لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۳۴ متخصص آنلاین

آیا شرکت در صورت اخراج من میتواند حقوق و مزایای و سنوات من را ندهد؟

پرسیده شده

من بعنوان اپراتور یک دستگاه در شرکتی کار میکنم، فرد دیگری در کنارم نشسته و از لحاظ قوانین ایمنی داخل شرکت حق هیچ گونه دست زدن به دکمه های دستگاه نداشته ولی بدون هماهنگی من دست زده و منجر به خسارت زیاد شده است، و فرد ذکر شده خود قبول دارد که دست زده است ولی عنوان می کند که من اپراتور بهش گفتم دست بزند در صورتی که در ساعت اولیه حادثه به نفر سرپرست من و ایمنی شرکت عنوان داشته که خود شخصا و بدون درخواست من این کار را کرده است و اون دو نفر هم بعنوان شاهد حضور دارن و تایید می کنن ولی حالا گفته خودش را رد میکند و میگوید اون لحظه استرس داشته است که این حرف را زده است
آیا شرکت می تواند شکایت کیفری در دادگاه علیه من داشته باشد؟

مشاوره تلفنی در خصوص حقوق و دستمزد و سنوات و عیدی و پاداش
اکبر هدایی‌ متنق محبوبه السادات حجازی عبدالصمد محمدی مقدم فرناز مهری
۳۴۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۰ پاسخ برای این سوال ثبت شده

با سلام
شرکت میتواند هم شکایت کیفری مبنی بر تخریب ( در صورت اثبات عمدی بودن ) شکایت نماید و هم دادخواست حقوقی برای مطالبه خسارت وارده به شرکت از شما اقامه دعوی نماید .
لذا شما بایستی با ارایه مدارک و شواهد خصوصا شهادت دو نفر همکارتان که حتما با اظهارات ضدو نقیض همکارتان که اقرار به تخریب کرده ، قاضی پی به خطا کار بودن همکارتان خواهد برد .

گفتگو با متخصصین آنلاین
توحید میدانی
توحید میدانی ۱.۰ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۳۹۸) دیدگاه
امید داوری
امید داوری ۴.۳ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۲۶۲) دیدگاه
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱,۳۳۷) دیدگاه

- امکان طرح شکایت از سوی شرکت تنها با اثبات تعمد شما در تخریب وجود دارد .
- در صورت قطع همکاری یا اخراج باید کلیه حق و حقوق قانونی شما از سوی شرکت پرداخت شود .

مشاوره تلفنی در خصوص حقوق و دستمزد و سنوات و عیدی و پاداش
اکبر هدایی‌ متنق محبوبه السادات حجازی عبدالصمد محمدی مقدم فرناز مهری
۳۴۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

به نظر میرسد شکایت کیفری نتیجه ندارد اما ممکن است بتواند خسارت حقوقی مطالبه کند این امر ارتباطی به حقوق و مزایای شما مطابق قانون کار ندارد

با سلام
موضوع پرونده شما حقوقی است و شرکت نمیتواند با عناوین کیفری شکایت مطرح نماید، در صورت اخراج میبایست کلیه حق و حقوقتان را پرداخت نماید

سلام طبق قانون کار اختلافات روابط کارگری و کارفرمایی در صلاحیت اداره کار است
شما خلافی انجام ندادید در دادسرا علیه شما شکایت کنند
درضمن می توانید از یکی از وکلای محترم کمک بگیرید

مشاوره تلفنی در خصوص حقوق و دستمزد و سنوات و عیدی و پاداش
اکبر هدایی‌ متنق محبوبه السادات حجازی عبدالصمد محمدی مقدم فرناز مهری
۳۴۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درضمن درصورت اخراج چنانچه برخلاف ماده ۲۷ قانون کار تخلفی از شما رخ نداده باشد باید بازای هرسال کارگرد ۱/۵ماه حق السعی بعلاوه حق بن و ایام مرخصی و سایر حقوق قانونی در وجه شما پرداخت نماید ببخشید در قسمت اول پاسخ ام به این نکته دقت نکرده بودم
موفق باشید

سلام باتوجه به اینکه مسول دستگاه شما بوده اید ومسولیت برعهده شماست بله می توانند ازجنابعالی شکایت کنند ومطالبه خسارت کنند البته بایستی توسط کارشناس رسمی ارزیابی خسارت ومیزان قصور شما مشخص شود

بله میتواند شکایت کیفری نماید و در همان دادگاه خسارت را نیز مطالبه نماید ولی این موضوع مانه دریافت حقوق مزایای شما نمیشود

مشاوره تلفنی در خصوص حقوق و دستمزد و سنوات و عیدی و پاداش
اکبر هدایی‌ متنق محبوبه السادات حجازی عبدالصمد محمدی مقدم فرناز مهری
۳۴۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

شکایت کیفری نیست ولی شکایت حقوقی میتواند انجام شود
شما هم باید اثبات کنید که بی تقصییر بوده ایید و با شهادت همکاران دیگر و حرفهای ضد و نقیض همکارتان اثبات کنید که مقصر نبوده ایید
و به هر حال سنوات شما حتی در صورت اخراج میبایست پرداخت شود

مسئول اولیه خسارت شماهستید می تواندخسارات وارده رامطالبه کند .شماهم می توانیدبابت خسارت به مسبب اصلی مراجعه کنید

سلام
در صورتی که شرکت شما را اخراج کرده باید حق و حقوق قانونی شما را به مدت زمانی که آنجا مشغول کار بودید موظف است پرداخت کند.

مشاوره تلفنی در خصوص حقوق و دستمزد و سنوات و عیدی و پاداش
اکبر هدایی‌ متنق محبوبه السادات حجازی عبدالصمد محمدی مقدم فرناز مهری
۳۴۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

میتواند شکایت کند ولی شماهم میتوانید با استفاده از مدارکتون عدم قصور خود را ثابت کنید و شکایت بی نتیجه میشود اما پرداخت حق و حقوق شما در هر صورت باید انجام شود

این موضوع توسط کارشناسان و بازرسان اداره کار و تامین اجتماعی بدقت مورد رسیدگی قرار میگیرد . در این گونه موارد شخص کارفرما در درجه اول اتهام است بدلیل مسئولیت حقوقی که متوجه ایشان است . سپس کارفرما میتواند در صورت خسارتی که متوجه ایشان می شود نسبت به شخص زیر مجموعه خود اعلام جرم نماید . در این گونه موارد بهتر است راه سازش و مسالمت را در پیش بگیرید

با سلام و ارادت با توجه به اینکه مسیول شما و سرپرست ایمنی در اولین لحظات باید در محل وقوع حادثه حاضر شوند و مورد را بررسی نمایند و گزارش اولیه خود و گزارش کارشناسی ثانویه را باید تحویل مسیولین ذیربط بدهند از جمله بیمه لذا بر مبنای آن گزارش معمولا خیلی از مسایل روشن می شود مگر اینکه شخص مذکور بخواهد از اقرار های خود شانه خالی کند و آنها را رد کند که آن نیز پروسه مربوط به خود را دارد ...اما از نظر اینکه شرکت می تواند از مسببین حادثه شکایت کند معمولا اول به صورت داخلی بررسی می گردد اگر به نتیجه نرسد از طریق مراجع قانونی و دادگاه اقدام می کند که اگر عمدی در کار باشد می تواند شکایت کیفری نیز انجام دهند.

با سلام مادامیکه شما بعنوان متخصص ونیروی آموزش دیده در شرکت تلقی شده ومسئول آن قسمت باشید مسئول خسارت وارده هستید مگر اینکه ثابت کنید که تقصیر از شما نبوده است ویکی از ادله شما شهادت شهودی هستند که خودتان اظهار میکنید.
به نظر اگر محل کار شما دوربین مداربسته داشته باشد علاوه بر شهادت شهود میواند از جمله قراین بوده وبه نفع شما قرار گیرد.
واگر شما خودتان متخصص آن قسمت باشید وبدانید که استفاده از فلان دکمه یا دستور العمل خسارت به بار می آورد قطعا میتواند نقطه مثبتی باشد که از خود دفاع کنید ودلیل این باشد که هیچگاه چنین دستوری به کسی نمیدهید که فلان کار را بکند.

مشاوره تلفنی در خصوص حقوق و دستمزد و سنوات و عیدی و پاداش
اکبر هدایی‌ متنق محبوبه السادات حجازی عبدالصمد محمدی مقدم فرناز مهری
۳۴۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در صورت اخراج باید حق و حقوق پرداخت شود

با درود در صورت قطع همکاری شما از شرکت و به هر علت شما حقوق قانونی شما می‌بایست پرداخت گردد.

مشاوره تلفنی در خصوص حقوق و دستمزد و سنوات و عیدی و پاداش
اکبر هدایی‌ متنق محبوبه السادات حجازی عبدالصمد محمدی مقدم فرناز مهری
۳۴۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام خسارت عنوان دعوایی حقوقی دارد و برای مطالبه خسارت باید دادخواست حقوقی ارائه داد،و اگر شکایت کند باید قصور شما اثبات گردد ولی میتوان برای اثبات قصور طرف مقابل،از گواهی شاهدانی که بودند استفاده کرد

باسلام
برابر قراردادی که دارید چنانچه شما توافق کرده باشید که مسئولیت اموال تحویلی از شرکت را بر عهده دارید مسئول خواهید بود لذا چنانچه تخریب اموال تحویلی شرکت از طریق شما صورت نگرفته در صورت طرح دعوی از سوی شرکت با دلایل و مستنداتی دارید دفاعیات لازم را انجام دهید.

شما از شاهدین در دادگاه جهت صحت بیانات خود استفاده نمایید

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.