لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
۳ پاسخ برای این سوال ثبت شده

بسمه تعالی : فرض سوال شما دو حالت متصور است : ۱) چنانچه در اثر عدم تمکین زوجه و صدور نشوز زوجه دادگاه مجوز تجدید فراش داده باشد مجالی برای طرح دعوی طلاق از جانب زوجه نخواهد بودو کلیه مواردی که موجب تقاضای طلاق برای زوجه میشود قابل استماع و رسیدگی نخواهد بود .
۲) چنانچه زوج بدون حکم نشوز زوجه و با وجود تمکین عام از جانب زوجه مجوز تجدید فراش بگیرد ، زوجه میتواند با بذل مقدار کمی از مهریه از دادگاه تقاضای طلاق نماید
راه سوم هم که مرتبط رضایت زوج بر طلاق میباشد .
لذا نهایت امر اینکه : زوج با حکم نشوز زوجه ،حکم تجدید فراش گرفته باشد ؟ یا بدون حکم نشوز ؟

شما می توانید با اثبات عسر و حرج تقاضای طلاق دهید

ظاهرا به لحاظ عدم تمکین‌، شوهر حکم ازدواج مجدد گرفته . دراین صورت این اقدام شوهر دلیل برطلاق گرفتن شما نیست

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.