لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
سعید ستوده پارسا احسان عبدالهی حامد شاکری نیا مینا محمدی
۲۸۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۸۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۵,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

اگر متصالح زودتر از مصالح فوت شود ملک به چه کسی تعلق دارد؟

پرسیده شده

سلام ، فرد مصالح در صلح عمری خیاری ، مبلغی به عنوان مال صلح از متصالح گرفته و صلح کرده ، اما وی سه شرط گذاشته اعم از 1-خیار فسخ این صلح مادام العمر مصالح برای شخص مصالح محفوظ است و نامبرده حق دارد بدون نیاز به حضور متصالح با پرداخت یا تودیع مال صلح مطابق مقررات از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام به فسخ این سند نماید2-منافع مورد صلح مادام العمر مصالح متعلق به وی میباشد که به هر نحوی که صلاح بداند از آن استفاده نماید 3-متصالح حق انتقال مورد صلح را به هیچ وجه و تحت هیچ عنوان مادام العمر مصالح بدون رضایت رسمی نامبرده ندارد .. حال متصالح فوت شده است، تکلیف مال چیست و به چه کسی تعلق میگیرد؟

۱۶,۲۴۴
مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
سعید ستوده پارسا احسان عبدالهی حامد شاکری نیا مینا محمدی
۲۸۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۸۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۵,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲ پاسخ برای این سوال ثبت شده

در حال حاضر و با توجه به اینکه شروط قید شده تنها تا زمان زنده بودن متصالح اعتبار داشته است لذا به دلیل فوت متصالح ، مال صلح شده متعلق به متصالحح بوده است و مصالح دیگر حق فسخ نخواهد داشت.

در چنین شرایطی مال متعلق به متصالح است که به ورثه وی میرسد لیکن با توجه به اینکه در عقد صلح منافع ملک مادام العمر به مصالح واگذار شده، ورثه متصالح پس از فوت مصالح میتوانند از آن مال استفاده کنند.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.