لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
۰

اتهام فروش مال غیر بدون مدرک قابل اثبات است؟

با سلام، شخصی با جعل یک مبایعه نامه ادعا کرده که یک آپارتمان از من خریده و در پی آن من این آپارتمان را به شخص ثالث دیگری فروخته‌ام. از من به اتهام فروش مال غیر شکایت کرده و در جلسه ادای توضیح بعنوان مطلع به بازپرس اعلام کردم که مبایعه نامه را قبول ندارم و آپارتمان نیز در تصرف من و بنام من است و تاکنون به کسی نفروختمش. حالا بعد از یک هفته دوباره احضاریه مبنی بر ادای توضیح و دفاع از اتهام انتسابی برای من امده، ایا ممکن است بازپرس قرار وثیقه صادر کند؟ ممنون

۱۴ پاسخ برای این سوال ثبت شده

خیر پرونده به دلیل ادعای ایشان مبنی بر تنظیم قولنامه به دادگاه حقوقی قرار اناطه صادر خواهد شد تا اعتبار قولنامه بررسی شود سپس قرار تامین برای ذینفع صادر خواهد شد یعنی طرف مقابل شما. سپس بعد از بررسی پرونده به دادسرا و دادگاه کیفری اعاده میشود.

سلام و درود
خیر امکان اینکه قرار وثیقه بازپرس بزاره خیلی کم است

بسمه تعالی : در جلسه ایی که احضار شده اید حتما اصالت اسناد ابرازی را از بازپرس تقاضا کنید و مدعی جعل امضا شوید پس از آن میتوانید انکار کنید و اما چنانچه در احضاریه نوشته ۵ روز پس از رویت حتما ضامن با خودتان ببرید چون این نوع احضاریه که ۵ روز مهلت دارد یقینا قرار صادر میکند . و اگر همین توضیح را به بازپرس داده باشید حتما محکوم خواهید شد . البته به فرضش سوال خودتان به خدمتتان عرض کردم . والله و اعلم

سلام . شما نسبت به قرارداد ادعای جعل کنید تا به کارشناسی ارجاع شود . به نظر بنده تا قبل از قطعیت نظر کارشناسی و به صرف ارائه یک قرارداد که اصل آن مورد انکار است بعید است به شما تفهیم اتهام شود . به علاوه این که در بحث ثمن معامله هم می توانید به بازپرس توضیح مفصل بدهید . بهت است برای دفاع از خود وکیل انتخاب کنید .

خیر شما اگر ادعای جعلیت بکنید پرونده به کارشناس برای تشخیص جعل بودن یا نبودن ارجاع شده و پس از اثبات جعل ایشان مجرم شناخته میشوند و شما منع تعقیب می خورید

با سلام
نسبت به قرارداد ارائه شده ادعای جعل نمایید تاقبل ازنظرکارشناس بعید است قرار صادر شود چون اصالت قرارداد ابرازی مورد تردید است
ضمن اینکه شما هم میتوانید به اتهام جعل و استفاده ازسندمجعول علیه وی شکایت نمایید

سلام متاسفانه این اقدام درستی نیست که شخص را به عنوان مطلع احضار و سپس به عنوان متههم احضار میشود ...بله با تفهیم اتهام بازپرس موظف به صدور قرار است و حدود سه برابر ارزش ملک وثیقه صادر میشود.

سلام.باتوجه به فرمایش شما نسبت به جعل تقاصادهیدوبفرمایید درصورت اثبات آیا ثمن معامله جابه جاگردیده است یا خیر ...با فرض اثبات قولنامه شما محکوم هستید ...اگر قولنامه مذکور اثبات گردد شما باید قبل ازفروش تقاضای فسخ آن رامینمودید بعد از اخذرای اقدام به فروش مینمودید حالیه با توضیح شما درصورت اثبات جعل قولنامه حق با شما خواهد بودانشالله.

میتوانید شکایت جعل را راسا مطرح نمایید و تا احراز این موضوع قرار برای شما صادر نمیشود

با سلام و احترام
در صورت عدم فروش شما هیچ اتهامی متوجه شما نخواهد بود و احضاریه مبنی بر دفاع شما از حقوق خویش است و امکان اخذ وثیقه نخواهد بود مگر درصورت مدارک مثبته مبنی بر واگذاری شما

این امکان کم است
بهتر است سریعا ادعای جعل کنید نسبت به مبایعه نامه ای که ارائه داده اند

با سلام
در هر حال مرجع رسیدگی با طرح شکایت ملزم به رسیدگی است . با توجه به اینکه دفاع از اتهام انتسابی بیان گردیده به شما تفهیم اتهام خواهد شد ولی نوع قرار با توجه به توضیحات شما و ادله ارائه شده و رد ادله شاکی بستگی خواهد داشت.
در خصوص قولنامه ها حتما جعل و ارجاع به کارشناسی را درخواست کنید و چه بهتر اگر مطمئن به جعل هستید شکواییه با این عنوان و استفاده از سند مجعول علیه ارائه کنندگان تقدیم دادسرا نمایید.

هیچ ادعایی بدون مدرک اثبات نمی شود مگر در خصوص علم قاضی که می تواند خود ادله ای کامل باش

هر کسی اتهامی به دیگری وارد کند باید اثباتش کند چون اصل برائت است شما اگر سند زا قبول ندارید انکار یا تردید یا ادعای جعل کنید

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.