لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۳ متخصص آنلاین

چگونگی اخذ کلید عمارت در اجرای حکم خلع ید مشاعی رو لطفا توضیح بدهید؟

پرسیده شده

با عرض سلام و وقت به خیر خدمت وکلا و مشاوران گرامی
در پرونده دادخواست خلع ید مشاعی در نهایت به اجرای حکم رسیده ام که در متن آن اشاره شده است که "کلید عمارت مسکونی اخذ و به همراه صورتمجلس تنظیمی به این اجرا ارسال گردد". اکنون پرسش این است که با توجه به این که کلید عمارت در اختیار متصرف بوده است، آیا ایشان کما فی السابق می تواند از ملک استفاده نماید؟ اگر پاسخ مثبت است چگونه می توانم از این کار جلوگیری نمایم؟ با تشکر

مشاوره حقوقی تلفنی خلع ید و تخلیه
احسان عبدالهی سمانه برخورداری مجتبی عابدی فیروزجائی حسام خوشگواری
۶۶۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۶۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۹ پاسخ برای این سوال ثبت شده

باسلام
در خصوص خلع ید از املاک مشاعی از کل ملک خلع ید صورت میگیرد ولی سهم شریک در نظر گرفته میشود

گفتگو با متخصصین آنلاین
محمد بابایی فیشانی
محمد بابایی فیشانی ۲.۱ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۳۵۸) دیدگاه
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱,۳۳۹) دیدگاه
توحید میدانی
توحید میدانی ۱.۰ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۴۰۳) دیدگاه

در این موارد با اذن دادگاه قفلهای ملک تعویض شده و کلید قفل های جدید به اجرای احکام ارائه خواهد شد .

مشاوره حقوقی تلفنی خلع ید و تخلیه
احسان عبدالهی سمانه برخورداری مجتبی عابدی فیروزجائی حسام خوشگواری
۶۶۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۶۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

میتوانید قفل در را عوض کنید

با سلام
اجرای احکام دستور تعویض قفل و اخذ کلید آن را صادر میکند و توسط مامور اجرا میشود

با سلام، از کل ملک خلع ید می شود و کلیدها تعویض می شود

مشاوره حقوقی تلفنی خلع ید و تخلیه
احسان عبدالهی سمانه برخورداری مجتبی عابدی فیروزجائی حسام خوشگواری
۶۶۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۶۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

از کل ملک خلع ید می شود و کلید در اختیار اجرا قرار می گیرد

با سلام
کلید و قفل هاتعویض شده و خلع ید انجام خواهد یافت.

هیچ شریکی حق استفاده نخواهد داشت.

مشاوره حقوقی تلفنی خلع ید و تخلیه
احسان عبدالهی سمانه برخورداری مجتبی عابدی فیروزجائی حسام خوشگواری
۶۶۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۶۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در صورت عدم تحویل کلید، قفل ها عوض خواهد شد

از کل ملک مشاعی خلع ید می شود و کلید در اختیار اجرا قرار می گیرد

باسلام
اجرای احکام دستور تعویض قفل و اخذ کلید آن را صادر میکند و همچنین توسط مامور اجرا میگردد .

مشاوره حقوقی تلفنی خلع ید و تخلیه
احسان عبدالهی سمانه برخورداری مجتبی عابدی فیروزجائی حسام خوشگواری
۶۶۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۶۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام اجازه تعویض قفل را دارید

با احترام با اذن دادگاه قفل ملک تعویض شده و کلیدجدید به اجرای احکام داده میشود

با درود خیر، هیچکس حق استفاده ندارد حتی خواهان.باید توافق نمایند.
یا تقاضای افراز و تفکیک مال مشاع را مطرح نمایند

با سلام
از کل ملک خلع ید صورت میگیرد و در اختیار اجرا گذاشته میشود.

مشاوره حقوقی تلفنی خلع ید و تخلیه
احسان عبدالهی سمانه برخورداری مجتبی عابدی فیروزجائی حسام خوشگواری
۶۶۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۶۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

میتوانید با هماهنگی دادگاه قفل ها را تعویض نموده و کلید جدید را به اجرای احکام تحویل دهید.

درود . دستور تعویض قفل از دایره اجرای احکام صادر میشود وکلید در اختیار اجرای احکام قرار میگیرد

مشاوره حقوقی تلفنی خلع ید و تخلیه
احسان عبدالهی سمانه برخورداری مجتبی عابدی فیروزجائی حسام خوشگواری
۶۶۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۶۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام بعد از اجرای حکم خلع ید ، کلید در اختیار محکوم له قرار می گیرد.

سلام این اختیار را دارید قفل در را عوض نمایید.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.