لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال

با وجود نفرتی که از من داره بازم نفقه بهش تعلق میگیرد؟

پرسیده شده

سلام
همسمرم بارها اعلام کرده که از من خوشش نمیاد و اکراه داره و حتی گفته مهرمو هم بدی حاضر نیستم بات زندگی کنم. تمکین دادم و از حق حبس هم استفاده کرده.

۷ پاسخ برای این سوال ثبت شده

در هر حال تا صدور حکم تمکین و قطعیت ان ملزم به پرداخت نفقه هستید.

سلام درهرصورت باید نفقه پرداخت کنید

در صورت استفاده همسرتان از حق حبس ، ملزم به پرداخت نفقه بوده و تمکین زوجه در این خصوص موضوعیت ندارد .

باسلام، با شرایطی که فرمودید باز همسرتان مستحق دریافت نفقه میباشد

سلام تا زمانی که نشوز ایشان اثبات نشود مستحق نفقه میباشند

با توجه به شرایط شما باید نفقه بپردازید.

باسلام
بله درهرصورت پرداخت نفقه به عهده زوج می باشد درصورتی که زوجه تمکین نداشته باشد، نفقه به وی تعلق نخواهد گرفت مگراینکه اثبات کندسکونت با زوج در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای اومی باشدکه دراینصورت میتواند منزل جداگانه اختیار کند ونفقه هم باید پرداخت شود

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.