لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی خلع ید و تخلیه
مجتبی عابدی فیروزجائی عبدالصمد محمدی مقدم نسترن زمانی پور مهرداد بوستانچی
۳۲۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۳۴۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره
مشاوره حقوقی تلفنی خلع ید و تخلیه
مجتبی عابدی فیروزجائی عبدالصمد محمدی مقدم نسترن زمانی پور مهرداد بوستانچی
۳۲۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۳۴۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده

بعداز اینکه رای دادگاه تجدیدنظرصادرمی شود ، پرونده به دادگاه بدوی ارسال و محکوم له می تواند به دفتر شعبه بدوی مراجعه و درخواست صدور اجراییه مطرح بنماید.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.