لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۶ متخصص آنلاین

آیا بعد از طلاق مادر این اجازه را دارد که دائما با فرزندانش تماس تلفنی داشته باشد؟

پرسیده شده

همسر برادرم دو دختر خود را از سن کم در منزل ما رها کرده و طلاق گرفته و حضانت این بچه ها با برادرم است. مادر بچه ها زیاد به ملاقات آنها نمی آید ولی دائم با شماره های مختلف با منزل ما تماس گرفته و ذهن آنها را با مسائل پوچ پر می کند. آیا این مادر حق این کار را دارد؟ من می توانم شکایت کنم؟

مشاوره حقوقی تلفنی ملاقات فرزند
سعیده کریم فر سمانه برخورداری زینب علیپور فرهاد امینی
۶۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۷۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۳ پاسخ برای این سوال ثبت شده

با سلام
با توجه به اینکه حضانت با پدر می باشد دادگاه برای ملاقات مادر با فرزندان قرار ملاقات تعیین می کند در صورتی که مادر با تماس های تلفنی ایجاد میکند می توانید تحت همین عنوان از ایشان شکایت نمایید که البته ممکن است به نتیجه خاصی منتهی نشود.
موفق باشید

گفتگو با متخصصین آنلاین
حسین امامی
حسین امامی ۲.۰ کارشناس حقوقی
۴.۹ / ۵ (۲۸۴) دیدگاه
سمیه آرزه
سمیه آرزه ۰.۸ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱۰۹) دیدگاه
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱,۰۲۰) دیدگاه

چون روز ملاقات مشخص است وایشان اگر قصد سو نداشتند با یک شماره با کودکانش تماس میگرفت پس مزاحمت تلفنی از شماره ها شکایت نمایید

مشاوره حقوقی تلفنی ملاقات فرزند
سعیده کریم فر سمانه برخورداری زینب علیپور فرهاد امینی
۶۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۷۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

تماس تلفنی مادربا فرزکد جرم نیست . مگر تماسهای مکرر درقالب مزاحمت باشد

باسلام
باتوجه به اینکه از شماره های مختلف برای تماس استفاده میکند اگر تماسها در قالب مزاحمت باشد میتوانید از ایشان شکایت کنید و گرنه تماس تلفنی مادر با فرزند جرم نمی باشد.

تماس تلفنی که ایرادی ندارد ، در ضمن منظورتان از حرفای پوچ ، نا مفهوم هست

مشاوره حقوقی تلفنی ملاقات فرزند
سعیده کریم فر سمانه برخورداری زینب علیپور فرهاد امینی
۶۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۷۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

هر چند تماس تلفنی با فرزند جرم نیست ولی اگر مصداق مزاحمت باشد قابلیت طرح دعوا را دارد

تماس تلفنی مادر با فرزند جرم نمی باشدولی اگر مصداق مزاحمت باشد قابلیت طرح دعوا را دارد

میتوانید بعنوان مزاحم تلفنی از ایشان شکایت کنید

مشاوره حقوقی تلفنی ملاقات فرزند
سعیده کریم فر سمانه برخورداری زینب علیپور فرهاد امینی
۶۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۷۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام یا خط را عوض کنید یا شکایت ایجاد مزاحمت تلفنی را انجام دهید

میتوانید ضمن شکایت از ایشان بخواهید با یک شماره صرفا تماس بگیرد یا راه ملاقات را انتخاب کند.

تماس مادر با فرزند مزاحمت تلفنی نمی باشد مگر اینکه قصد مزاحمت داسته باشد.

مشاوره حقوقی تلفنی ملاقات فرزند
سعیده کریم فر سمانه برخورداری زینب علیپور فرهاد امینی
۶۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۷۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
تماس تلفنی مادربافرزندش جرم نیست مگراینکه مشکلی برای سلامت فرزندایجادشود.

با سلام شکایت ایجاد مزاحمت تلفنی را انجام دهید

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.