لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
مهسا پیشرویان نسترن زمانی پور عبدالصمد محمدی مقدم مجتبی عابدی فیروزجائی
۲۵۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۲۱۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

اتهام فروش مال غیر بدون مدرک قابل اثبات است؟

پرسیده شده

با سلام، شخصی با جعل یک مبایعه نامه ادعا کرده که یک آپارتمان از من خریده و در پی آن من این آپارتمان را به شخص ثالث دیگری فروخته‌ام. از من به اتهام فروش مال غیر شکایت کرده و در جلسه ادای توضیح بعنوان مطلع به بازپرس اعلام کردم که مبایعه نامه را قبول ندارم و آپارتمان نیز در تصرف من و بنام من است و تاکنون به کسی نفروختمش. حالا بعد از یک هفته دوباره احضاریه مبنی بر ادای توضیح و دفاع از اتهام انتسابی برای من امده، ایا ممکن است بازپرس قرار وثیقه صادر کند؟ ممنون

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
مهسا پیشرویان نسترن زمانی پور عبدالصمد محمدی مقدم مجتبی عابدی فیروزجائی
۲۵۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۲۱۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۴ پاسخ برای این سوال ثبت شده

خیر پرونده به دلیل ادعای ایشان مبنی بر تنظیم قولنامه به دادگاه حقوقی قرار اناطه صادر خواهد شد تا اعتبار قولنامه بررسی شود سپس قرار تامین برای ذینفع صادر خواهد شد یعنی طرف مقابل شما. سپس بعد از بررسی پرونده به دادسرا و دادگاه کیفری اعاده میشود.

سلام و درود
خیر امکان اینکه قرار وثیقه بازپرس بزاره خیلی کم است

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
مهسا پیشرویان نسترن زمانی پور عبدالصمد محمدی مقدم مجتبی عابدی فیروزجائی
۲۵۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۲۱۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بسمه تعالی : در جلسه ایی که احضار شده اید حتما اصالت اسناد ابرازی را از بازپرس تقاضا کنید و مدعی جعل امضا شوید پس از آن میتوانید انکار کنید و اما چنانچه در احضاریه نوشته ۵ روز پس از رویت حتما ضامن با خودتان ببرید چون این نوع احضاریه که ۵ روز مهلت دارد یقینا قرار صادر میکند . و اگر همین توضیح را به بازپرس داده باشید حتما محکوم خواهید شد . البته به فرضش سوال خودتان به خدمتتان عرض کردم . والله و اعلم

سلام . شما نسبت به قرارداد ادعای جعل کنید تا به کارشناسی ارجاع شود . به نظر بنده تا قبل از قطعیت نظر کارشناسی و به صرف ارائه یک قرارداد که اصل آن مورد انکار است بعید است به شما تفهیم اتهام شود . به علاوه این که در بحث ثمن معامله هم می توانید به بازپرس توضیح مفصل بدهید . بهت است برای دفاع از خود وکیل انتخاب کنید .

خیر شما اگر ادعای جعلیت بکنید پرونده به کارشناس برای تشخیص جعل بودن یا نبودن ارجاع شده و پس از اثبات جعل ایشان مجرم شناخته میشوند و شما منع تعقیب می خورید

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
مهسا پیشرویان نسترن زمانی پور عبدالصمد محمدی مقدم مجتبی عابدی فیروزجائی
۲۵۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۲۱۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
نسبت به قرارداد ارائه شده ادعای جعل نمایید تاقبل ازنظرکارشناس بعید است قرار صادر شود چون اصالت قرارداد ابرازی مورد تردید است
ضمن اینکه شما هم میتوانید به اتهام جعل و استفاده ازسندمجعول علیه وی شکایت نمایید

سلام متاسفانه این اقدام درستی نیست که شخص را به عنوان مطلع احضار و سپس به عنوان متههم احضار میشود ...بله با تفهیم اتهام بازپرس موظف به صدور قرار است و حدود سه برابر ارزش ملک وثیقه صادر میشود.

سلام.باتوجه به فرمایش شما نسبت به جعل تقاصادهیدوبفرمایید درصورت اثبات آیا ثمن معامله جابه جاگردیده است یا خیر ...با فرض اثبات قولنامه شما محکوم هستید ...اگر قولنامه مذکور اثبات گردد شما باید قبل ازفروش تقاضای فسخ آن رامینمودید بعد از اخذرای اقدام به فروش مینمودید حالیه با توضیح شما درصورت اثبات جعل قولنامه حق با شما خواهد بودانشالله.

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
مهسا پیشرویان نسترن زمانی پور عبدالصمد محمدی مقدم مجتبی عابدی فیروزجائی
۲۵۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۲۱۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

میتوانید شکایت جعل را راسا مطرح نمایید و تا احراز این موضوع قرار برای شما صادر نمیشود

با سلام و احترام
در صورت عدم فروش شما هیچ اتهامی متوجه شما نخواهد بود و احضاریه مبنی بر دفاع شما از حقوق خویش است و امکان اخذ وثیقه نخواهد بود مگر درصورت مدارک مثبته مبنی بر واگذاری شما

این امکان کم است
بهتر است سریعا ادعای جعل کنید نسبت به مبایعه نامه ای که ارائه داده اند

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
مهسا پیشرویان نسترن زمانی پور عبدالصمد محمدی مقدم مجتبی عابدی فیروزجائی
۲۵۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۲۱۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
در هر حال مرجع رسیدگی با طرح شکایت ملزم به رسیدگی است . با توجه به اینکه دفاع از اتهام انتسابی بیان گردیده به شما تفهیم اتهام خواهد شد ولی نوع قرار با توجه به توضیحات شما و ادله ارائه شده و رد ادله شاکی بستگی خواهد داشت.
در خصوص قولنامه ها حتما جعل و ارجاع به کارشناسی را درخواست کنید و چه بهتر اگر مطمئن به جعل هستید شکواییه با این عنوان و استفاده از سند مجعول علیه ارائه کنندگان تقدیم دادسرا نمایید.

هیچ ادعایی بدون مدرک اثبات نمی شود مگر در خصوص علم قاضی که می تواند خود ادله ای کامل باش

هر کسی اتهامی به دیگری وارد کند باید اثباتش کند چون اصل برائت است شما اگر سند زا قبول ندارید انکار یا تردید یا ادعای جعل کنید

با سلام و احترام تا اثبات جعلی بودن امضا شما فعلا رفع اتهام نشده است و پرونده در میسر تحقیقات مقدماتی می باشد لذا امکان صدور قرار کفالت ودر اشد حالت قرار وثیقه متصور می باشد

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
مهسا پیشرویان نسترن زمانی پور عبدالصمد محمدی مقدم مجتبی عابدی فیروزجائی
۲۵۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۲۱۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در خصوص قولنامه ها حتما ادعای جعل و ارجاع به کارشناسی را درخواست کنید .

با سلامنظر به این که سمت شما در پرونده متهم بوده لکن قاضی تحقیق دادسرا به جهت ضعف ادله اثباتی در مرتبه نخست شما را به عنوان مطلع دعوت نموده تا با اخذ توضیح، دفاعیات تان را بررسی و در صورت توجه اتهام به شما، در مرحله بعدی به عنوان متهم دعوت نماید.با توجه به این که حسب ظاهر احضار اخیر شما بعد از تکمیل ادله صورت گرفت، در نتیجه بعد از تفهیم اتهام ناگزیز مقام قضایی مبادرت به صدور قرار تامین خواهد کرد که نوع آن بستگی تامی به دفاعیات اخیر شما دارد.

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
مهسا پیشرویان نسترن زمانی پور عبدالصمد محمدی مقدم مجتبی عابدی فیروزجائی
۲۵۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۲۱۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام هیچ اتهامی بدون احراز و اثبات در مراجع قضایی قابل رسیدگی نیست.

شما ادعای جعل مبایعه نامه را بطور جد پیگیری نمایید.احتمالا به کارشناس خط ارجاع داده خواهد شد .

با سلام شمااولا اون مبایع نامه رو انکار کنید واز بازپرس بخواهید با نمونه امضا شما به همراه مبایع نامه رو ب کارشناس خط ارجاع دهد و همچنین کاتب اون مبایع نامه رو بخواد با تشکر

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
مهسا پیشرویان نسترن زمانی پور عبدالصمد محمدی مقدم مجتبی عابدی فیروزجائی
۲۵۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۲۱۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام و احترام
به جعل استناد کنید
و پرونده به کارشناس ارجاع می شود

با ادعای شما پرونده به دادگاه حقوقی فرستاده میشود تا صحبت مبایعه نامه بررسی شود،و مطمئنا شکایت طرف مقابل با رد مواجه میشود و شما میتوانید علیه طرف مقابل شکایت اعاده حیثیت مطرح نمایید

ممکن است قرار وثیقه صادر شود ولی جهت رسیدگی به اصالت سند به کارشناس ارجاع میشود

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
مهسا پیشرویان نسترن زمانی پور عبدالصمد محمدی مقدم مجتبی عابدی فیروزجائی
۲۵۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۲۱۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بازپرس باید دلایل دال بر واردبودن اتهام به شما احراز کند وقرارصادر کند امامحض احتیاط یک کفیل باسندملک یاکارمند بافیش حقوقی همراه شماباشد ترجیحا سند ملک که دررهن نباشد البته برای اطمینان لازم است سپس شماادعای جعل میکنید وکارشناسی درخصوص امضای شما وغیره صورت میگیرد

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.