لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
گفتگو با متخصصین آنلاین
۱۶ متخصص آنلاین

ارث به زن صیغه ای بعد از فوت متوفی تعلق خواهد گرفت؟

پرسیده شده

با عرض سلام؛پدرم بازنشسته نیروهای مسلح است مادرم 8سال است فوت نموده حالا خانمی راجهت پرستاری وهم صحبتی وی آورده ایم و صیغه موقت نموده ایم ؛حالا آیا مستمری پدرم بعد از خدای ناکرده فوتش به خانم صیغه ایش تعلق میگیرد ؛ما بعلت اینکه خانمش ارث نبرد اینکار را کرده ایم ؛لطفا اگر راهکار دیگری که بشود فقط حقوق به آن خانم تعلق بگیرد را سراغ دارید راهنمایی فرمائید ؛ازلطف شما سپاسگذارم

۳۹,۸۶۶
مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
زینب علیپور مهسا پیشرویان حامد شاکری نیا سعید ستوده پارسا
۳۶۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۳۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۷۵ پاسخ برای این سوال ثبت شده

خیر در صورتیکه همسر پدرتان نکاح موقت باشند بعد از فوت پدرتان هیچ ارث و حقوق مستمری به ایشان تعلق نخواهد گرفت مگر اینکه نکاح دائم باشد.موید باشید

گفتگو با متخصصین آنلاین
فردین حسین نژاد
فردین حسین نژاد ۳.۸ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۳۸۰) دیدگاه
مصطفی عباسی
مصطفی عباسی ۹.۴ وکیل پایه یک دادگستری
۴.۸ / ۵ (۲۳۸) دیدگاه
احمدرضا کی پور
احمدرضا کی پور ۰.۵ وکیل پایه یک دادگستری
۴.۵ / ۵ (۳۲) دیدگاه

در عقد منقطع خانم حتی در صورت ذکر شرط ارث بری ارث نخواهد برد،و نفقه در صورت ذکر در عقدنامه باید پرداخت شود

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
زینب علیپور مهسا پیشرویان حامد شاکری نیا سعید ستوده پارسا
۳۶۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۳۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام و درود
خیر در نکاح موقت زن ارث کلا نمیبرد فقط اگر مهریه را مطالبه نکرده باشند میتواند درخواست مهریه دهد

خیرتعلق نمی گیرد

سلام در عقد موقت زوجه فقط مهریه دارد و حق نفقه ندارد از اینرو چون عقد موقت است حقوق پدر شما به او تعلق نمی گیرد و ارث هم نمی برد مگر اینکه عقد دائم باشد.

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
زینب علیپور مهسا پیشرویان حامد شاکری نیا سعید ستوده پارسا
۳۶۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۳۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در نکاح موقت هیچ یک از زوجین از همدیگر ارث نمیبرند

سلام
موارد مذکور از آثار نکاح دائم است و در نکاح موقت ارث و انتقال مستمری منتفی است.

در نکاح منقطع زوجین از یکدیگر ارث نمیبرند

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
زینب علیپور مهسا پیشرویان حامد شاکری نیا سعید ستوده پارسا
۳۶۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۳۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
درنکاح موقت زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند و قانون ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر را منوط به دائمی بودن ازدواج زوجین کرده است

در نکاح موقت زوجین از یکدیگر ارث نمی برند.

با سلام
در عقد موقت به زوجه ارث تعلق نمیگیرد لیکن فرزند حاصل از این ازدواج ( عقد موقت ) از ارث بهره میبرد

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
زینب علیپور مهسا پیشرویان حامد شاکری نیا سعید ستوده پارسا
۳۶۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۳۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام

در نکاح موقت به زوجه ارث تعلق نمیگیرد.صرفا مهریه تعیین میشود.عاقبت بخیر باشید.

در نکاح منقطع ارث منتفی است و تراضی خلاف آن نیز امکان پذیر نیست

در نکاح منقطع ارث راه ندارد
در نکاح منقطع نفقه نیز راه ندارد مگر اینکه ضمن عقد شرط شده باشد
مستمری بعد از فوت نیز وجود ندارد حتی در صورت توافق طرفین...

خیر در عقد موقت به زن یا مرد ارث تعلق نمیگیرد ولی فرزندان حاصل از عقد موقت مثل عقد دائم از حقوق ارثی بهره مند می شوند

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
زینب علیپور مهسا پیشرویان حامد شاکری نیا سعید ستوده پارسا
۳۶۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۳۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ارثی به ایشان تعلق نمیگیرد نه از مسمتری و نه از اموال

سلام مستمری یه موضوعیه ولی ارث ومیراث موضوعی دیگر چون اولی در زمان حیات هسش ودومی بعد از فوت لذا از مستمری سهم میبره ولی زوجه موقت ارث نمیبره/ منظورم از سهم بردن مستمری فقط در زمان حیات هسش وتا وقتی که درقید زوجیت باشه

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
زینب علیپور مهسا پیشرویان حامد شاکری نیا سعید ستوده پارسا
۳۶۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۳۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در نکاح موقت ارث و انتقال مستمری منتفی است.

در ازدواج موقت ارث به زوجه تعلق نمی گیرد.

خیر همسری که صیغه موقت باشد محروم از ارث است و اصلا شارع مقدس در این باب حکم و حقی برایش تعیین ننموده

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
زینب علیپور مهسا پیشرویان حامد شاکری نیا سعید ستوده پارسا
۳۶۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۳۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

خیر ارث به شخصی که درنکاح موقت بوده تعلق نمیگیرد همینطور مستمری

درنکاح موقت زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند و قانون ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر را منوط به دائمی بودن ازدواج زوجین کرده است

با سلام
ارث صرفا در ازدواج دائم از زوجین به هم خواهد رسید و در ازدواج موقت ارثی از زوجین به هم نخواهد رسید

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
زینب علیپور مهسا پیشرویان حامد شاکری نیا سعید ستوده پارسا
۳۶۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۳۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام‌..در نکاح موقت طرفین از همدیگر ارث نمیبرند
شاد وپیروز باشید

با سلام درعقدموقت زن وشوهرازهم ارث نمی برند.

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
زینب علیپور مهسا پیشرویان حامد شاکری نیا سعید ستوده پارسا
۳۶۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۳۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام. در عقد موقت ،زن به هیچ عنوان ارث نمی‌برد.

در عقد موقت زوجه ارث نمیبرد

خیر . در شرع و عرف و قوانین مربوطه صراحتا قید شده که همسر صیغه ای از متوفی ارث نمیبرد مگر آنکه عقد رسمی و داءم باشد

با سلام . خیر ، به دلیل منقطع بودن نکاح ایشان ارث نمیبرد ،
ولیکن اگر در صیغه نامه بحث نفقه مطرح شود و زوج بپذیرد ، زوجه مستحق دریافت نفقه خواهد بود

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
زینب علیپور مهسا پیشرویان حامد شاکری نیا سعید ستوده پارسا
۳۶۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۳۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

کسی که بصورت موقت یامتعه عقد شده نفقه وارثی از شوهرش نمی برد لیکن به نوزاد وفرزند ناشی از این ازدواج هم ارث وهم نفقه می‌رسد لذا خانم مذکور نمیتواند از پدرتان ارثی ببرد

با سلام؛
در ماده ۹۴۰ قانون مدنی رابطه توارث میان زوجینی برقرار شده است که عقد دائم کرده باشند . بر اساس این ماده " زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند ، از یکدیگر ارث می برند " زوجه در نکاح موقت ارث نمی برد.

زوجه درعقد موقت ارث نمیبرد

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
زینب علیپور مهسا پیشرویان حامد شاکری نیا سعید ستوده پارسا
۳۶۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۳۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

خیر .زمانی تعلق میگیرد که عقد دائم باشد

با سلام
بعلت موقتی بودن عقد، نه حقوق و نه ارث، هیچکدام تعلق نمیگیرد

با سلام و احترام

ماده ۹۴۰ - زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشنداز یکدیگر ارث می برند.

ازدواج داعم از شروط ارث بری است و در ازدواج موقت بحث ارث مطرح نیست

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
زینب علیپور مهسا پیشرویان حامد شاکری نیا سعید ستوده پارسا
۳۶۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۳۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

خیر حقوق به ایشان تعلق نمیگیرد.

با سلام
ارث در نکاح موقت به زوجه تعلق نمیگیرد

سلام وقت بخیر؛در عقد انقطاعی بانوان عقد موقت باله زبان ساده صیغه ؛زوجین هیچ ارثی ازیکدیگرنمی برند ؛صرفا مهریه تعلق می گیرد و منظور از عقد موقت عقدی میباشد که مدت دران تعیین شده باشد برای مثال مدت عقد۱۰۰سال هم باشد این نوع عقد موقت محسوب میشود.بطورکلی درعقد موقت چندنکته مهم میباشد اول اینکه مدت برای عقد تعیین شود اگر تعیین نشود عقد دائمی محسوب میشود پوما اینکه اگرشرط شود مرد نفقه پرداخت کند به زن صیغه ای نفقه تعلق خواهد گرفت در غیر اینصورت نفقه تعلق خواهد گرفت و اینکه اگر فرزندی متولد شود فرزند ارث خواهد برد.

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
زینب علیپور مهسا پیشرویان حامد شاکری نیا سعید ستوده پارسا
۳۶۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۳۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام.در عقد موقت به زن ارث نمی‌رسد، ولی اگر در عقدنامه نفقه شرط کرده باشید در زمان حیات پدر شما به ایشان تعلق می‌گیرد و مضافا اینکه مهریه نیز هم در زمان حیات و بعد از فوت زوج قابل مطالبه می باشد.

در نکاح موقت به زن یا مرد ارث تعلق نمی گیرد ولی هر یک از این زوجین در زمان حیات خود می تواند مال خود را به دیگری هبه یا صلح نماید.

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
زینب علیپور مهسا پیشرویان حامد شاکری نیا سعید ستوده پارسا
۳۶۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۳۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

خیر. در عقد موقت زن ارث نمیبرد. حقوق و مستمری هم به نوعی جز ماترک محسوب می شود که در عقد موقت به زوجه تعلق نمیگیرد.

باسلام در نکاح موقت هیچگونه اموالی را زوجه به ارث نخواهد برد.

در نکاح موقت برای زوجه حق ارث نیست.

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
زینب علیپور مهسا پیشرویان حامد شاکری نیا سعید ستوده پارسا
۳۶۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۳۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

خیر به ایشون تعلق نمیگیرد..،

بسمه تعالی : عقد موقت زوجه را جز وراث قرار نمیدهد اما اگر ادله اثبات برای مهریه داشته باشد که مهریه بر ذمه زوج باشد میتواند از وراث طلب مهریه خود را بنماید و یا از اموال متوفی توقیف نماید زیرا مطالبه مهریه نکاح دائم و موقت دارای یک قانون است

به مهر
حقی از ارث برای ایشان متصور نمی باشد.

سلام در عقدغیر دایم ارث تعلق نمیگیرد مگر توافق کنند که ثلث مال پدرت یا قسمتی از مال به ایشان داده ده باشده

با سلام..
در نکاح موقت طرفین از یگدیگر ارث نمی برند و تراضی و توافق برخلاف آن نیز باطل و بلااثر می باشد..
همچنین در نکاح موقت بعد از فوت پدرتان.. بحث مستمری نیز منتفی بوده و هیچ مستمری به ایشان تعلق نمی گیرد..
موفق باشید..

خیر به همسر عقد موقت هیچگونه ارثی نخواهد رسید مگر اینکه پدر شما وصیت کرده باشد.

تنها شرط ارث بردن زوجه از زوج منوط به نکاح دائم است حتی اگرشرط هم شده باشد نمی توان زوجه به موجب عقد موقت را جز وراث قرار دهد

باسلام
خیر درعقد منقطع زن وشوهرازهمدیگرارث نمیبرند

خیر . ارث تعلق نمی گیرد

باسلام در ازدواج موقت ارث وجاهت قانونی نخواهد داشت واز اموال زوج به زوجه به ارث نخواهد رسید.

با سلام..
در ازدواج موقت زن فقط حق مهر دارد و شرط پرداخت نفقه نیز در صورت توافق طرفین امکان پذیر می باشد..
فـامـا شـرط توارث در ازدواج موقت راه ندارد و توافق برحلاف آن نیز امکان پذیر نبوده، ولی فرزند حاصل از ازدواج موقت از والدین خود ارث می برد..
موفق باشید..

در عقد موقت به زوجین ارث تعلق نمیگیرد

خیر مطابق قوانین ارث در نکاح موقت زوجه پس از فوت زوج هیچ ارثی از او نخواهد برو

سلام در خصوص عقد موقت صرفا مهریه تعلق خواهد گرفت مگر اینکه شرط نفقه هم شده باشد ک مرد مکلف ب پرداخت نفقه هم تا زمان حیات خواهد بود .ارث در عقد موقت به زوجه تعلق نخواهد گرفت

خیر درازدواج موقت ارث به زن تعلق نمیگیرد

به زوجه که در عقد نکاح منقطع است ارث تعلق نمیگیرد و فقط میتواند مطالبه نفقه کند

خیر،درنکاح موقت زوجین به هیچ وجه ازیکدیگرارث نمی برند.

ضمن تشکر نظر خود را اصلاح می کنم در نکاح موقت ارث برقرار نمی شود لیکن اگر شرط نفقه شده باشد زوج مکلف به پرداخت نفقه زوجه است.

درود و عرض ادب
زن در نکاح موقت از همسر خود ارث نمی برد مگر اینکه به موجب وصیت و به میزان یک سوم، مازاد یک سوم تنفیذ وراث را می خواهد.

خیر زن صیغه ای بوسیله ازدواج موقت از همسر متوفی خود ارث نخواهد برد

سلام
ارث بعد از فوت زمانی به همسر می رسد که ازدواج دائم باشد

به زوجه منقطعه، ارث و مستمری تعلق نمیگیرد حتی اگر ارث شرط شده باشد شرط باطل است
اصل بر این است که نفقه نیز تعلق نمیگیرد مگر اینکه شرط شده باشد

در نکاح موقت ارث به زوجه تعلق نمی گیرد.

زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث میبرند ماده ۹۴۰ قانون مدنی

خیر در ازدواج منقطع ارث تعلق نمیگیرد

اگرصیغه موقت باشد ارث به ایشان تعلق نمی‌گیرد وحتی مستمری هم بعدازفوت به وی تعلق نمی‌گیرد

با سلام خیر مطابق قانون به متعه (ازدواج موقت)ارث تعلق نخواهد گرفت

سلام
در نکاح موقت زن ارث نمیبرد و تنها می‌تواند درخواست مهریه کند

خیر به ایشان مستمری و ارث تعلق نمیگیرد مگر توافق خلاف آن شده باشد یا نکاح دایم باشد

با سلام
در نکاح موقت ،زوجه ارث نمیبرد.

با سلام ،اگر خانم صیغه موقت باشند نه ارث می برند نه مستمری مگر پدرتان وصیت نمایند

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.