لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
۲

آیا برای زمین کشاورزی سند داری که حالا شهر شده و تبدیل به خانه های قولنامه ای و خیابان و معبر شده، میتوان تقاضای تنظیم سند نمود؟

آیا زمین کشاورزی ( مشاعی ) سند داری که حالا شهر شده و تبدیل به خانه های قولنامه ای و خیابان و معبر شده.
می توان دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ( در خصوص مبایعه نامه با حدودات اربعه مشخص ) داد؟
و آیا اینکه زمین سند مشاعی داره نمیشه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی مفروزی داد؟

۳ پاسخ برای این سوال ثبت شده

کاربری زمین مذکور بایستی از کشاورز به مسکونی تبدیل شده باشد. که بتوان مراحل افراز و تقسیم و صدور سند را درخواست نمود

امکان ارائه دادخواست افراز ملک برای زمین های مشاعی وجود دارد.

امکان درخواست وجود دارد،و برای الزام به تنظیم سند رسمی باید وزارت مسکن مربوط به آن منطقه و فروشنده را باهم طرف دعوی قرار دهید

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.