لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۸ متخصص آنلاین

حکم دادگاه خانواده چه معنی دارد؟

پرسیده شده

باسلام به علت دوری پسرم الان یه ساله ندیدم درخواست دستور ملاقات وافزایش دادم که در ماه یه بار هست افزایش بشه واسه ۳ بار ولی این حکم را داده اللان چکار کنم به خواسته صدور
دستور موقت مبنی بر مالقات فرزند مشترک، این دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، با توجه به اینکه قبال در رای طالق توافقی در خصوص مالقات فرزند مشترک اتخاذ تصمیم بعمل آمده است و خواهان می تواند بر مبنای آن فرزند خود را مالقات نماید لذا موجبی
برای صدور دستور موقت وجود ندارد و شرایط و ارکان صدور دستور موقت فراهم نیست، لذا دادگاه درخواست خواهان را قابل پذیرش
ندانسته و با استناد به ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست دستور موقت را صادر و اعالم می دارد. قرار صادره به
همراه اصل رای قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد%

مشاوره حقوقی تلفنی ملاقات فرزند
فاطمه مرادی حقیقت محمد هادی معماری محمد همتی پور زینب علیپور
۶۳۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۲۶۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۹ پاسخ برای این سوال ثبت شده

ظاهرا در رای طلاق برای ملاقات فرزند مشترک ترتیباتی ذکر شده که بر مبنای آن امکان ملاقات وجود دارد . لذا دستور موقت موجبی ندارد .

گفتگو با متخصصین آنلاین
حسین حاجی زاده
حسین حاجی زاده ۰.۱ وکیل پایه یک قوه قضاییه
۴.۷ / ۵ (۱۰) دیدگاه
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۷۷۵) دیدگاه
محمدتقی صادقی
محمدتقی صادقی ۰.۳ کارشناس حقوقی
۴.۶ / ۵ (۲۰) دیدگاه

با درود اگر دعوای شما رد شده است، می‌توانید مستند و مستدل بدان معترض شوید

مشاوره حقوقی تلفنی ملاقات فرزند
فاطمه مرادی حقیقت محمد هادی معماری محمد همتی پور زینب علیپور
۶۳۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۲۶۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلامت جمیع مستندات ومدارک جهت اظهار نظر لازم میباشد لذا به تحمل قوی ملاقات فرزند بلامانع میباشد موفق باشید

میتوانید ب رای صادره اعتراض نمایید،مطابق رای دادگاه با درخواست دستور موقت برای ملاقات فرزند مخالفت بعمل آمده است،میبایست رای طلاق توافقی رویت و بررسی شود

با سلام در صورت رد دعوا میتوانید معترض شوید

مشاوره حقوقی تلفنی ملاقات فرزند
فاطمه مرادی حقیقت محمد هادی معماری محمد همتی پور زینب علیپور
۶۳۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۲۶۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام رای به درستی صادر شده است.

باسلام
مطابق ماده ۱۰قانون مدنی توافقاتی که زوجین درضمن طلاق توافقی می نمایند لازم الاجرااست .بدین جهت چاره ای ندارید جزاین که به توافقی که فیمابین شماوهمسرتان به عمل آمده تمکین نمایید علی هذاباوجودتوافق صورت گرفته شده تقاضای مطروحه ازجانب شمامبنی بر صدور دستورموقت جهت ملاقات فرزندمشترک بی معنااست . رای دادگاه به درستی صادرشده واعتراض نسبت به حکم صادره نیز نتیجه ای رابرای شما به ارمغان نخواهدآورد.

با احترام رای دادگاه به درستی صادرشده است.

مشاوره حقوقی تلفنی ملاقات فرزند
فاطمه مرادی حقیقت محمد هادی معماری محمد همتی پور زینب علیپور
۶۳۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۲۶۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بنام خدا،ایرادی در رای وجود ندارد.

رای فاقد ایراد است اما اگر امکان توافق با همسر وجود دارد، با خود ایشان مشکل را برطرف کنید.

به نظر موجبی برای صدور دستور موقت نیست

مشاوره حقوقی تلفنی ملاقات فرزند
فاطمه مرادی حقیقت محمد هادی معماری محمد همتی پور زینب علیپور
۶۳۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۲۶۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

میتونید به رای اعتراض بدید

از آنجا که بر سر ملاقات فرزند با همسر پیشین خود قرارداد دارید، ضرور دستور موقت موجب قانونی ندارد

رای دادگاه باتوجه به اینکه قبلا در رای طلاق توافقی در خصوص ملاقات فرزند به توافق رسیده بودید به درستی صادر شده است

درخواست شما رد شده میتوانید از رای تجدیدنظرخواهی نمایید

مشاوره حقوقی تلفنی ملاقات فرزند
فاطمه مرادی حقیقت محمد هادی معماری محمد همتی پور زینب علیپور
۶۳۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۲۶۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام میتوانید بدان همراه مستندات معترض شوید ...

با سلام دادنامه دادگاه باتوجه به اینکه قبلا در رای طلاق توافقی در خصوص ملاقات فرزند به توافق رسیده بودید به درستی صادر شده است.

مشاوره حقوقی تلفنی ملاقات فرزند
فاطمه مرادی حقیقت محمد هادی معماری محمد همتی پور زینب علیپور
۶۳۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۲۶۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

نیازی به تقاضای دستور موقت در این خصوص نبود

با سلام و احترام
شما در انتخاب موضوع دادخواست خویش اشتباه کرده اید.
توجه داشته باشید دستور موقت ملاقات فرزند در شرایطی که سابقا در مورد ملاقات فرزند رای صادر شده است، قابل رسیدگی نمی باشد، زیرا شما قاعدتا از شرایطی برای ملاقات فرزند برخوردار می باشید
متن دادخواست را باید اصلاح کرده و صرفا دادخواست افزایش زمان ملاقات فرزند را تنظیم و طرح نمایید
جهت تنظیم متن دادخواست حتما از وکلای محترم دادگستری مشورت اخذ نمایید

با توجه به توافقی که کردید و دادنامه ای که بر اساس آن صادر شده است، رد دعوای شما به درستی صورت گرفته

مشاوره حقوقی تلفنی ملاقات فرزند
فاطمه مرادی حقیقت محمد هادی معماری محمد همتی پور زینب علیپور
۶۳۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۲۶۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام چون قبلا توافق کرده اید امکان افزایش وجود ندارد

بااحترام
با عنوانی که شما شکایت را آغاز کردید راه به جایی نخواهد برد فقط شما می توانید برای تجدید نظر لایحه ای تنظیم کنید که بتوانید ملاقات را برای چند بار در ماه افزایش دهید

دادخواست ملاقات با فرزند اصولا توسط یکی از زوجین به طرفیت همسر خود مطرح می گردد و دادگاه صالح نسبت به این موضوع تعیین تکلیف می نماید آنچه مسلم است حق حضانت ممکن است به یکی از زوجین اعطا شود لیکن حق ملاقات برای طرف دیگر محفوظ بماند که اصولا با توجه به سن کودک و رابطه با هر یک از والدین ساعت ملاقات از ۲۴ ساعت الی ۷۲ ساعت در پایان هفته تعیین میگردد با توجه به صدور حکم دادگاه بدوی ظرف ۲۰ روز نسبت به مفاد رای اعتراض نموده مرجع صالح رسیدگی در این خصوص دادگاه تجدید نظر استان می باشد

مشاوره حقوقی تلفنی ملاقات فرزند
فاطمه مرادی حقیقت محمد هادی معماری محمد همتی پور زینب علیپور
۶۳۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۲۶۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام بر شما.چنانچه رای صادره بر مبنای توافقات طلاق توافقی صورت گرفته است صحیح است ولی بازهم شما حق دارید که تجدید نظر خواهی کنید.موفق باشید

میتونید تجدیدنظر خواهی کنید ولی با توجه به رای و توافقات صورت گرفته به احتمال زیاد نتیجه نخواهید گرفت.

مشاوره حقوقی تلفنی ملاقات فرزند
فاطمه مرادی حقیقت محمد هادی معماری محمد همتی پور زینب علیپور
۶۳۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۲۶۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بااحترام
شما می فرمایید ملاقات به علت دوری یه ساله ندیدید اگر سه بار در ماه شودچگونه خواهید دید وقت آن را دارید

باسلام
با توجه به توافقات صورت گرفته در مورد ملاقات فرزند دستور موقت دلیلی ندارد

دادگاه به درخواست دستور موقت شما ترتیب اثر نداده و همراه با خواسته اصلی که ملاقات فرزند میباشد قابل تجدید نظر است

باسلام
دادخواست شما رد شده است و شما میتوانید در مهلت مقرر اعتراض کنید

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.