لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
سعید ستوده پارسا احسان عبدالهی حامد شاکری نیا مینا محمدی
۲۸۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۸۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۵,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

شکایت تصرف ارث توسط برخی از وراث به چه شکل قابل پیگیری است؟

پرسیده شده

ضمن عرض سلام و احتارم
پدر بنده سه سال پیش فوت کرده از پدربزرگم که قبل از ایشان مرحوم شده است یک ملک باغ و زمین کشاورزی باقیمانده است با توجه به اینکه عمه و عموهای اینجانب وضع مالی خوبی دارند از فورش این املاک خودداری می نمایند و به تازگی نیز متوجه شده ام بدون اطلاع بنده و خانواده اینجانب قسمتی از منزل مسکونی را به مغازه تبدیل نموده و به اجاره داده اند ، باغ و زمین کشاورزی را نیر بین خود تقسیم نموده اند ، سوال بنده این است که آیا بعد از گذشت زمان می توانند جهت مغازه ادعای سهم سرقفلی و برای زمین و باغی که در آن کار می نمایند ادعایی داشته باشند ؟ اصولا آیا جهت تغییر کاربری منزل به مغازه رضایت همه وراث مورد نیاز است ؟
باتشکر

۴۴,۰۴۰
مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
سعید ستوده پارسا احسان عبدالهی حامد شاکری نیا مینا محمدی
۲۸۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۸۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۵,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده

توجه داشته باشید که ورثه دیگر حق تصرف بدون اذن را ندارند و در این مورد می توانید مطالبه اجرت مثل روزهایی که ملک در تصرف آن ها بوده است را دریافت کنید

موید باشید

سلام و درود
شما در مورد سوال ۱ : میتوانید درخواست تقسیم ترکه کنید و به بقیه ی وراث ابلاغ میشود تا بیان و تقسیم ترکه انجام بدن
سوال ۲ : بدون اجازه ی وراث نمیتوانند تصرف کنند و ادعایی داشته باشند ک برای خودشونه شما سریعا پیگیری کنید زیرا حق تصرف ندارند
و میتوانید هر استیفایی از زمین و... میبرند را از انها اجرت المثل مطالبه کنید

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
سعید ستوده پارسا احسان عبدالهی حامد شاکری نیا مینا محمدی
۲۸۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۸۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۵,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام و درود
شما در مورد سوال ۱ : میتوانید درخواست تقسیم ترکه کنید و به بقیه ی وراث ابلاغ میشود تا بیان و تقسیم ترکه انجام بدن
سوال ۲ : بدون اجازه ی وراث نمیتوانند تصرف کنند و ادعایی داشته باشند ک برای خودشونه شما سریعا پیگیری کنید زیرا حق تصرف ندارند
و میتوانید هر استیفایی از زمین و... میبرند را از انها اجرت المثل مطالبه کنید .

سلام با نوشتن دادخواست تقسیم ترکه یا دستور فروش ملک مشاعی یا دادخواست تصرف عدوانی میتوانید حق خود را مطالبه کنید.و نیز میتوانید دادخواست اجرت المثل ایام تصرف را هم بدهید.

توجه داشته باشید که ورثه دیگر حق تصرف بدون اذن را ندارند و در این مورد می توانید مطالبه اجرت مثل روزهایی که ملک در تصرف آن ها بوده است را دریافت کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
سعید ستوده پارسا احسان عبدالهی حامد شاکری نیا مینا محمدی
۲۸۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۸۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۵,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

از بابت تصرف بدون اجازه سایرین با طرح دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک مشاع میتوانید به مقصود خود برسید .

سلام در این موارد باید بعد از دریافت گواهی حصر وراثت تقسیم ترکه تقدیم دادگاه حقوقی محل شود

شکایت تصرف ارث توسط برخی از وراث به چه شکل قابل پیگیری است؟
اصولا با فوت اموال ( ترکه ) به وراث قانونی انتقال می یابد ، حال اگر ورثه حاضر به تقسیم نباشند و یا در کل اموال تصرف نموده باشند وراث معترض بدوا می توانند تقاضای تحریر و سپس تقسیم ترکه را از دادگاه تقاض نمایند و چنانچه بعض از ورثه در املاک حضور داشته باشند می توانند دادخواست ادخال ید داده و مطالبه اجرت المثل نمایند.
در خصوص تغییر کاربری نیز با توجه به اینکه موضوع در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری است می توانید مراتب اعتراض خود را به شهرداری محل تقدیم نمایید .
تغییر کاربری در صلاحیت کمیسیون شورای عالی شهرسازی است و کلیه مالکین باید تقاضا داده و روند قانونی آن را طی نمایند.

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
سعید ستوده پارسا احسان عبدالهی حامد شاکری نیا مینا محمدی
۲۸۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۸۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۵,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

دعوای خلع ید و مطالبه اجرت المثل طرح کنید

سلام
همسر اول پدرتان چون قبل از پدرتان فوت نموده اند از پدرتان ارث نمی‌برند و جزو ورثه پدر نمی باشند اما چنانچه مهریه ایشان را پدرتان بدهکار باشند باید مهریه ایشان و نیز مهریه مادر خودتان را از اموال پدرتان بدهید و سپس مال باقی مانده را بین ورثه تقسیم کنید

دیگروراث حق تصرف رانداشته وازایشان می توان مطالبه اجرت المثل کرد بابت زمان تصرف ترکه

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
سعید ستوده پارسا احسان عبدالهی حامد شاکری نیا مینا محمدی
۲۸۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۸۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۵,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بدون اجازه ساب وراث تصرف در ماترک متوفی غی قانونی می باشد و شما می توانید دادخواست تقسیم ماترک به مرجع مربوطه تدیم نمایید و اجرت المثل ایام تصرف را نیز مطالبه نماید
همچنین به احتمال زیاد تغییر کاربری بدون مجوز از مرجع مربوطه صورت گرفته است

با نوشتن دادخواست تقسیم ترکه یا دستور فروش ملک مشاعی یا دادخواست تصرف عدوانی میتوانید حق خود را مطالبه کنید

در پاسخ این سوال باید عنوان نمود همسر اول پدرتان چون قبل از پدرتان فوت نموده اند از پدرتان ارث نمی‌برند و جزو ورثه پدر نمی باشند اما چنانچه مهریه ایشان را پدرتان بدهکار باشند باید مهریه ایشان و نیز مهریه مادر خودتان را از اموال پدرتان بدهید و سپس مال باقی مانده را بین ورثه تقسیم کنید

تقاضای انحصار وراثت از دادگاه اخرین محل زندگی متوفی

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
سعید ستوده پارسا احسان عبدالهی حامد شاکری نیا مینا محمدی
۲۸۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۸۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۵,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
میتوانید دادخواست تقسیم ترکه دهید ومعمولا مقام قضایی برای شما کارشناس انتخاب کرده وبادادخواست تامین دلیل حکم توقیف را به نفع شما صادر خواهند کرد

سلام ، اگر اموالی از متوفی بعد از فوتش باقی مانده باشد ( البته باید محرز شود اموال متعلق به متوفی بوده است مثلا ملک یا باغ یا زمین اگر پلاک ثبتی نداشته باشد مقداری کار سختر میشود ) هر شخص که در گواهی حصر وراثت متوفی به عنوان ورثه معرفی شده باشد در اموال باقیمانده که به آن ماترک یا ترکه میگویند با بقیه ورثه شریک در ماترک میشود و چنانچه یکی یا تعدادی از شرکا در اموال متوفی بعد از فوت مورث متصرف ملک باشد و از یکی یا تعدادی از شرکا اذن در تصرف نداشته باشد حسب مورد میتوان بر علیه متصرف یا متصرفین اقامه دعوی کرد که ممکن است دعوی تصرف عدوانی بصورت کیفری و یا حقوقی و یا دعوی حقوقی خلع ید را مطرح کرد و در مورد حق سرقفلی که در املاک تجاری پدیدار میشود آنهم شرایط خاص خودش را باید داشته باشد و اذن در تصرف هم باید وجود داشته باشد و در مورد فروش ملک مشاع هر یک از شرکا میتواند نسبت به سهم خود در فروش اقدام کند و شریک دیگر نمیتواند مانع فروش باشد البته در املاکی که حق شفعه برای آن وجود دارد مقررات خاص خودش را دارد و چنانچه در باغ یا ملک یا زمین متوفی بدون اذن دیگر ورثه بنایی ساخته شده باشد علاوه بر قلع و قمع ( دستور قضایی تخریب بنا و ساختمان و قطع درخت و اشجار ) ورثه ای که اقامه دعوی کرده میتواند از متصرف اجرت المثل زمین یا باغ را بگیرد

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
سعید ستوده پارسا احسان عبدالهی حامد شاکری نیا مینا محمدی
۲۸۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۸۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۵,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

دادخواست تقسیم ترکه دهید مطالبه اجرت المثل ایان تصرف ودستور فروش در صورت عدم تقسیم وخلع ید ملک مشاع

با سلام درخواست انحصار ورثه و تقسیم ماترک و همچنین دادخواست مطالبه اجرت المثل زمان تصرف بدهید.

سلام
از بابت تصرف بدون اجازه سایرین با طرح دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک مشاع میتوانید به مقصود خود برسید .

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
سعید ستوده پارسا احسان عبدالهی حامد شاکری نیا مینا محمدی
۲۸۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۸۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۵,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در مورد سوال ۱ ' میتوانید درخواست تقسیم ترکه کنید.
سوال ۲ 'بدون اجازه ی وراث نمیتوانند تصرف کنند 'حق تصرف ندارند
و میتوانید اجره المثل هر استیفایی که از زمین و... میبرند را از انها مطالبه کنید

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.