لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
فرهاد امینی اکرم فرخ محمد همتی پور فاطمه زارع
۲۶۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۰۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره
مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
فرهاد امینی اکرم فرخ محمد همتی پور فاطمه زارع
۲۶۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۰۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۵ پاسخ برای این سوال ثبت شده

سلام شما میتوانید براساس اقدام ایشان شکواییه مبنی بررابطه نامشروع از همسر خود شکایت کنید و مهریه از او ساقط نمی گردد ولی در صورت اثبات عدم تمکین باعث اسقاط نفقه می شود!

برای شروع به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و به اتهام رابطه نامشروع علیه ایشان اقامه دعوا کنید.
بابت تمکین نیزبه دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و اظهارنامه ای مبنی بر دعوت زوجه به تمکین ارسال و مهلت ۴۸ ساعت برای بازگشت تعیین کنید سپس در صورت عدم بازگشت دادخواست الزام به تمکین تقدیم کنید.
در صورت صدور حکم عدم تمکین می توانید طبق ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۵۳ دادخواست تجویز ازدواج مجدد تقدیم کنید
مهریه ارتباطی با موضوع مزبور ندارد.

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
فرهاد امینی اکرم فرخ محمد همتی پور فاطمه زارع
۲۶۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۰۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

مهریه در هر صورت قابل مطالبه میباشد
بابت خیانت همسر ،شکایت روابط نامشروع را اقدام نمایید

در صورتی که هنوز در نکاح شما باشد در صورت اثبات رابطه نامشروع مادون زنا تا ۹۹ ضربه شلاق تعزیری و در صورت اثبات زنا(که مشکل است)رجم یا اعدام برای ایشان

باسلام
شکواییه مبنی بر رابطه نامشروع از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت کنید
و همچنین دادخواست الزام به تمیکن بدهید

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.