لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۸ متخصص آنلاین

ملک وکالتی که نفر اول فوت کرده تکلیفش چیست؟

پرسیده شده

سلام آپارتمانی به صورت وکالتی خریدم پنجمین نفرم که وکالتی خریدم نفر اول فوت شده وکالتها باطل و فقط قولنامه بین من و نفر چهارم را دارم باید از کجا و چه درخواستی داشته باشم وام ملک تسویه شده ولی ثبت اسناد سند نمیزنه

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
سید عبدالرسول میرقادری محمد هادی معماری ام البنین تنکابنی رضایی محمدرضا عطاری شادکهن
۵۶۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۴۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۶ پاسخ برای این سوال ثبت شده

باید دادخواست الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی را به طرفیت بانک ، مالک اولیه ، فروشنده و تمامی ایادی فیمابین مطرح نمایید . توصیه میشود برای تنظیم دادخواست از افراد مطلع یا وکیل بهره بگیرید .

بانک قراردادها بیش از ۱۰۰۰ عنوان قرارداد تخصصی جمع آوری شده طی ۱۵ سال براساس نیازهای اشخاص، شرکت‌ها و نهادها آنلاین تنظیم کنید
گفتگو با متخصصین آنلاین
سمیه آرزه
سمیه آرزه ۰.۷ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۸۹) دیدگاه
حسین حاجی زاده
حسین حاجی زاده ۰.۱ وکیل پایه یک قوه قضاییه
۴.۷ / ۵ (۱۰) دیدگاه
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۷۷۵) دیدگاه

با درود باید علیه فروشنده و تمامی ایادی ماقبل تا مالک اصلی، طرح دعوا نمائید، به لحاظ تخصصی بودن موضوع توصیه می‌شود وکیل اختیار نمایید.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
سید عبدالرسول میرقادری محمد هادی معماری ام البنین تنکابنی رضایی محمدرضا عطاری شادکهن
۵۶۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۴۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام دادخواست بطرفیت همه ایادی تنظیم و بهتر است حتما قبل از تنظیم با وکیل مشاوره داشته باشید موفق باشید

میبایست بطرفیت فروشنده و تمامی فروشندگان ماقبل دعوی الزام ب تنظیم سند رسمی برای ملک را مطرح نمایید،جهت تنظیم دادخواست وارائه مشاوره دقیقتر در این مورد ب وکلا و مشاورین در سایت مراجعه نموده و مشاوره تخصصی بگیرید

با سلام برای فروشنده و تمامی ایادی دادخواست تنظیم نمایید موید باشید

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
سید عبدالرسول میرقادری محمد هادی معماری ام البنین تنکابنی رضایی محمدرضا عطاری شادکهن
۵۶۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۴۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام باید علیه فروشنده و تمامی ایادی ماقبل از جمله ورثه مالک فوت شده تا مالک اصلی، طرح دعوا نمائید، به لحاظ تخصصی بودن موضوع توصیه می‌شود وکیل اختیار نمایید.

باید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و فک رهن به طرفیت کلیه ایادی قبلی و بانک را به دادگاه تقدیم کنید.

از بانک درخواست فک رهن بدهید و به مالکین قبلی طبق قولنامه ها یا وراث ذی نفع نسبت به الزام به تنظیم سند دادخواست دهید

یک توصیه به حقوقدانان و وکلای عزیز با کپی برداری از جوابهای قبل سعی در کسب امتیاز نباشید

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
سید عبدالرسول میرقادری محمد هادی معماری ام البنین تنکابنی رضایی محمدرضا عطاری شادکهن
۵۶۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۴۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بنام خدا،بطرفیت همه ایادی دادخواست دهید.

با احترام باید علیه تمامی ایادی قبل تا مالک اصلی و فروشنده رح دعوا نمائید، بهتر است در این مورد وکیل بگیرید.

دادخواست احراز مالکیت. فک رهن. الزام به تنظیم سند به طرفیت همه ایادی قبلی و تمامی وراث متوفی

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
سید عبدالرسول میرقادری محمد هادی معماری ام البنین تنکابنی رضایی محمدرضا عطاری شادکهن
۵۶۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۴۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

وکالت به دلیل فوت باطل شده است و برای انتقال سند باید دادخواست الزام به تنظیم سند بدهید.
درمورد فرد فوت شده به طرفیت ورثه دادخواست بدهید.

برعلیه ایادی ماقبل و ورثه مالک متوفی دادخواست بدهید موضوع تخصصی بوده و بهتر است وکیل بگیرید

سلام دادخواست به طرفیت تمامی ایادی ماقبل تنظیم نمایید

سلام باید دعوای اثبات مالکیت، الزام به فک رهن و تنظیم سند را علیه وراث مالک اولیه، ایادی بعدی و بانک مطرح کنید

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
سید عبدالرسول میرقادری محمد هادی معماری ام البنین تنکابنی رضایی محمدرضا عطاری شادکهن
۵۶۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۴۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال بدهید

باید به طرفیت فروشنده و تمامی ایادی دادخواست بدهید،از وکیل دادگستری کمک بگیرید

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
سید عبدالرسول میرقادری محمد هادی معماری ام البنین تنکابنی رضایی محمدرضا عطاری شادکهن
۵۶۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۴۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و فک رهن به ژرفیت یعدی ماقبل و ورثه به استناد قولنامه تنظیمی بدهید

با سلام و احترام
در صورتی از ایادی وکالت از سند تا شما به صورت وکالتی موجود می باشد و از دست اخر قولنامه هم دارید،
اگر میتوانید قولنامه ایادی دیگر تا سند را از دست قبلی بگیرید و با مدارک کامل اقدام به طرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی علیه تمامی ایادی تا صاحب سند نمایید.
و جهت فک رهن ب طرفیت بانک و وام گیرنده دادخواست الزام به فک رهن طرح نمایید
در تنظیم متن دادخواست حتما از وکلای محترم دادگستری مشورت لازم را دریافت نمایید

سلام توصیه میکنم قبل اقدام ابتدا به صورت کامل مشاوره شوید و از خدمات حقوقی وکیل استفاده کنید .
شما میتوانید با دادخواست حقوقی الزام به فک رهن و انتقال و تنظیم رسمی سند ملک به طرفیت بانک و نفرات قبلی و مالک اصلی ( درصورت فوت به طرفیت وراثش) اقدام نمایید

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
سید عبدالرسول میرقادری محمد هادی معماری ام البنین تنکابنی رضایی محمدرضا عطاری شادکهن
۵۶۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۴۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با احترام
دادخواست الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی را به طرفیت بانک و تمامی افراد ...

بهتره دادخواست الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی بدید

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت افراد اقدام کنید

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
سید عبدالرسول میرقادری محمد هادی معماری ام البنین تنکابنی رضایی محمدرضا عطاری شادکهن
۵۶۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۴۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

دادخواست به خواسته های : اثبات وقوع بیع و اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی و الزام به فک رهن به طرفیت مالک و فروشنده و ایادی واسط و بانک بدهید. اگر احدی از ایادی فوت کرده باید ورثه ایشان طرف قرار گیرد.

سلام دادخواست الزام به تنظیم سند به طرفیت فروشندگان و بانک بدهید

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
سید عبدالرسول میرقادری محمد هادی معماری ام البنین تنکابنی رضایی محمدرضا عطاری شادکهن
۵۶۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۴۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
دادخواست الزام به تنظیم سند و فک رهن را به طرفیت بانک ، مالک اولیه و تمامی افراد فی‌مابین به دادگاه تقدیم کنید.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.