لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۲ متخصص آنلاین

ارث به زن صیغه ای بعد از فوت متوفی تعلق خواهد گرفت؟

پرسیده شده

با عرض سلام؛پدرم بازنشسته نیروهای مسلح است مادرم 8سال است فوت نموده حالا خانمی راجهت پرستاری وهم صحبتی وی آورده ایم و صیغه موقت نموده ایم ؛حالا آیا مستمری پدرم بعد از خدای ناکرده فوتش به خانم صیغه ایش تعلق میگیرد ؛ما بعلت اینکه خانمش ارث نبرد اینکار را کرده ایم ؛لطفا اگر راهکار دیگری که بشود فقط حقوق به آن خانم تعلق بگیرد را سراغ دارید راهنمایی فرمائید ؛ازلطف شما سپاسگذارم

۵۲,۶۰۴
مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
احسان عبدالهی چنگیز آقائی سها آگهی زینب علیپور
۵۶۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۲۵ پاسخ برای این سوال ثبت شده

خیر در صورتیکه همسر پدرتان نکاح موقت باشند بعد از فوت پدرتان هیچ ارث و حقوق مستمری به ایشان تعلق نخواهد گرفت مگر اینکه نکاح دائم باشد.موید باشید

گفتگو با متخصصین آنلاین
امید داوری
امید داوری ۴.۳ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۲۴۸) دیدگاه
توحید میدانی
توحید میدانی ۰.۹ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۳۳۴) دیدگاه
سعیده کریم فر
سعیده کریم فر ۱.۱ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱۷۲) دیدگاه

در عقد منقطع خانم حتی در صورت ذکر شرط ارث بری ارث نخواهد برد،و نفقه در صورت ذکر در عقدنامه باید پرداخت شود

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
احسان عبدالهی چنگیز آقائی سها آگهی زینب علیپور
۵۶۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام و درود
خیر در نکاح موقت زن ارث کلا نمیبرد فقط اگر مهریه را مطالبه نکرده باشند میتواند درخواست مهریه دهد

خیرتعلق نمی گیرد

سلام در عقد موقت زوجه فقط مهریه دارد و حق نفقه ندارد از اینرو چون عقد موقت است حقوق پدر شما به او تعلق نمی گیرد و ارث هم نمی برد مگر اینکه عقد دائم باشد.

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
احسان عبدالهی چنگیز آقائی سها آگهی زینب علیپور
۵۶۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در نکاح موقت هیچ یک از زوجین از همدیگر ارث نمیبرند

سلام
موارد مذکور از آثار نکاح دائم است و در نکاح موقت ارث و انتقال مستمری منتفی است.

در نکاح منقطع زوجین از یکدیگر ارث نمیبرند

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
احسان عبدالهی چنگیز آقائی سها آگهی زینب علیپور
۵۶۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
درنکاح موقت زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند و قانون ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر را منوط به دائمی بودن ازدواج زوجین کرده است

در نکاح موقت زوجین از یکدیگر ارث نمی برند.

با سلام
در عقد موقت به زوجه ارث تعلق نمیگیرد لیکن فرزند حاصل از این ازدواج ( عقد موقت ) از ارث بهره میبرد

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
احسان عبدالهی چنگیز آقائی سها آگهی زینب علیپور
۵۶۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام

در نکاح موقت به زوجه ارث تعلق نمیگیرد.صرفا مهریه تعیین میشود.عاقبت بخیر باشید.

در نکاح منقطع ارث منتفی است و تراضی خلاف آن نیز امکان پذیر نیست

در نکاح منقطع ارث راه ندارد
در نکاح منقطع نفقه نیز راه ندارد مگر اینکه ضمن عقد شرط شده باشد
مستمری بعد از فوت نیز وجود ندارد حتی در صورت توافق طرفین...

خیر در عقد موقت به زن یا مرد ارث تعلق نمیگیرد ولی فرزندان حاصل از عقد موقت مثل عقد دائم از حقوق ارثی بهره مند می شوند

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
احسان عبدالهی چنگیز آقائی سها آگهی زینب علیپور
۵۶۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ارثی به ایشان تعلق نمیگیرد نه از مسمتری و نه از اموال

سلام مستمری یه موضوعیه ولی ارث ومیراث موضوعی دیگر چون اولی در زمان حیات هسش ودومی بعد از فوت لذا از مستمری سهم میبره ولی زوجه موقت ارث نمیبره/ منظورم از سهم بردن مستمری فقط در زمان حیات هسش وتا وقتی که درقید زوجیت باشه

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
احسان عبدالهی چنگیز آقائی سها آگهی زینب علیپور
۵۶۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در نکاح موقت ارث و انتقال مستمری منتفی است.

در ازدواج موقت ارث به زوجه تعلق نمی گیرد.

خیر همسری که صیغه موقت باشد محروم از ارث است و اصلا شارع مقدس در این باب حکم و حقی برایش تعیین ننموده

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
احسان عبدالهی چنگیز آقائی سها آگهی زینب علیپور
۵۶۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

خیر ارث به شخصی که درنکاح موقت بوده تعلق نمیگیرد همینطور مستمری

درنکاح موقت زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند و قانون ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر را منوط به دائمی بودن ازدواج زوجین کرده است

با سلام
ارث صرفا در ازدواج دائم از زوجین به هم خواهد رسید و در ازدواج موقت ارثی از زوجین به هم نخواهد رسید

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
احسان عبدالهی چنگیز آقائی سها آگهی زینب علیپور
۵۶۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام‌..در نکاح موقت طرفین از همدیگر ارث نمیبرند
شاد وپیروز باشید

با سلام درعقدموقت زن وشوهرازهم ارث نمی برند.

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
احسان عبدالهی چنگیز آقائی سها آگهی زینب علیپور
۵۶۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام. در عقد موقت ،زن به هیچ عنوان ارث نمی‌برد.

در عقد موقت زوجه ارث نمیبرد

خیر . در شرع و عرف و قوانین مربوطه صراحتا قید شده که همسر صیغه ای از متوفی ارث نمیبرد مگر آنکه عقد رسمی و داءم باشد

با سلام . خیر ، به دلیل منقطع بودن نکاح ایشان ارث نمیبرد ،
ولیکن اگر در صیغه نامه بحث نفقه مطرح شود و زوج بپذیرد ، زوجه مستحق دریافت نفقه خواهد بود

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
احسان عبدالهی چنگیز آقائی سها آگهی زینب علیپور
۵۶۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

کسی که بصورت موقت یامتعه عقد شده نفقه وارثی از شوهرش نمی برد لیکن به نوزاد وفرزند ناشی از این ازدواج هم ارث وهم نفقه می‌رسد لذا خانم مذکور نمیتواند از پدرتان ارثی ببرد

با سلام؛
در ماده ۹۴۰ قانون مدنی رابطه توارث میان زوجینی برقرار شده است که عقد دائم کرده باشند . بر اساس این ماده " زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند ، از یکدیگر ارث می برند " زوجه در نکاح موقت ارث نمی برد.

زوجه درعقد موقت ارث نمیبرد

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
احسان عبدالهی چنگیز آقائی سها آگهی زینب علیپور
۵۶۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

خیر .زمانی تعلق میگیرد که عقد دائم باشد

با سلام
بعلت موقتی بودن عقد، نه حقوق و نه ارث، هیچکدام تعلق نمیگیرد

با سلام و احترام

ماده ۹۴۰ - زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشنداز یکدیگر ارث می برند.

ازدواج داعم از شروط ارث بری است و در ازدواج موقت بحث ارث مطرح نیست

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
احسان عبدالهی چنگیز آقائی سها آگهی زینب علیپور
۵۶۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

خیر حقوق به ایشان تعلق نمیگیرد.

با سلام
ارث در نکاح موقت به زوجه تعلق نمیگیرد

سلام وقت بخیر؛در عقد انقطاعی بانوان عقد موقت باله زبان ساده صیغه ؛زوجین هیچ ارثی ازیکدیگرنمی برند ؛صرفا مهریه تعلق می گیرد و منظور از عقد موقت عقدی میباشد که مدت دران تعیین شده باشد برای مثال مدت عقد۱۰۰سال هم باشد این نوع عقد موقت محسوب میشود.بطورکلی درعقد موقت چندنکته مهم میباشد اول اینکه مدت برای عقد تعیین شود اگر تعیین نشود عقد دائمی محسوب میشود پوما اینکه اگرشرط شود مرد نفقه پرداخت کند به زن صیغه ای نفقه تعلق خواهد گرفت در غیر اینصورت نفقه تعلق خواهد گرفت و اینکه اگر فرزندی متولد شود فرزند ارث خواهد برد.

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
احسان عبدالهی چنگیز آقائی سها آگهی زینب علیپور
۵۶۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام.در عقد موقت به زن ارث نمی‌رسد، ولی اگر در عقدنامه نفقه شرط کرده باشید در زمان حیات پدر شما به ایشان تعلق می‌گیرد و مضافا اینکه مهریه نیز هم در زمان حیات و بعد از فوت زوج قابل مطالبه می باشد.

در نکاح موقت به زن یا مرد ارث تعلق نمی گیرد ولی هر یک از این زوجین در زمان حیات خود می تواند مال خود را به دیگری هبه یا صلح نماید.

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
احسان عبدالهی چنگیز آقائی سها آگهی زینب علیپور
۵۶۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

خیر. در عقد موقت زن ارث نمیبرد. حقوق و مستمری هم به نوعی جز ماترک محسوب می شود که در عقد موقت به زوجه تعلق نمیگیرد.

باسلام در نکاح موقت هیچگونه اموالی را زوجه به ارث نخواهد برد.

در نکاح موقت برای زوجه حق ارث نیست.

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
احسان عبدالهی چنگیز آقائی سها آگهی زینب علیپور
۵۶۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

خیر به ایشون تعلق نمیگیرد..،

بسمه تعالی : عقد موقت زوجه را جز وراث قرار نمیدهد اما اگر ادله اثبات برای مهریه داشته باشد که مهریه بر ذمه زوج باشد میتواند از وراث طلب مهریه خود را بنماید و یا از اموال متوفی توقیف نماید زیرا مطالبه مهریه نکاح دائم و موقت دارای یک قانون است

به مهر
حقی از ارث برای ایشان متصور نمی باشد.

سلام در عقدغیر دایم ارث تعلق نمیگیرد مگر توافق کنند که ثلث مال پدرت یا قسمتی از مال به ایشان داده ده باشده

با سلام..
در نکاح موقت طرفین از یگدیگر ارث نمی برند و تراضی و توافق برخلاف آن نیز باطل و بلااثر می باشد..
همچنین در نکاح موقت بعد از فوت پدرتان.. بحث مستمری نیز منتفی بوده و هیچ مستمری به ایشان تعلق نمی گیرد..
موفق باشید..

خیر به همسر عقد موقت هیچگونه ارثی نخواهد رسید مگر اینکه پدر شما وصیت کرده باشد.

تنها شرط ارث بردن زوجه از زوج منوط به نکاح دائم است حتی اگرشرط هم شده باشد نمی توان زوجه به موجب عقد موقت را جز وراث قرار دهد

باسلام
خیر درعقد منقطع زن وشوهرازهمدیگرارث نمیبرند

خیر . ارث تعلق نمی گیرد

باسلام در ازدواج موقت ارث وجاهت قانونی نخواهد داشت واز اموال زوج به زوجه به ارث نخواهد رسید.

با سلام..
در ازدواج موقت زن فقط حق مهر دارد و شرط پرداخت نفقه نیز در صورت توافق طرفین امکان پذیر می باشد..
فـامـا شـرط توارث در ازدواج موقت راه ندارد و توافق برحلاف آن نیز امکان پذیر نبوده، ولی فرزند حاصل از ازدواج موقت از والدین خود ارث می برد..
موفق باشید..

در عقد موقت به زوجین ارث تعلق نمیگیرد

خیر مطابق قوانین ارث در نکاح موقت زوجه پس از فوت زوج هیچ ارثی از او نخواهد برو

سلام در خصوص عقد موقت صرفا مهریه تعلق خواهد گرفت مگر اینکه شرط نفقه هم شده باشد ک مرد مکلف ب پرداخت نفقه هم تا زمان حیات خواهد بود .ارث در عقد موقت به زوجه تعلق نخواهد گرفت

خیر درازدواج موقت ارث به زن تعلق نمیگیرد

به زوجه که در عقد نکاح منقطع است ارث تعلق نمیگیرد و فقط میتواند مطالبه نفقه کند

خیر،درنکاح موقت زوجین به هیچ وجه ازیکدیگرارث نمی برند.

ضمن تشکر نظر خود را اصلاح می کنم در نکاح موقت ارث برقرار نمی شود لیکن اگر شرط نفقه شده باشد زوج مکلف به پرداخت نفقه زوجه است.

درود و عرض ادب
زن در نکاح موقت از همسر خود ارث نمی برد مگر اینکه به موجب وصیت و به میزان یک سوم، مازاد یک سوم تنفیذ وراث را می خواهد.

خیر زن صیغه ای بوسیله ازدواج موقت از همسر متوفی خود ارث نخواهد برد

سلام
ارث بعد از فوت زمانی به همسر می رسد که ازدواج دائم باشد

به زوجه منقطعه، ارث و مستمری تعلق نمیگیرد حتی اگر ارث شرط شده باشد شرط باطل است
اصل بر این است که نفقه نیز تعلق نمیگیرد مگر اینکه شرط شده باشد

در نکاح موقت ارث به زوجه تعلق نمی گیرد.

زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث میبرند ماده ۹۴۰ قانون مدنی

خیر در ازدواج منقطع ارث تعلق نمیگیرد

اگرصیغه موقت باشد ارث به ایشان تعلق نمی‌گیرد وحتی مستمری هم بعدازفوت به وی تعلق نمی‌گیرد

با سلام خیر مطابق قانون به متعه (ازدواج موقت)ارث تعلق نخواهد گرفت

سلام
در نکاح موقت زن ارث نمیبرد و تنها می‌تواند درخواست مهریه کند

خیر به ایشان مستمری و ارث تعلق نمیگیرد مگر توافق خلاف آن شده باشد یا نکاح دایم باشد

با سلام
در نکاح موقت ،زوجه ارث نمیبرد.

با سلام ،اگر خانم صیغه موقت باشند نه ارث می برند نه مستمری مگر پدرتان وصیت نمایند

از حقوق واز ازاموال ارث نمی بردچون نکاح دائم نیست

در نکاح موقت زن از شوهر مطلقا ارث نمی برد لیکن نفقه در صورتی که در عقد منقطع شرط شده باشد و مهریه را که دیون ممتازه است می توان از اموال متوفی برداشت کرد

درود بر شما
دوست عزیز در نکاح موقت زوجبن از یکدیکر ارث نمیبرند بنابر این در فرض مطروحه توسط شما پس از فوت همسر به زوجه ارث یا مستمری تعلق نخواهد گرفت و نفقه هم در صورت قید در سند نکاح موقت قابل مطالبه است . البته باید یاداوری شود که در صورت عدم دریافت مهریه قید شده در عقد موقت توسط زوجه در زمان حیات زوج , قابل وصول بعد از فوت و از محل دارایی های زوج خواهد بود . امیدوارم پاسخ بنده برای شما مفید بوده باشد .

با درود
زوجه موقت پدرتان از اموال و مستمری ایشان ارث نمیبرند و تنها مهریه به ایشان تعلق میگیرد.

در عقد موقت مسئله ارث منتفی است لذا سهمی بر دریافت مستمری نیز نخواهند داشت مگر اینکه عقد دائم صورت پذیرد پدر شما میتواند در زمان حیات خود تمام اموال خود را صلح عمری یا تقسیم نماید تا به همسر دوم اموالی جز مستمری تعلق نگیرد

اصولا در نکاح منقطع ارث بردن زوجین از یکدیگر ممکن نیست، چنین است که مستمری بازنشستگی نیز به ایشان تعلق نخواهد گرفت

سلام در نکاح موقت زن حق ارث ندارد

با سلام خیر بعد فوت هیچ چیزی تعلق نخواهد گرفت مگر دائم شود یا خود پدر از طریق دفاتر اسناد رسمی انتقال را انجام دهد

با سلام
با توجه به اینکه صیغه درقانون با عنوان نکاح موقت شناخته می شود و در نکاح موقت قوانین ارث رعایت نمیشود و زوجین از همدیگر ارث نمی برند.آن خانم نیز ارث نخواهد برد و مستمری پدرتان نیز شامل او نمی شود.

در عقد موقت ارث و نفقه به زوجه تعلق نمی گیرد .

خیر در نکاح موقت ارثیه تعلق نمی گیرد

سلام
هیچ ارثی تعلق نمیگیردمگراینکه شرط شده باشد

زوجه در نکاح موقت پس از فوت زوج از وی ارث نخواهد برد ودر خصوص سهم الارث نمیتواند ادعایی داشته باشد البته مهریه و حقوق دیگر وی در صورتی که پرداخت نشده قابل مطالبه هست

درود
خیر رابطه توارث قطع است.

در نکاح منقطع ارث تعلق نمگیرد، ولی نفقه اگر شرط شده باشد در زمان زنده بودن زوج تعلق میگیرد.

با سلام و احترام به استحضار می رساند تعلق سهم الارث از زوج فوت شده به زوجه به میزان یک هشتم منحصرا در زمان ازدواج دائم و رسمی محقق می شود و به همسر صیغه ای هیچگونه ارثی شامل نمی شود . و حقوق و مستمری نیز پس از فوت زوج به همسر دائمی و رسمی تعلق می گیرد . با این اوصاف باید ازدواج رسمی ثبت شود در غیر این صورت زوجه پس از فوت زوج از دریافت ارث و یا برقراری حقوق و مستمری بهره مند نخواهد شد .

در عقد موقت ، زوجه حق ارث و نفقه ندارد . مستمری به افراد تحت تکفل تعلق می گیرد و چون نفقه به زوجه تعلق نمی گیرد مستمری نیز تعلق نمی گیرد .

با احترام بله راه زیاد میباشد وکه چیزی تعلق نگیرد

باسلام خیر حقوق مستمری پدرتان به همسر موقت پرداخت نمی شود.

با احترام در نکاح موقت هیچکس از کسی ارث نمیبرد مگر شرط شود

درود
در عقد موقت ارث تعلق نمی گیرد.

با سلام و احترام به استحضار می رساند در عقد موقت (صیغه) پس از فوت هر یک از زوجین هیچکدام از آنها از همدیگر ارث نمی برند و منحصرا زوجه بدون استحقاق نفقه فقط مستحق مهریه مقرر شده ‌می باشد و زوجین مشمول حقوق و مزایا نمی باشند .

سلام
متاسفانه در عقد منقطع زن هیچ گونه ارثی نخواهد برد حتی اگر شرط نموده باشد

باسلام و درود
خیر ، ارث صرفا به زوجه دائمی تعلق می گیرد و شرط ضمن عقد مبنی بر ارث بردن زوجه موقت باطل است

با سلام
خیر تنها زوجه قانونی داعمی می تواند از هم سرش ارث ببرد.

باسلام خیر تعلق نمیگیرد

با سلام و احترام
در صورت ازدواج موقت هیچ ارثی تعلق نمیگیرد و مستمری نیز به وی پرداخت نمی شود

باسلام. در نکاح موقت ارث بری زوجه از زوج منتفی است

با درود و احترام
خیر، به همسر موقت(صیغه‌ای) ارث تعلق نمی‌گیرد.
موفق باشید

با سلام
در عقد منقطع حتی در صورت ذکر شرط ارث نخواهد برد

بااحترام
اگر عقد جدیدی با پدر شما امضاء نکند خیر

با درود در نکاح منقطع ارث موضوعیت ندارد.

خیر در عقد موقت زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند .

در نکاح موقت بحث ارث کاملا منتفی است

زوجین در نکاح موقت از یکدیگر ارث نمی‌برند تحت هیچ شرایطی......موفق باشید

در نکاح منقطعه زوجین از یکدگیر ارث نمیبرند و شرط توارث نیز صحیح نیست چون بر خلاف قواعد آمره میباشد.لیکن ایشان میتوانند مهریه خود را مطالبه نمایند.موفق باشید.

درود
در عقد موقت زوجه از زوج ارث نمیبرد.

با سلام
خیر در صورتیکه همسر پدرتان نکاح موقت باشند بعد از فوت پدرتان هیچ ارث و حقوق مستمری به ایشان تعلق نخواهد گرفت.
با احترام حاجی زاده

در نکاح موقت ارث منتفی است و مستمری نیز تعلق نمی گیرد

مستمری نیز تعلق نمی گیرد، (زوجه دائم بیمه‌شده‌ متوفی‌، زمانیکه شوهر اختیار نکرده‌ استمستحق بیمه است نه غیر دائم)

خیر در صیغه موقت ارث به زوجین تعلق نمیگیرد

خیر در نکاح موقت ارث تعلق نخواهد گرفت

در نکاح موقت زوجین از یکدیگر ارث نمی‌برند ولو توافق بر این شده باشد،بهره مندی از مستمری متوفی نیز در اینمورد منتفیست

در نکاح موقت زن و شوهر از هم ارث نمی برند

در ازدواج موقت هیچ یک از زن و شوهر از همدیگر ارث نمیبرند حتی اگر توافق کرده باشند زیرا توافق خلاف قوانین ارث باطل و بلااثر است،ولی اگر توافق بر نفقه باشد زوجه حق نفقه خواهد داشت،مهریه هم جزء ضروریات نکاح موقت است و اگر تا زمان فوت زوج مهریه پرداخت نشده باشد پس از فوت از ماترک ایشان مهریه پرداخت خواهد شد.

با سلام.خیر ، طبق ماده ۹۴۰قانون مدنی زوجینی که زوجیت آنها دائمی بوده از هم ارث میبرند .

سلام
خیر در نکاح دایم طرفین از یکدیگر ارث میبرند نه غیر از ان ولیکن مهریه در نکاح موقت و صیغه اگر پرداخت نشده باشد از اموال متوفی ابتدا پرداخت میگردد

با سلام
در عقد موقت، امکان ارث بردن وجود ندارد.

با سلام خدمت شما
در ارتباط با سوال حضرتعالی بایستی بیان داشت در عقد موقت خانم حتی در صورت ذکر شرط ارث بری هم ارث نخواهد برد،و نفقه در صورت ذکر در عقدنامه باید پرداخت شود . البته برخی بر این باورند که در نکاح موقت هیچگونه نفقه ای تعلق نمیگرد.

سلام در عقد موقت ارث وجود ندارد

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفن