لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
۰

معاملات ذکر شده در صورت تایید قیم به چه صورتی در می آیند باطل یا غیر نافذ؟

معاملات فردی که از شخص غیر رشید در زمان حجر اقدام به اخذ وکالت نامه تام الختیار کند به چه صورت است؟ باطل یا غیر نافذ؟ دقت شود در زمان انجام معاملات هنوز قیمی انتخاب نشده بود و یکسال پس از معاملات قیم انتخاب شد و سوال دیگر اینکه معاملات ذکر شده در صورت تایید قیم به چه صورتی در می آیند باطل یا غیر نافذ؟ و اینکه قیم برای تنفیذ معامله احتیاج به اجازه از دادستان دارد یا خیر؟

۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده

مطابق ماده ۶۶۲ قانون مدنی وکالتی که سفیه به وکیل داده است اگر دربردارنده ی اختیاراتی در حوزه ی مالی باشد‌، باطل است

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.