لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۸ متخصص آنلاین

اخذ مجوز ساخت خانه در زمین کشاورزی، به چه صورت است؟

پرسیده شده

برای زمین کشاورزی خودم قصد دارم خانه ای احداث کنم که در زمان برداشت محصول برای نگهبانی و ذخیره محصولات از آن استفاده کنم و دور زمین را حصار نمایم، قوانین مربوطه به چه صورت است؟

۵۰ پاسخ #70666960
۷۴,۴۴۶
مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
امید داوری هدی فرخی هنزکی فائزه حجاب نسترن زمانی پور
۶۲۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۱۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۵۰ پاسخ برای این سوال ثبت شده

بایستی به جهاد کشاورزی محل جهت تغییر کاربری مراجعه کنید

گفتگو با متخصصین آنلاین
امید داوری
امید داوری ۴.۲ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۱۹۲) دیدگاه
احمد حسینی
احمد حسینی ۰.۰ کارشناس حقوقی
۰ / ۵ (۰) دیدگاه
باقر رحیمی
باقر رحیمی ۰.۴ کارشناس حقوقی
۴.۹ / ۵ (۲۵) دیدگاه

این سوال قبلا جواب داده شده این امر منوط به اجازه جهاد کشاورزی است

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
امید داوری هدی فرخی هنزکی فائزه حجاب نسترن زمانی پور
۶۲۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۱۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اخد مجوز با هماهنگی جهاد کشاورزی

مطابق قانون تغییر کاربری اراضی مزبور جز در موارد ضروری ممنوع است و در موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها به عهده کمیسیونی است که در آن نمایندگان وزارتخانه های کشاورزی، مسکن و شهرسازی، جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری حضور دارند که در هر استان زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل می شود و تصمیمات این کمیسیون با اکثریت آراء اعضا دارای اعتبار خواهد بود و ظرف دو ماه از تاریخ درخواست متقاضی این کمیسیون موظف به تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم است.

سلام
احداث واحد مسکونی در زمین زراعی نوعی تغییر کاربری ست و در نهایت علاوه بر مسئولیت برای شما خانه نیز تخریب خواهد شد.

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
امید داوری هدی فرخی هنزکی فائزه حجاب نسترن زمانی پور
۶۲۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۱۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بایستی به اداره جهاد کشاورزی مراجعه نمایید

ساختن بنای مسکونی در زمین کشاورزی ابدا وجهه ی قانونی ندارد .

با سلام و احترام
اگر زمین شما سند رسمی دارد از طریق جهاد کشاورزی نسبت به اخذ مجوز اقدام کنید

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
امید داوری هدی فرخی هنزکی فائزه حجاب نسترن زمانی پور
۶۲۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۱۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام اینکه اطراف زمین را سنگ چینی کنید هرکس نسبت به مال خود حقوقی دارد و با توجه به حق مالکیت شما به طریق اولی این اذن را نیز دارید ولی چون تغییر کاربری زمین کشاورری نیاز به اخذ مجوز دارد البته بشرطی که بتوان لفظ خانه را به ان اطلاق کرد( تبصره یک ماده یک حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مرجع صدور مجوز را تعیین نموده است)
پیروز و موید باشید

شما بایست به اداره جهاد کشاورزی مراجعه کنید

تو ضیح این سوال اینکه مطابق قانون تغییر کاربری اراضی مزبور جز در موارد ضروری ممنوع است و در موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها به عهده کمیسیونی است که در آن نمایندگان وزارتخانه های کشاورزی، مسکن و شهرسازی، جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری حضور دارند که در هر استان زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل می شود و تصمیمات این کمیسیون با اکثریت آراء اعضا دارای اعتبار خواهد بود و ظرف دو ماه از تاریخ درخواست متقاضی این کمیسیون موظف به تشکیل جلسه وتصمیم گیری است...

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
امید داوری هدی فرخی هنزکی فائزه حجاب نسترن زمانی پور
۶۲۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۱۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
جهت ساخت خانه در زمین کشاورزی و باغ می بایست برای تغییر کاربری کشاورزی به مسکونی به جهاد کشاورزی شهرستان خود مراجعه کنید. البته چنانچه مساحت محدوده مورد ساخت و ساز کمتر از ۵۰۰ متر مکعب باشد برلی بار اول از پرداخت عوارض تغییر کاربری معاف خواهید بود اما در هر صورت باید مجوز لازم را اخذ نمایید.

با سلام . جهت محصور کردن زمین کشاورزی و همچنین ساخت اتاقک نگهبانی می بایست با مراجعه به سازمان جهاد کشاورزی محل وقوع ملک مجوز لازم رو اخذ کرد . جهاد کشاورزی پس از کارشناسی و در حدی که تغییر کاربری محسوب نشود و صرفا جهت بهره برداری بهتر از زمین کشاورزی مجوز صادر خواهد کرد

از طریق اداره جهاد کشاورزی اقدام نمایید که حداکثر خانه احداثی به متراژ ۳۰ متر مربع در زمین پنج هزار متر مربعی خواهد بوذ.

درود ... با توجه به منطقه ای که در ان باغ داریدجهت اخذ مجوز به دهداری یا شهرداری یا جهاد کشاورزی مراجعه کنید که حسب نوع ساخت وساز به شما پاسخ خواهند داد

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
امید داوری هدی فرخی هنزکی فائزه حجاب نسترن زمانی پور
۶۲۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۱۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

تغیر کاربری اراضی زراعی جز در موارد محدود ممنوع است ولی از طریق اداره جهاد کشاورزی اقدام نمایید که حداکثر خانه احداثی به متراژ ۳۰ متر مربع در زمین پنج هزار متر مربعی مجاز خواهد بوذ.

باسلام:باهماهنگی جهاد کشاورزی کمیسیون تبصره یک ماده یک استان:درخواست متقاضی و تشخیص ضرورت تغیر کاربری توسط کمیسیون وبرابر رعایت مقررات ودر ضمن برای زمینهای کتمر از ۱۵۰۰ مترقابل طرح در کمیسیون نخواهد بود.

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
امید داوری هدی فرخی هنزکی فائزه حجاب نسترن زمانی پور
۶۲۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۱۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درود
نیاز به اخذ مجوز از جهاد کشاورزی می باشد.

سلام محصور کردن ملک اصولا فاقد مانع قانونی است و همچنین ساخت اتاقک بصورت محدود بلامانع است

در این خصوص باید از جهاد کشاورزی مجوز بگیرید

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
امید داوری هدی فرخی هنزکی فائزه حجاب نسترن زمانی پور
۶۲۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۱۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اگر زمین شما سند رسمی دارد از طریق جهاد کشاورزی نسبت به اخذ مجوز اقدام کنید

ابتدائا درخواست تغییر کاربری رو بهمراه سایر مدارک ب سازمان جهاد کشاورزی ارائه دهید و مراحل بعدی را پیگیری نمایید

اگر منظورتان اتاقک نگهبانی که مانعی نیست لیکن اگر مقصود ساخت خانه است باید مجوز از اداره جهاد کشاورزی تا تغییر کاربری بکنی

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
امید داوری هدی فرخی هنزکی فائزه حجاب نسترن زمانی پور
۶۲۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۱۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

برای زمین های کشاورزی و باغی کمتر از ۱۵۰۰ متر هیچگونه مجوز ساخت خانه باغی صادر نمی شود، برای زمین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ متر حداکث ۲۰ متر مربع، برای زمین های ۲۵۰۰ تا ۵۰۰۰ متر حداکثر ۴۰ متر مربع ۵هزار تا ۱۰ هزار متر مربع حداکثر ۶۰ متر مربع، برای یک تا ۵ هکتار حداکثر ۸۰ متر مربع، ۵ تا ۱۰ هکتار ۱۲۰ مربع و بالای ۱۰ هکتار با تایید سازمان جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی کشور مساحت بنا یا سازه تعیین می شود. صدور مجوز فنس کشی هم فقط برای باغ‌ها امکان‌پذیر است.

اصولا ؛تغییر کاربری زمین کشاورزی و باغی جهت ساخت خانه ممنوع می باشد.برای تغییر کاربری باید به جهاد کشاورزی شهرستان مراجعه و پس از ارجاع امر به کارشناس وتایید کارشناس (مشخص شدن حدود اربعه ،متراژ ،نقشه ،موقعیت مکانی زمین ،امکان یا عدم امکان کاربری و....) مراتب در کمیسیون مربوطه مطرح و در صورت نداشتن منع قانونی نسبت به تغییر کاربری آن اقدام خواهد شد.

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
امید داوری هدی فرخی هنزکی فائزه حجاب نسترن زمانی پور
۶۲۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۱۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

حصار مانع ندارد ولی دیوار کشی مجوز لازم دارد . ساخت بنا با توجه به متراژ و وضعیت زمین متغیر است . موفق و مؤید باشید.

با سلام حصار کشی که دیوار محسوب نشود و با فنس و یا پرچین باشد تغییر کاربری نیست . در زمین های بالای هزار متر ساخت اتاقک نگهبانی یا سرایداری نیاز به مجوز ندارد .

با مجوز جهاد کشاورزی

بادرود .باید مجوز از جهاد مطابق خواسته درخواست کنید هزینه های اعلامی بدهید وبعد اقدام به تاسیس کنید

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
امید داوری هدی فرخی هنزکی فائزه حجاب نسترن زمانی پور
۶۲۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۱۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درود

این امر منوط به اخذ مجوز از جهاد کشاورزی است .

جصار با فنس ایراد ندارد اجازه دیوارکشی داده نمی شود .
در مورد ساخت بنا به نسبت متراژ بالای زمین اناق نگهبانی یا سرایداری بلا اشکال است .

برای اخذ مجوز به جهاد کشاورزی مراجعه کنید

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
امید داوری هدی فرخی هنزکی فائزه حجاب نسترن زمانی پور
۶۲۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۱۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام با توجه به سوال شما درخواست تغیر کاربری دهید موفق باشید

از طریق جهاد کشاورزی محل اقدام نمایید

در مورد اراضی زراعی قانونی وجود دارد که اجازه تقسیم این قبیل اراضی به قطعات کوچکتر که صرفه اقتصادی ندارند ، نمی دهد.حتی وقتی ملک زراعی به ارث می رسد سند مشاع به نام تمام ورثه صادر می کنند.اما در مورد مجوز ساخت حصار و محصور کردن املاک زراعی و احداث بنا داخل این قبیل اراضی اغلب متولیان امر مثل جهاد کشاورزی مجوز نمی دهند.در مورد احداث بنا که کلا ممنوعه اما در مورد محصور نمودن بسته به مورد دادگاهها حصار کشی را می پذیرند.البته ساختن اتاقکهایی جهت اقامت موقت و فصلی برای حفاظت از محصول یا گذاشتن کانکس و خانه های پیش ساخته که قابلیت جابجایی دارند و به زمین اتصال دایم و غیر قابل تغییر ندارند فاقد اشکال است.منظور ما از فاقد اشکال این است که قانون این موارد را منع نکرده است. لذا در صورتی که موضوع در محاکم دادگستری مطرح شود محاکم علیه شما رای نمی دهند اما این بدان معنی نیست که جهاد کشاورزی برای این موارد مجوز صادر می کند.چون از نظر اونها حتی گذاشتن یک آجر روی آجر دیگر ساخت و ساز محسوب می شود و ممنوع هست.اما قانونا مالک حق محصور نمودن ملک خود را دارد.اتاقک متعارف که اشکالی ندارد و در مورد استفاده مسکونی هم عموما از خانه های پیش ساخته استفاده می کنند چون این قبیل خانه ها الصاق دایم به زمین ندارد و به راحتی قابل جابجایی هستند.حتی اگر دستور تخریب صادر بشه اولا تخریب نمی کنن ثانیا شما قبل از تخریب می توانید با باز کردن چند تا پیچ و اجاره یک ماشین کشنده ملک را از محل دور کنید.

ساخت اتاق کارگری یا نگهبانی ممکن است اما احداث خانه خیر

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
امید داوری هدی فرخی هنزکی فائزه حجاب نسترن زمانی پور
۶۲۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۱۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با احترام .در محدوده داخل شهر شهرداری و در بیرو شهر جهاد کشاورزی اقدام نمایید

بنام خدا
با سلام

لطفا به اداره مربوطه جهاذد کشائرزی منطقه خود مراجعه فرمایید و تقاضای قانونی خود را مطرح نمایید تا ترتیب اثر قانونی به ان گردد

با احترام

اولین مرحله برای تغییرکاربری زمین های کشاورزی مراجعه به اداره جهادکشاورزی است.لازم است مدارک مالکیت زمین رابه همراه مدارک شناسایی خودتان به همراه داشته باشیدطرح ودرخواست شمابایدطبق ماده۷قانون تاییدوبرای نهایی شدن آن تصمیم گیری شوداداره جهادکشاورزی درخواست شمارابرای تغییرکابری بررسی کرده وگزارش دراین خصوص نوشته می‌شوددرخواست شمابرای تغییرکاربری اراضی کشاورزی به همراه مدارک مالکیت زمین به مدیریت اداره جهادکشاورزی ارسال می شودبعدازاینکه ازطریق کمیسیون مدیریت،پرونده ای برای این درخواست صورت گرفت کارشناسان مربوطه برای بازدیدمراجعه ونظرات خودرابرای تغییرکاربری ثبت می‌کندلازم است طبق قوانین حفاظت از زمین های کشاورزی این موضوع تاییدیاردشوددرصورت ردشدن این موضوع به درخواست کننده ارجاع امااگرموافقت شودبایدعوارض پرداخت شده وبعدازمجوزصادرمیگردد.

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
امید داوری هدی فرخی هنزکی فائزه حجاب نسترن زمانی پور
۶۲۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۱۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام. نیاز به مجوز از جهاد کشاورزی دارید.

سلام نسبت به تغیر کاربری با مراجعه به جهاد کشاورزی اطلاعات کسب نمایید موفق باشید

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
امید داوری هدی فرخی هنزکی فائزه حجاب نسترن زمانی پور
۶۲۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۱۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با درود. رویه ثابت و واحدی وجود ندارد و بایستی موقعیت و شرایط زمین مشخص گردد.

سلام .جهت اخذ مجوز از جهاد کشاورزی اقدام نمایید

سلام
به صورا کلی جز مقداری فقط برای اسکان ممنوع است و بایستی به جهاد کشاورزی محل جهت تغییر کاربری مراجعه کنید

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
امید داوری هدی فرخی هنزکی فائزه حجاب نسترن زمانی پور
۶۲۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۱۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

برای هر منطقه فرق دارد و باید به جهاد کشاورزی جهت اخذ مجوز مراجعه کنید

سلام به جهاد کشاورزی مراجعه کنید

سلام و ارادت، شما با مراجعه به جهاد کشاورزی، از آخرین قوانین منطقه مطلع گردید و اینکه آیا جزو بافت هست و یا نه؟ واسه دیوار کردن دور زمین نیز اصولی دارند که ترکیبی از دیوار و سیم توری محافظ بالای دیوار باشد، لکن اگر پروانه باغی بگیری حدودا ۶۰متر مربع مجوز احداث به شما خواهند داد که اگر کفایت نمی کند میتوانی دوبلکس و یا ... بسازید، لکن جهت اخذ راهکار دقیق ، نیاز به انتقال اطلاعات بیشتری است، موفق

با سلام برای احداث خانه در زمین کشاورزی نیاز به اخذ مجوز از جهاد کشاورزی می باشد.

باسلام باید ازجهاد کشاورزی ‌منابع طبیعی مجوز اخذ نمایید

درود بر شما با مراجعه به جهاد کشاورزی و ادارات مربوطه اعم از منابع طبیعی برای تغییر کاربری اقدام نمایید.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.