لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حامد شاکری نیا زینب علیپور هادی علوی خوشحال سیدمهرداد توسلی
۲۲۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۶۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

امکان اعسار نسبت به هزینه چگونه ارائه شود؟

پرسیده شده

سلام
آیا ممکن است محکوم به دلیل عدم توانایی مالی تقاضا اعسار به هزینه اعتراض کند؟
اگر امکان دارد راجب ان بیشتر توضیح دهید.

۹ پاسخ #68692222
۱۸۹
مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حامد شاکری نیا زینب علیپور هادی علوی خوشحال سیدمهرداد توسلی
۲۲۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۶۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۹ پاسخ برای این سوال ثبت شده

سوال صحیح نیست ولی در دعاوی اعسار طرف مقابل پس از صدور حکم بدوی میتواند تجدیدنظر خواهی کند

بانک قراردادها بیش از ۱۰۰۰ عنوان قرارداد تخصصی جمع آوری شده طی ۱۵ سال براساس نیازهای اشخاص، شرکت‌ها و نهادها آنلاین تنظیم کنید

با سلام محکوم علیه عیر تاجر و معسر میتواند هم بابت اصل محکوم به و هم در مراحل واخواهی و تجدید نظر خواهی نسبت به هزینه دادرسی آن مرحله دادخواست اعسار بدهد.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حامد شاکری نیا زینب علیپور هادی علوی خوشحال سیدمهرداد توسلی
۲۲۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۶۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

دونوع اعسار داریم که هردو قابلیت اقدام دارد .
اعسار ازپرداخت هزینه دادرسی
اعسار ازپرداخت محکوم به

امکان اعسار از هزینه دادرسی وجود دارد که باید قاضی اعسار وی را مورد بررسی قرار دهد و سپس در صورت اثبات حکم به اعسار صادر کند

با سلام
متاسفانه سوال شما به صورت واضح مطرح نشده است علی ایحال چنانچه منظور شما اعسار از هزینه دادرسی باشد باید عرض شود بله امکان اعسار نسبت به هزینه دادرسی وجود دارد و در صورت محکومیت به پرداخت مال نیز محکوم علیه می تواند نسبت به محکوم به (اصل خواسته و هزینه دادرسی) اعسار بزند و در هر دو مورد بعد از صدور حکم بدوی طرف مقابل حق اعتراض (تجدیدنظرخواهی) دارد.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حامد شاکری نیا زینب علیپور هادی علوی خوشحال سیدمهرداد توسلی
۲۲۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۶۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
سوال مبهم است
اما امکان طرح تقاضای اعسار از هزینه دادرسی وجود دارد

سلام
در صورتیکه به رای دادگاه بدوی صادر کننده اعسار اعتراض دارید، میتوانید تجدیدنظرخواهی نمایید
در صورت تمایل پرسش تان را مجدد و بطور کامل مطرح نمایید.

بله. محکوم علیه می تواند هم نسبت به اصل دین و هم نسبت به هزینه دادرسی دادخواست اعسار بدهد.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حامد شاکری نیا زینب علیپور هادی علوی خوشحال سیدمهرداد توسلی
۲۲۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۶۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

امکان دادن دادخواست اعسار از هزینه دادرسی توسط محکوم به وجود دارد که در صورت اثبات ادعای اعسار در دادگاه حکم اعسار از هزینه دادرسی صادر شده و موقتا تا زمانی که فرد توانایی مالی به دست بیاورد از پرداخت هزینه معاف می شود

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.