لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۴ متخصص آنلاین

آیا میتوان مبایعه نامه موصوف را باطل کرد و مبیع را مسترد نمود؟

پرسیده شده

سلام
در مبایعه نامه ای هیچ شرط و اجلی برای تسلیم مبیع و پرداخت ثمن ذکر نشده است، و در جمله ای آمده: که کل ثمن معامله به مبلغ _____ ریال نقدا پرداخت گردید. نکته مورد نظر اینجاست که ضمن تخلف از پرداخت ثمن بشکل نقد، مشتری اقدام به ارائه چکی از طرف فرد همراهش نموده که بیش از ثمن مورد توافق بوده و مالک و شهود حاضر از موافقت با این امر سر باز زده و اعلام میکنند که چک خط خوردگی داشته و مورد توافق نیست. ( گذشته از اصل ماجرا که چگونه اتفاقات بعدی از طرف مشتری رخ داده و موفق به انتقال مبیع شده اند ) چک موصوف در هیچ یک از نسخه های مبایعه نامه ذکر نمیشود، بعد از ترک جلسه، مشتری تماس میگیرد که شما نگران نباشید (مالک) و مطمئن باشید چک فردا پاس خواهد شد و به او پیشنهاد درج چک در نسخه دوم مبایعه نامه را میدهد و اطمینان بخشی از پاس شدن آن. مالک هم اقدام به درج شماره چک مذکور در بند پرداخت ثمن و تنها با قید این الفاظ طی چک شماره____ می نماید که مفهوم پرداخت همان جمله است یعنی ثمن معامله به مبلغ ______ریال نقدا طی چک شماره _____ پرداخت گردید.
حال سوال:
آیا میتوان مبایعه نامه موصوف را باطل کرد؟
ذکر این نکته هم مهم هست که مالک دادخواست ابطال بیع و استرداد مبیع تقدیم نموده است، این در حالیست که چک موصوف در نسخه اصلی در ید مشتری درج نگردیده و نامبرده در هیچ مقطعی حاضر به حضور در دادگاه نشده است، چه پرونده کیفری ( کلاهبرداری ) و چه پرونده های حقوقی اعتراض ثالث و الزام به تنظیم سند از سوی ثالث.
تشکر ویژه دارم از حسن توجه شما

۱۱ پاسخ #75718500
۳,۳۵۲
مشاوره حقوقی تلفنی اسناد بیع و مبایعنامه ها
امیر ضیغمی بیتا اخوان مدرس جلال رزمجو عبدالصمد محمدی مقدم
۲۴۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۸۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۵,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده

سلام
چک وسیله پررداخت هست و زمانی ثمن تادیه شده محسوب می شود که در محل چک در بانک وجود داشته باشد و برگشت نخورد. پس هنوز ثمن معامله شما به طورکامل تادیه نشده است. ولی عدم تادیه ثمن مجوزی برای فسخ عقد بیع نم تواند باشد مگر در مبایعه نامه شرط فسخی در این خصوص گذاشته باشید و باید مبایعه نامه مورد مطالعه قرار گیرد تا راه کاری در این خصوص ارائه گردد.

گفتگو با متخصصین آنلاین
عباس خراسانی
عباس خراسانی ۰.۰ کارشناس حقوقی
۰ / ۵ (۰) دیدگاه
سعیده کشاورز
سعیده کشاورز ۰.۰ وکیل پایه یک دادگستری
۰ / ۵ (۰) دیدگاه
فاطمه جعفری
فاطمه جعفری ۰.۰ وکیل پایه یک دادگستری
۰ / ۵ (۰) دیدگاه

سلام
عدم تادیه ثمن مجوزی برای فسخ عقد بیع نمی تواند باشد
باعث ابطال معامله می شه اگر در مبایعه نامه شرط فسخی در این خصوص گذاشته باشید

مشاوره حقوقی تلفنی اسناد بیع و مبایعنامه ها
امیر ضیغمی بیتا اخوان مدرس جلال رزمجو عبدالصمد محمدی مقدم
۲۴۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۸۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۵,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

پرونده شما باید به صورت تخصصی با ارسال مدارک بررسی گردد
همچنین به جهت وارد کردن مندرجاتی در یک نسخه از طرف یکی از طرفین امکان ادهای جعل نیز علیه وی وجود دارد.باید در نظر داشت که چون چک موصوف نقد نشده پرداخت صورت نگرفته سند موصوف می بایست برای بررسی اینکه حق فسخ به وجود آمده است یا خیر بررسی تخصصی گردد
در خصوص این که آیا می توان مبایعه نامه را می توان باطل کرد یا خیر اولا باید مدارکتان بررسی گردد تا بتوان نظر داد

سلام دوست گرامی
معامله بدرستی واقع شده و هیچ دلیلی نمی بینم که بتوان معامله را باطل دانست یا آن را بخواهیم برهم بزنیم و در معامله نوشته شده که مبلغ نقدا دریافت شده حال اگر ترتیب پرداخت به شکل دیگری بوده کوتاهی از خود شماست و قاضی بدان ممکن است ورود نکند که بعید می دانم ورود کند

بایستی مدارکتان بررسی شود تا بتوان پاسخ داد

مشاوره حقوقی تلفنی اسناد بیع و مبایعنامه ها
امیر ضیغمی بیتا اخوان مدرس جلال رزمجو عبدالصمد محمدی مقدم
۲۴۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۸۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۵,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

کل قراردادباید ملاحظه شود . لذا استناد به بخشی از قرارداد صحیح نیست

در خصوص امکان ابطال قرارداد باید کل قرارداد مطالعه شود.با این توضیحات نمی توان پاسخ جامعی داد.

با این توضیحات که شما دادید نمی توان پاسخ جامعی داد حتما شما نیاز به بررسی ومطالعه شود در هرصورت دلایل بایدمحکمه پسند باشد دراین صورت باعث ابطال معامله میشه ولی با ظاهر سوال شما امکان ابطال معامله براساس اصول حقوقی نمی باشد

مشاوره حقوقی تلفنی اسناد بیع و مبایعنامه ها
امیر ضیغمی بیتا اخوان مدرس جلال رزمجو عبدالصمد محمدی مقدم
۲۴۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۸۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۵,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

چک هم یک وسیله پرداخت است ووقتی چک دارای محل است که ثمن تادیه شده وچون هنوز ثمن معامله شما به طورکامل تادیه پرداخت نشده و اما عدم تادیه ثمن دلیلی برای فسخ عقد بیع نمی باشد ودرصورتی در مبایعه نامه شرط فسخی در این مورد متذکر شده باشد امکان فسخ وجود دارد و البته همانطوری که گفته ان باید مبایعه نامه موردبررسی قرار بگیرد تا بتوانیم پاسخی جامع داده شود

در خصوص امکان ابطال قرارداد باید کل قرارداد مطالعه شود.....

باید قرارداد و اسناد و مدارک شما بررسی شود

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.