لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی الزام به تنظیم سند رسمی
بهنام رفیعی ساران میلاد علی تقوی فرناز مهری ابراهیم صفری
۲۵۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۱۸۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

عدم انتقال سند آپارتمان خریداری شده چه عواقبی خواهد داشت؟

پرسیده شده

با سلام. بنده سه سال پیش یک واحد اپارتمان را طبق قراداد عادی از شخصی بصورت پیش فروش خریداری کرده و یکسال قبل اپارتمان را تحویل گرفته و مبلغ کل اپارتمان را پرداخته ام ولی مدت یکسال است که فروشنده به بهانه های واهی از حضور در محضر و انتقال سند امتناع می کند.خواستم ببینم تکلیف بنده چیست و چگونه می توانم نسبت به احقاق حقم اقدام کنم ممنون و سپاس از راهنمای شم.

مشاوره حقوقی تلفنی الزام به تنظیم سند رسمی
بهنام رفیعی ساران میلاد علی تقوی فرناز مهری ابراهیم صفری
۲۵۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۱۸۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۳ پاسخ برای این سوال ثبت شده

ابتدا شما باید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت فروشنده در شورای حل اختلاف مطرح کنید سپس در صورتیکه ایشان از حضور در دفترخانه امتناع کردند نماینده دادگاه به جای ایشان در دفترخانه حضور پیدا کرده و برای تنظیم سند رسمی اقدام خواهد کرد.

بسمه تعالی : چنانچه طرف شما سند بنام خودشان است . صرفا از ایشان با عنوان الزام به اانتقال و تنظیم سند رسمی دادخواست رو طرح و اگر صاحب سند ایشان نیستند ،داد خواست در قسمت خوانده ابتدا نام صاحب سند وبعد نام فروشنده رو بنویسید.
دوم : انچه قرار داد شما با دو شاهد تایید شده باشد در حکم سند لازم الاجراست یعنی بالاخره سند بنام شما میشه . حالا اگر دو شاهد ذیل قرار داد رو امضا و تایید نکردند رویه دادرسی متزلزل و دیگه به علم قاضی معلوم کنه که چقدر مستحق انتقال سند هستید . خب البته پارتی بازی نکنید و دنبال آشنا بازی نباشید یقین بدان پیروز خواهید شد اما بدان اگر دنبال پارتی بازی باشی و آشنا که افکار قاضی محترم رو مخدوش کنید یقینا متضرر خواهی شد . البته نظر دوستان عزیزم اولویت دارد

مشاوره حقوقی تلفنی الزام به تنظیم سند رسمی
بهنام رفیعی ساران میلاد علی تقوی فرناز مهری ابراهیم صفری
۲۵۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۱۸۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام :
در صورتی که در قرارداد شماره دفتر خانه مشخص شده است ، شما در دفتر خانه عدم حضور سازنده را دریافت نمایید و بعد دادخواست الزمام به تنظیم سند رسمی نمایید ، بعد از رای قطعی اگر باز هم حاضر به تنظیم و انتقال سند نشد ، نماینده دادستانی انتقال سند را انجم می دهد .

اگر در قرارداد شماره دفتر خانه مشخص شده در دفتر خانه عدم حضور سازنده و فروشنده را دریافت نمایید و بعد دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی مطرح نمایید ، بعد از رای قطعی اگر باز هم حاضر به تنظیم و انتقال سند نشد ، دادورز انتقال سند را انجام می دهد .

با سلام اقدام به طرح دعوی و الزام به تنظیم سند ایشان را درخواست نمایید

مشاوره حقوقی تلفنی الزام به تنظیم سند رسمی
بهنام رفیعی ساران میلاد علی تقوی فرناز مهری ابراهیم صفری
۲۵۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۱۸۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
شما باید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی بطرفیت فروشنده تنظیم و تقدیم داوگاه نمایید

اگر در دادگاه حکم بر الزام طرف به انتقال سند صادر و از حضور در محضر امتناع کند از سوی دادگاه نماینده ای به محضر معرفی و نماینده بجای او امضاء می کند و سند منتقل می شود

با سلام
اگر در قولنامه دفترخانه معینی را برای انتقال سند مشخص کردید با گرفتن گواهی عدم حضور فروشنده ، دادخواستی با خواسته "الزام به انتقال و تنظیم سند رسمی " تقدیم کنید و اگر دفترخانه معینی را انتخاب نکردید طی اظهارنامه دفترخانه مشخصی را به ایشان اعلام کنید و بعد دادخواست بدید

مشاوره حقوقی تلفنی الزام به تنظیم سند رسمی
بهنام رفیعی ساران میلاد علی تقوی فرناز مهری ابراهیم صفری
۲۵۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۱۸۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
بدوا دادخواستی مبنی بر تنفیذ صحت قرارداد ارائه نموده لیکن پس از صدور حکم مجددا اقدام به دادخواستی مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی نمائید

سلام شما باید از طریق دفاتر خدمات قضای اظهار نامه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی دهید ودر غیر این صورت اقدام قانونی کنید

باسلام ۱- شما باید ازطریق دفترخدمات الکترونیک ضمن اخذ کد ثنا ، نسبت به ارسال اظهارنامه برای مالک اقدام نموده و دراظهارنامه تاریخ مراجعه به دفتراسناد رسمی و شماره (کد) دفتراسنادرسمی و آدرس آنرا مشخص کنید وبهتر است یک محدوده زمانی دوساعته تعیین کنید . ۲- درساعت و تاریخ تعیین شده دردفتراسنادرسمی حاضر شوید والباقی ثمن معامله را هم آماده پرداخت داشته باشید ۳- اگر فروشنده ی مالک دردفتراسنادرسمی حضور نیافت از سردفتر بخواهید گواهی عدم حضور صادر وتحویل شما دهد ۴- اینک باید باضمیمه کردن مبایعه نامه و سایر ادله ازجمله گواهی عدم حضور ، ازطریق دفترخدمات الکترونیک قضایی دادخواست بدهید ۵- خواسته های دادخواست باید الزام خوانده به اخذ پایانکار ، صورتمجلس تفکیکی ، الزام به تنظیم سندرسمی انتقال و خسارات و هزینه های دادرسی باشد ۶- بهتراست خواسته اثبات وقوع عقد بیع را هم اضافه کنید ۷ - اگر مسقیما ازمالک خریداری کرده اید دادخواست بطرفیت ایشان بدهید ولی اگر از غیر مالک خریداری کرده اید بطرفیت فروشنده و تمام افرادی که ماقبل فروشنده بوده اند تا اینکه برسد به مالک و همچنین بطرفیت مالک دادخواست بدهید

مشاوره حقوقی تلفنی الزام به تنظیم سند رسمی
بهنام رفیعی ساران میلاد علی تقوی فرناز مهری ابراهیم صفری
۲۵۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۱۸۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
شما با تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند بر علیه فروشنده از طریق دفاتر خدمات قضایی اقامه دعوی نمایید . نیز در صورتی که تعیین خسارت در تنظیم سند نموده باشید مطالبه خسارت به جهت تاخیر در تنظیم سند از شخص تقاضا نمایید .

دعوی تنظیم سند رسمی انتقال تقدیم،چنانچه ملک تفکیک نشده باشد.علاوه بر خواسته مزبور دعوی الزام به اخذ سند تفکیکی را نیز اقامه نمایید.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.