لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۳ متخصص آنلاین

حقوقم رو نمیده میگه بهت تعلق نمیگیرد، چه کنم؟

پرسیده شده

من تویه شرکت کار کردم به مدت ۲۵ روز خیلی کارش سخت بود و بیش از حد کار میکشیدن الان که رفتم حقوقم رو بگیرم میگن چون کمتر از ۳۰ روز بوده بهتون نمیدیم آیا همچین قانونی هست؟

مشاوره تلفنی در خصوص حقوق و دستمزد و سنوات و عیدی و پاداش
اکبر هدایی‌ متنق محبوبه السادات حجازی عبدالصمد محمدی مقدم فرناز مهری
۳۴۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۸ پاسخ برای این سوال ثبت شده

سلام
اگر رابطه کار و کارفرمایی باشد می توانید از طریق اداره کار جهت احقاق حق خود اقدام نمایید

گفتگو با متخصصین آنلاین
آسیه فتاحی امیردهی
آسیه فتاحی امیردهی ۴.۷ وکیل پایه یک قوه قضاییه
۴.۸ / ۵ (۴۱۴) دیدگاه
توحید میدانی
توحید میدانی ۱.۰ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۳۹۶) دیدگاه
محمد بابایی فیشانی
محمد بابایی فیشانی ۲.۱ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۳۵۷) دیدگاه

کارگر به هر میزان و هر چند روز که کار کرده باشد مستحق دریافت دستمزد می باشد مگر آنکه غیر از این توافق شده باشد . در صورتیکه توافقی مبنی بر عدم دریافت دستمزد در ایام بخصوصی نداشته اید امکان طرح شکایت در اداره کار منطقه خود را دارید .

مشاوره تلفنی در خصوص حقوق و دستمزد و سنوات و عیدی و پاداش
اکبر هدایی‌ متنق محبوبه السادات حجازی عبدالصمد محمدی مقدم فرناز مهری
۳۴۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

خیر می توانید شکایت کنید

نسبت به میزان کار انجام شده مستحق دریافت حقوق هستید مگر ترک کار بوده باشد

مزایای پایان کار (فقط حق سنوات) به شما تعلق نخواهد گرفت

مشاوره تلفنی در خصوص حقوق و دستمزد و سنوات و عیدی و پاداش
اکبر هدایی‌ متنق محبوبه السادات حجازی عبدالصمد محمدی مقدم فرناز مهری
۳۴۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

خیر به تعداد روزهایی که کار کرده اید باید حقوقتان را پرداخت کنند میتوانیدعلیهشان شکایت نمایید

سلام شما می توانید به اداره کار محل مراجعه نمایید و برعلیه کارفرما درخواست مطالبه حق حقوق بابت مدت کارکرد را بدهید

خیر قانونی نیست شماطبق مدت کارکرد می بایست حقوق و مزایا دریافت کنید حتی اگر ساعتی کار کنید

مشاوره تلفنی در خصوص حقوق و دستمزد و سنوات و عیدی و پاداش
اکبر هدایی‌ متنق محبوبه السادات حجازی عبدالصمد محمدی مقدم فرناز مهری
۳۴۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

هر چند روز که کار کرده باشید مستحق دریافت دستمزد می باشد مگر آنکه غیر از این توافق شده باشد و می توانید به اداره کار شکایت کنید

سلام
در صورتی که توافقی در خصوص عدم دریافت حق الزحمه برای کار در زمان کمتر از یک ماه ننموده اید از طریق اداره کار شکایت خود را مطرح نمایید، در دادخواست خود علاوه بر حقوق پایه، سنوات شغلی، عیدی، حق مسکن و حق اولاد را مطالبه کنید. همچنین کارفرما باید به تعداد روزهایی که کار کرده اید برایتان بیمه رد کند (این مورد را هم مطرح و پیگیری نمایید).
اگر هم توافق به عدم دریافت حق الزحمه در شرایط کمتر از یک ماه نموده اید، از آنجایی که این امر خلاف نظم عمومی است در جلسه رسیدگی مطرح نمایید که با توجه به این که به شغل نیاز داشتم کارفرما مرا مجبور کرد این امر را بپذیرم.

در صورت داشتن قرارداد کار ازمایشی قابل مطالبه است وگرنه باید کارکرد خود را ثابت کنید تا مطالبه شود

مشاوره تلفنی در خصوص حقوق و دستمزد و سنوات و عیدی و پاداش
اکبر هدایی‌ متنق محبوبه السادات حجازی عبدالصمد محمدی مقدم فرناز مهری
۳۴۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در هر شرایطی حتی به ازای ۱ روز کار کارفرما باید حق و حقوق کارگر را پرداخت نماید

بله می توانید ۳۰ روز نبودن مدت کاردلیل برتضییع حقوق نیست

مستندا به ماده ۳۹قانون روابط کارگر و کارفرما مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می شود لذا کارفرما مکلف است مطابق قرارداد حقوق کارگر را به میزان روزها و ساعات کاری پرداخت نماید و در صورت استنکاف کارگر مذکور می تواند به اداره کار شکایت نماید.

بسمه تعالی : بفرمایید بصورت روز مزد محاسبه و پراخت نمایند . چون کمتر از ۳۰ روز کار کرده اید مشمول دریافت حقوق نیستید اا مشمول دستمزد روزانه با عنوان روز مزد هستید

مشاوره تلفنی در خصوص حقوق و دستمزد و سنوات و عیدی و پاداش
اکبر هدایی‌ متنق محبوبه السادات حجازی عبدالصمد محمدی مقدم فرناز مهری
۳۴۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

دوست عزیز برخی مواقع ناگذیر پذیرفتن باید بود

سلام
می توانید از طریق اداره کار جهت احقاق حق خود اقدام نمایید

مشاوره تلفنی در خصوص حقوق و دستمزد و سنوات و عیدی و پاداش
اکبر هدایی‌ متنق محبوبه السادات حجازی عبدالصمد محمدی مقدم فرناز مهری
۳۴۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

قطعا حرف ایشان خلاف قانون بوده و شما بابت تمام ساعاتی که در آنجا مشغول بودید مستحق دستمزد طبق چهارچوب مصوبات شورای عالی هستید با رعایت تشریفات قانونی برای مطالبه حقوق خود اقدام نمایید

و نکته ی بعدی که فراموش کردم تو پاسخ قبل ارسال کنم هیچ گونه توافقی هم که انجام شده باشه در خصوص رضایت شما به عدم دریافت حقوقتان به علت توافق خارج از چهارچوب بودن معتبر نیست و حتی در صورت توافق هم میتوانید اقدام به اقامه دعوی برای مطالبه حق و حقوقتان کنید

باسلام شما مطابق قانون کار می توانید ازاداره کارمحل اشتغال طرح دعوی مبنی بر حقوق معوقه سنوان عیدی ودرصورت عدم پرداخت حق بیمه درخصوص آن نیز طرح دعوی کنید وبه حق وحقوق خود برسید موفق وپیروز باشید.

مشاوره تلفنی در خصوص حقوق و دستمزد و سنوات و عیدی و پاداش
اکبر هدایی‌ متنق محبوبه السادات حجازی عبدالصمد محمدی مقدم فرناز مهری
۳۴۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
در صورتی که رابطه کارگر و کارفرمایی باشد می توانید از طریق اداره کار جهت احقاق حق خود اقدام و پیگیری نمایید

باشلام،امکان طرح شکایت در اداره کار دارید

طبق قانون اصل بر عدم تبرع است و هر کسی برای دیگری کار کند مستحق دریافت اجرت است مگر آنکه طبق قراردادی دوره آموزشی و یا آزمایشی بدون دریافت حق الزحمه مکتوب شده باشد . بنابراین با اثبات انجام کار و خدمات می توانید حوق خود را مطالبه کنبد .

مشاوره تلفنی در خصوص حقوق و دستمزد و سنوات و عیدی و پاداش
اکبر هدایی‌ متنق محبوبه السادات حجازی عبدالصمد محمدی مقدم فرناز مهری
۳۴۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام بستگی به کار دارد در برخی کارها اول کاراموزی میکنید بعد کار اگر ادامه دادید که روزهای کار اموزی هم حقوق دریافت میکنید ولی اگر نماندید تعلق نمیگیرد .

درود بر شما
نسبت به روزهایی که کار کردید مستحق دریافت حقوق هستید و در صورت امتناع کارفرما، میتوانید از طریق اداره کار ، شکایت نمایید .

مشاوره تلفنی در خصوص حقوق و دستمزد و سنوات و عیدی و پاداش
اکبر هدایی‌ متنق محبوبه السادات حجازی عبدالصمد محمدی مقدم فرناز مهری
۳۴۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با درود حرفشان قانونی نیست باید پرداخت شود، از طریق اداره کار حقوق خویش را مطالبه نمایید

از طریق اداره کار محل میتوانید علیه کار فرما دادخواست مطالبه دستمزد را طرح نمایید

باسلام. بسته به اینکه قرارداد شما و کارفرما به چه شکل بوده حالات مختلفی مطرح است. به طور کلی شما مستحق اجرت خود برای هرتعداد روز که کار کرده اید میباشید مگر اینکه شرطی مخالف این قاعده در قرارداد باشد.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.