لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
فردین حسین نژاد امین احمدی سمانه برخورداری احسان عبدالهی
۲۵۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۲۲۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

اخذ مجوز ساخت خانه در زمین کشاورزی، به چه صورت است؟

پرسیده شده

برای زمین کشاورزی خودم قصد دارم خانه ای احداث کنم که در زمان برداشت محصول برای نگهبانی و ذخیره محصولات از آن استفاده کنم و دور زمین را حصار نمایم، قوانین مربوطه به چه صورت است؟

۱۲ پاسخ #70666960
۲۷,۱۹۴
مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
فردین حسین نژاد امین احمدی سمانه برخورداری احسان عبدالهی
۲۵۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۲۲۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۲ پاسخ برای این سوال ثبت شده

بایستی به جهاد کشاورزی محل جهت تغییر کاربری مراجعه کنید

با سلام
اولاصرف دیوارکشی به منظور حفظ محصولات کشاورزی، تغییر کاربری نمی باشد ومجاز به حصار ودیوار کشی می باشید
ثانیاساخت اتاق کارگر یا نگهبانی در زمین کشاورزی نیز مجاز است ولیکن ساخت خانه با توجه به وضعیت موجود زمین که کشاورزی می باشد باید با هماهنگی سازمان جهاد کشاورری صورت پذیرد

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
فردین حسین نژاد امین احمدی سمانه برخورداری احسان عبدالهی
۲۵۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۲۲۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

این سوال قبلا جواب داده شده این امر منوط به اجازه جهاد کشاورزی است

اخد مجوز با هماهنگی جهاد کشاورزی

مطابق قانون تغییر کاربری اراضی مزبور جز در موارد ضروری ممنوع است و در موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها به عهده کمیسیونی است که در آن نمایندگان وزارتخانه های کشاورزی، مسکن و شهرسازی، جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری حضور دارند که در هر استان زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل می شود و تصمیمات این کمیسیون با اکثریت آراء اعضا دارای اعتبار خواهد بود و ظرف دو ماه از تاریخ درخواست متقاضی این کمیسیون موظف به تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم است.

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
فردین حسین نژاد امین احمدی سمانه برخورداری احسان عبدالهی
۲۵۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۲۲۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
احداث واحد مسکونی در زمین زراعی نوعی تغییر کاربری ست و در نهایت علاوه بر مسئولیت برای شما خانه نیز تخریب خواهد شد.

بایستی به اداره جهاد کشاورزی مراجعه نمایید

ساختن بنای مسکونی در زمین کشاورزی ابدا وجهه ی قانونی ندارد .

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
فردین حسین نژاد امین احمدی سمانه برخورداری احسان عبدالهی
۲۵۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۲۲۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام و احترام
اگر زمین شما سند رسمی دارد از طریق جهاد کشاورزی نسبت به اخذ مجوز اقدام کنید

با سلام اینکه اطراف زمین را سنگ چینی کنید هرکس نسبت به مال خود حقوقی دارد و با توجه به حق مالکیت شما به طریق اولی این اذن را نیز دارید ولی چون تغییر کاربری زمین کشاورری نیاز به اخذ مجوز دارد البته بشرطی که بتوان لفظ خانه را به ان اطلاق کرد( تبصره یک ماده یک حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مرجع صدور مجوز را تعیین نموده است)
پیروز و موید باشید

شما بایست به اداره جهاد کشاورزی مراجعه کنید

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
فردین حسین نژاد امین احمدی سمانه برخورداری احسان عبدالهی
۲۵۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۲۲۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

تو ضیح این سوال اینکه مطابق قانون تغییر کاربری اراضی مزبور جز در موارد ضروری ممنوع است و در موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها به عهده کمیسیونی است که در آن نمایندگان وزارتخانه های کشاورزی، مسکن و شهرسازی، جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری حضور دارند که در هر استان زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل می شود و تصمیمات این کمیسیون با اکثریت آراء اعضا دارای اعتبار خواهد بود و ظرف دو ماه از تاریخ درخواست متقاضی این کمیسیون موظف به تشکیل جلسه وتصمیم گیری است...

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.