لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی قراردادهای خرید و فروش
حسام خوشگواری مهسا پیشرویان مینا محمدی سید روح اله معزی
۳۳۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۱۷۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

فروشنده از دادن نقدی پول امتناع میکنه؛ این قولنامه بی اعتبار است؟

پرسیده شده

سلام
در خرید خودرو اگر قولنامه دستی با خودکار دارای یک امضا شاهد باشد، معتبره یا نه؟ به علتی پشیمون از این معامله ام. ایا میتوانم مقدار پول داده شده به فروشنده خودرو را پس بگیرم و معامله فسخ شود؟مقداری از پول نقدی دیروز داده شده و بقیه پول خودرو برای شنبه صبح چک دادم. فروشنده از دادن نقدی پول امتناع میکنه. ایا این قولنامه مذکور بی اعتباره؟ راهکار برای فسخ چیست؟

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادهای خرید و فروش
حسام خوشگواری مهسا پیشرویان مینا محمدی سید روح اله معزی
۳۳۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۱۷۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۵ پاسخ برای این سوال ثبت شده

سلام چنانچه قولنامه ای نوشته شده با خودکار یا تایپ و ... معامله واقع شده مگر به جهتی حق فسخی داشته باشید .

بانک قراردادها بیش از ۱۰۰۰ عنوان قرارداد تخصصی جمع آوری شده طی ۱۵ سال براساس نیازهای اشخاص، شرکت‌ها و نهادها آنلاین تنظیم کنید

سلام.‌اصل بر صحت و اعتبار هر معامله ای هست مگر اینکه حق فسخ داشته باشید و بی دلیل نمیشود معامله را برهم زد.‌

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادهای خرید و فروش
حسام خوشگواری مهسا پیشرویان مینا محمدی سید روح اله معزی
۳۳۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۱۷۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

قرارداد کاملا معتبر است، بهترین راه توافق دو طرفه است.

با سلام
قرارداد مذکور معتبر میباشد مگر اینکه شرط فسخ در قرارداد ذکر شده باشد یا اینکه با توافق(اقاله)معامله را برهم بزنید

باسلام
با دست نوشته بین طرفین طبق موازین شرعی و قانونی این معامله اعتبار دارد
درصورت فسخ بایستی طرفین معامله هر دو رضایت داشته باشند مگر اینکه در متن قرارداد طور دیگری شرط شود

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادهای خرید و فروش
حسام خوشگواری مهسا پیشرویان مینا محمدی سید روح اله معزی
۳۳۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۱۷۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام درصورتی که حق فسخ داشته باشید میتوانید معامله را فسخ نمایید.درصورتی که شرایط شکلی مبایعه نامه قانونی تنظیم شده است معتبراست.

سلام
برای صحت معاملات نیازی به امضای دو شاهد نیست و حتی بدون شاهد نیز به شرط رعایت موازین قانونی، معامله معتبر است. در مورد حق فسخ بایستی مفاد مبایعه نامه ملاحظه شود که آیا چنین حقی برای شما قائل شده یا خیر که معمولا چنین نیست و اختیار فسخ یکجانبه بدون علت موجه عموما داده نمی شود. در مورد پرداخت نقدی ثمن و اثر آن بر اعتبار معامله نیز بایستی متن قرارداد ملاحظه شود.

با سلام عقد بیع محقق گردیده است و صرفا می توان شروط ضمن عقد را به جهت فسخ معامله بررسی نمود و لاغیر

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادهای خرید و فروش
حسام خوشگواری مهسا پیشرویان مینا محمدی سید روح اله معزی
۳۳۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۱۷۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

🔰باسلام
🔸با امضاء قولنامه عقد بیع جاری میگردد، تنها درصورتی که حق فسخ باشروطی پیش بینی گردیده باشد میتوانید معامله را فسخ نمایید.واگر شرایط شکلی مبایعه نامه بصورت قانونی تنظیم شده باشد،قولنامه معتبراست.بصورت توافقی موضوع را حل وفصل نمایید. پیگیری از طرق قضایی صرف هزینه و وقت بوده، ونتیجه ای در برنخواهد داشت.🔹

انحلال یک معامله بسته به قراردادمنعقده داره ویک شاهدبه تنهایی کافی است بنابراین اگر تمام خیارات اسقاط کرده اید مثل اینکه معامله قطعی است ولوابنکه اندکی از ثمن (پول ماشین)پرداخت شده شما نمیتوانید معامله رافسخ بکنی مگر در قراردادنوشته باشید فروشنده تا کل وجه بوی تادیه نشود حق فسخ را دارد وگرنه امکان فسخ متصور نیست

سلام
وقت بخیر
عقد بیع، عقدی لازم است و اصولا نمی توان این عقد را به هم زد. مگر این که حق فسخ برای طرفین در نظر گرفته شده باشد و یا طرفین تصمیم بر به هم زدن عقد با توافقی دو جانبه داشته باشند(اقاله). شما در این پرونده می توانید دعوای مطالبه ثمن معامله را مطرح نمایید.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادهای خرید و فروش
حسام خوشگواری مهسا پیشرویان مینا محمدی سید روح اله معزی
۳۳۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۱۷۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
وقت بخیر
عقد بیع، عقدی لازم است و اصولا نمی توان این عقد را به هم زد. مگر این که حق فسخ برای طرفین در نظر گرفته شده باشد و یا طرفین تصمیم بر به هم زدن عقد با توافقی دو جانبه داشته باشند(اقاله). شما در این پرونده می توانید دعوای مطالبه ثمن معامله را مطرح نمایید.

اصل برصحت این قرارداد وتوافق شماست مگر حق فسخ دران لحاظ شده باشدو فسخ کردن معامله دلیلی محکمه پسند می خواهد

سلام باید تصویر قرارداد را ارسال کنید اما بی دلیل نمیتوان قرارداد را فسخ نمود و اگر طرفین توافق داشته باشند میتوان اقاله کرد

سلام. اصل برصحت و لازم بودن معامله است و شما باید برا فسخ دلیل موثر داشته باشید .

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.