لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۸ متخصص آنلاین

آیا موجر در صورت عدم پرداخت ثلث مبلغ رهن میتواند مبلغ جریمه دیرکرد تخلیه را مطالبه نماید و اصلا وظیفه ای برای پرداخت این مبلغ دارد؟

پرسیده شده

یک ماه از قرارداد اجاره ام باقی مانده و موجر نمیخواهد قرارداد را تمدید نماید . به ایشان گفتم مثل زمان عقد قرارداد ثلث مبلغ رهن را به من بدهند تا بعنوان پیش پرداخت جای دیگر قرارداد ببندم . میگویند ندارند و برای هر روز تاخیر در تخلیه واحد مبلغ ۲۰۰ هزار در قرارداد پیش بینی شده

مشاوره حقوقی تلفنی قرارداد اجاره
آناهیتا احمدی محمدرضا عطاری شادکهن زینب علیپور سید عبدالرسول میرقادری
۶۲۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۵۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده

مالک می تواند تا زمان اتمام قرارداد از پرداخت وجه رهن خودداری کند.

بانک قراردادها بیش از ۱۰۰۰ عنوان قرارداد تخصصی جمع آوری شده طی ۱۵ سال براساس نیازهای اشخاص، شرکت‌ها و نهادها آنلاین تنظیم کنید
گفتگو با متخصصین آنلاین
محمد بابایی فیشانی
محمد بابایی فیشانی ۲.۱ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۳۵۲) دیدگاه
سعیده کریم فر
سعیده کریم فر ۱.۱ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱۷۹) دیدگاه
امید داوری
امید داوری ۴.۳ کارشناس ارشد حقوق
۴.۷ / ۵ (۲۵۴) دیدگاه

با درود تا زمان اتمام مدت موجر و مستاجر می‌بایست به عهد خویش پایبند باشند و نمی‌توان ثلث ودیعه را مطالبه کرد مگر موجر موافقت کند.

مشاوره حقوقی تلفنی قرارداد اجاره
آناهیتا احمدی محمدرضا عطاری شادکهن زینب علیپور سید عبدالرسول میرقادری
۶۲۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۵۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بااحترام
باید طبق توافق زمان اجاره مبلغ دریافتی را پرواخت نماید

باسلام
طرفین ملزم اجرای قرارداد هستن

موجر تا اتمام مدت قرارداد اجاره الزامی به پرداخت مبلغ ودیعه ندارد.

مشاوره حقوقی تلفنی قرارداد اجاره
آناهیتا احمدی محمدرضا عطاری شادکهن زینب علیپور سید عبدالرسول میرقادری
۶۲۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۵۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اگر در قولنامه به اینصورت توافق شده پس موحر ملزم به پرداخت ثلث رهن میباشد. درغیراینصورت وظیفه ای دراینخصوص ندارند

درود
در پایان مدت تخلیه کنید و اگر ودیعه را پرداخت نکردند دادخواست مطالبه بدهید.

سلام مفاد قراردا باید انجام گیرد.

مشاوره حقوقی تلفنی قرارداد اجاره
آناهیتا احمدی محمدرضا عطاری شادکهن زینب علیپور سید عبدالرسول میرقادری
۶۲۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۵۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
مالک می تواند تا زمان اتمام قرارداد از پرداخت وجه رهن خودداری نماید .

موجر هیچ الزامی به پرداخت جزئی از مبلغ ودیعه قبل از موعد ندارد

بادرودوسلام مفادقرارداداجرا گردد‌.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.