
۶۲۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۱۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
در هر حال مرجع رسیدگی با طرح شکایت ملزم به رسیدگی است . با توجه به اینکه دفاع از اتهام انتسابی بیان گردیده به شما تفهیم اتهام خواهد شد ولی نوع قرار با توجه به توضیحات شما و ادله ارائه شده و رد ادله شاکی بستگی خواهد داشت.
در خصوص قولنامه ها حتما جعل و ارجاع به کارشناسی را درخواست کنید و چه بهتر اگر مطمئن به جعل هستید شکواییه با این عنوان و استفاده از سند مجعول علیه ارائه کنندگان تقدیم دادسرا نمایید.

هیچ ادعایی بدون مدرک اثبات نمی شود مگر در خصوص علم قاضی که می تواند خود ادله ای کامل باش

هر کسی اتهامی به دیگری وارد کند باید اثباتش کند چون اصل برائت است شما اگر سند زا قبول ندارید انکار یا تردید یا ادعای جعل کنید

با سلام و احترام تا اثبات جعلی بودن امضا شما فعلا رفع اتهام نشده است و پرونده در میسر تحقیقات مقدماتی می باشد لذا امکان صدور قرار کفالت ودر اشد حالت قرار وثیقه متصور می باشد

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
امید داوری هدی فرخی هنزکی فائزه حجاب نسترن زمانی پور
۶۲۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۱۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در خصوص قولنامه ها حتما ادعای جعل و ارجاع به کارشناسی را درخواست کنید .

با سلامنظر به این که سمت شما در پرونده متهم بوده لکن قاضی تحقیق دادسرا به جهت ضعف ادله اثباتی در مرتبه نخست شما را به عنوان مطلع دعوت نموده تا با اخذ توضیح، دفاعیات تان را بررسی و در صورت توجه اتهام به شما، در مرحله بعدی به عنوان متهم دعوت نماید.با توجه به این که حسب ظاهر احضار اخیر شما بعد از تکمیل ادله صورت گرفت، در نتیجه بعد از تفهیم اتهام ناگزیز مقام قضایی مبادرت به صدور قرار تامین خواهد کرد که نوع آن بستگی تامی به دفاعیات اخیر شما دارد.

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
امید داوری هدی فرخی هنزکی فائزه حجاب نسترن زمانی پور
۶۲۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۱۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام هیچ اتهامی بدون احراز و اثبات در مراجع قضایی قابل رسیدگی نیست.

شما ادعای جعل مبایعه نامه را بطور جد پیگیری نمایید.احتمالا به کارشناس خط ارجاع داده خواهد شد .

با سلام شمااولا اون مبایع نامه رو انکار کنید واز بازپرس بخواهید با نمونه امضا شما به همراه مبایع نامه رو ب کارشناس خط ارجاع دهد و همچنین کاتب اون مبایع نامه رو بخواد با تشکر

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
امید داوری هدی فرخی هنزکی فائزه حجاب نسترن زمانی پور
۶۲۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۱۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام و احترام
به جعل استناد کنید
و پرونده به کارشناس ارجاع می شود

با ادعای شما پرونده به دادگاه حقوقی فرستاده میشود تا صحبت مبایعه نامه بررسی شود،و مطمئنا شکایت طرف مقابل با رد مواجه میشود و شما میتوانید علیه طرف مقابل شکایت اعاده حیثیت مطرح نمایید

ممکن است قرار وثیقه صادر شود ولی جهت رسیدگی به اصالت سند به کارشناس ارجاع میشود

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
امید داوری هدی فرخی هنزکی فائزه حجاب نسترن زمانی پور
۶۲۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۱۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بازپرس باید دلایل دال بر واردبودن اتهام به شما احراز کند وقرارصادر کند امامحض احتیاط یک کفیل باسندملک یاکارمند بافیش حقوقی همراه شماباشد ترجیحا سند ملک که دررهن نباشد البته برای اطمینان لازم است سپس شماادعای جعل میکنید وکارشناسی درخصوص امضای شما وغیره صورت میگیرد

با سلام
خیر ، اتهام و محکوم نمودن فردی به ارتکاب جرمی بدون داشتن مدارک و شواهد ممکن نیست
اگر ایشان ادعای فروش مال غیر به شما داده اند بایستی مدارک اثبات این اتهام را نیز داشته باشند
میتوانید درخواست ارجاع امر به نظر کارشناسی نمایید تا مبایعه نامه جعل شده بررسی گردد

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
امید داوری هدی فرخی هنزکی فائزه حجاب نسترن زمانی پور
۶۲۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۱۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

تا صدور حکم قرار صادر میشود در جلسه اخذ توضیح شما باید دعوی تقابل مبنی بر جعل اسناد و ارجا به کارشناس ارائه دهید

سلام . در صورتی که بازپرس ادعای شاکی را قریب به یقین بداند و دلایل شما اقناع قضایی ایجاد ننماید امکان صدور قرار تامین کیفری هست هر چند بسته به بازپرس و دادسرا رویه بر اخذ تامین در هر شکایت وجود دارد

سلام
چنانچه شاکی علاوه بر قولنامه به دادسرا شاهد معرفی کرده و شهادت شهود با مضمون فروش مال غیر استماع شده باشد به احتمال زیاد بازپرس یا دادیار تحقیق قرار وثیقه را صادر کند. و البته شما در دفاع میبایست جهث اثبات جعلی بودن قولنامه درخواست نمایید که موضوع جهت بررسی تخصصی به کارشناس خط ارجاع شود.

بله در پاسخ به پرسش شما احتمال دارد قرار صادر شود ولی شما ادعای جعل و ارجاع امر به کارشناس خط و امضاء را خواستار بشید

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
امید داوری هدی فرخی هنزکی فائزه حجاب نسترن زمانی پور
۶۲۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۱۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

احتمال قرار زیاده در نهایت ارجاع به کارشناسی میشه وقتی شما ادعای جعل مطرح نمایید

در مقام دفاع در مقابل مبایعه نامه ادعای جعل امضا خودتان را نمایید. یا طرف قبول در صورت عدم قبول کارشناس تعیین و اعلام نظر می کند.

به هر حال ادعایی متوجه شما می باشد لیکن جهت رد ادعای وی شما علیه مشارالیه ادعای جعل نمایید و برای فاقد اعتبار بودن مبایعه نامه ادعایی که از شما ملک را خریده با توجه به جعل بودن مبایعه نامه اثبات نمایید.

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
امید داوری هدی فرخی هنزکی فائزه حجاب نسترن زمانی پور
۶۲۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۱۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

نسبت به قرارداد ارائه شده ادعای جعل نمایید تاقبل ازنظرکارشناس بعید است قرار صادر شود چون اصالت قرارداد ابرازی مورد تردید است
ضمن اینکه شما هم میتوانید به اتهام جعل و استفاده ازسندمجعول علیه وی شکایت نمایید

باسلام
درخصوص مبایع نامه شاکی ادعای جعل وارجاع به کارشناس ارائه دهید.

دادگاه قرار اناطه صادر خواهد کرد تا وضعیت سقم و صحت قولنامه مذکور مشخص شود، مضافا اینکه اگر مدعی بخواهد دادگاه قرار تامین برای او صادر میکند

وقتی امضای شما نباشد مبلغی رد بدل نشود شاهدی نباشد چطور امکان اثبات قولنامه مبنی بر خرید خواهد شد پس مشخص است که جعل است

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
امید داوری هدی فرخی هنزکی فائزه حجاب نسترن زمانی پور
۶۲۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۱۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام خیر اول بایددر دادگاه حقوقی برسی شود و ادعای ایشان مورد برسی قراربگیردو قولنامه از طریق کارشناس دادگستری مورد برسی و تائید قراربگیرد و در آخر با توجه به ادله کافی و نظریه کارشناسی رای صادر میشه

درود بر شما
در مورد مبایعه نامه ارائه شده ادعای جعل و انکار و تقاضای ارجاع به کارشناسی مطرح نمایید . در صورتی که از نظر مقام قضایی دادسرا ادله حاکی از مجرمیت شما باشد قبل از رسیدگی بیشتر قرار وثیقه صادر خواهد شد .

درود
اگر ادعای جعل کنید به کارشناس ارجاع می شود.

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
امید داوری هدی فرخی هنزکی فائزه حجاب نسترن زمانی پور
۶۲۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۱۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام نسبت به مبایعه نامه ادعای جعل کنید اصولا تا مشخص شدن نظر کارشناس نباید قرار تامین کیفری صادر کند ولی محض اطمینان همراه خود با فردی که بتواند برای شما سند بگذارد هماهنگی نمایید.

سلام درصورت عدم فروش هیچ اتهامی نسبت به شما نیست لذا بهتر تاقبل حکم قطعی تقاضای کارشناسی نمایید

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
امید داوری هدی فرخی هنزکی فائزه حجاب نسترن زمانی پور
۶۲۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۱۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام شما بهتر است وثیقه با خود ببرید ولی ارجاع به کارشناسی دهید تا جعلی بودن ان محرز شود

سلام

اسناد عادی قابل تردید و انکار واقع می‌شوند و شما میتوانید ضمن انکار ادعای وی ادعای جعل بودن این مبایعه نامه نمایید و اصل این سند در اولین جلسه دادرسی از مدعی بخواهید تا بررسی شود و ضمنا شما میتوانید بر علیه وی طرح دعوی با عنوان اتهام جعل و استفاده از سند مجعول نمایید.

سلام شما ادعای جعل و انکار را مطرح کنید، اگر قاضی دادگاه اتهام وارده را مشکوک به انتساب تشخیص دهد باتوجه به قولنامه امضاء شهود احتمالی، از شما بازپرسی میشود و قرار صادر خواهد شد، شما میتوانید تقاضای ارجاء به کارشناسی را مطرح کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
امید داوری هدی فرخی هنزکی فائزه حجاب نسترن زمانی پور
۶۲۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۱۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اگر ادعای ایشان کذب است باید شما در مراحل بازپرسی به جعل استناد کرده و تقاضای ارزیابی اصالت مدارک را بکنید و لا غیر در صورت صحت ادعای مدعی. تدارک وثیقه به ارزش سه برابر ارزش ملک را بکنید

با همراه داشتن وثیقه برای دفاع حاضر شوید صدور قرار وثیقه به نظر بازپرس و محتویات پرونده بستگی دارد .

سلام
احتمال صدور قرار وثیقه وجود دارد و بهتر است وثیقه لازم را همراه خود داشته باشید

با درود احتمال اخذ تامین کیفری وجود دارد.
نسبت به ادعای جعلیت می‌بایست موضوع به کارشناسی ارجاع شود.
صرف ادعا مثبت مدعا نخواهد بود.

درود
نسبت به قولنامه موضوع انکار و تردید مطرح نمایید وتازمانی که خلاف این مدارک یا اصالت ان را نقض نکنی قاضی میتواند رای صادر نمایید

باسلام
شما بهتراست یک وثیقه ای به همراه داشته باشید و در اسرع وقت نسبت به جعل و ابطال مبایعه نامه دادخواستی تقدیم کنید

بنام خدا،خیر امکان صدور قرار برای شما وجود ندارد.از ایشان با عنوان جعل شکایت کنید.

باسلام
در بحث معاملات ، قوانینی وجود دارد که طرفین ملزم به اجرای آنها هستند لذا ارائه مدارک اثباتی که در معاملات فی مابین رد و بدل می شود به همراه مبایعه نامه برای شاکی الزام آور بوده و با وجود سیستم های نوین امروزی که در اختیار کارآگاهان آگاهی است اثبات جعل یا عدم جعل موضوع با حضور و احراز هویت شما به راحتی آشکار می گردد.

نسبت به قرارداد ادعای جعل بکنید
احتمال قرار کم است

بااحترام
ارجاع به کارشناسی نمایید

سریعا اقدام به طرح شکایت جعل نمایید

شما نسبت به قرارداد ادعای جعل کنید تا به کارشناسی ارجاع شود .

ادعای جعل نسبت به سند کنید تا کارشناسی شود

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.