لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
گفتگو با متخصصین آنلاین
۴ متخصص آنلاین

ارث بین برادر و پسر و همسرش چگونه تقسیم میشود؟

پرسیده شده

برادرم در تصادف رانندگی که مقصر خودش بود فوت کرد به فاصله کمتر از یک ساعت پسرش که پنج سال داشت فوت کرد. و بیست روز دیگر همسرش نیز در بیمارستان فوت کرد. ارث و خون بها آنها چگونه و به چه کسانی تعلق می‌گیرد.

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
فرناز مهری مهسا پیشرویان امیر ضیغمی بهنام رفیعی ساران
۳۵۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۳۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۳ پاسخ برای این سوال ثبت شده

درود
به همسر و پسرش چون بعد از خودش فوت شده اند ارث می رسد همسر یک هشتم فرزند اگر وارث دیگری نباشد تمام ارث اگر پدر مادر متوفی باشند اینها نیز ارث می برند.

گفتگو با متخصصین آنلاین
رضا رستمی
رضا رستمی ۲.۲ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۲۲۳) دیدگاه
علی تهرانی ساعی
علی تهرانی ساعی ۸.۵ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۴۴۰) دیدگاه
حسین امامی
حسین امامی ۰.۳ کارشناس حقوقی
۴.۹ / ۵ (۳۵) دیدگاه

یک هشتم ماترک برادرتان به همسر تعلق داشته و الباقی به پسرش که با توجه به فوت پسر این سهام به مادر وی ( همسر برادر شما) خواهد رسید . در نتیجه در حال حاضر با عنایت به فوت همسر برادرتان ، کل ماترک برادر شما بین وراث همسر ایشان قابل تقسیم خواهد بود .

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
فرناز مهری مهسا پیشرویان امیر ضیغمی بهنام رفیعی ساران
۳۵۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۳۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

یک هشتم ماترک برادرتان به همسر تعلق داشته و الباقی به پسرش که با توجه به فوت پسر این سهام به مادر وی ( همسر برادر شما) خواهد رسید . در نتیجه در حال حاضر با عنایت به فوت همسر برادرتان ، کل ماترک برادر شما بین وراث همسر ایشان قابل تقسیم خواهد بود .
البته این نحوه تقسیم مشروط به عدم حیات پدر و مادر شما در زمان فوت برادرتان است . بدیهی است در صورتیکه والدین در زمان فوت برادر شما در قید حیات باشند ، آنها نیز در زمره وراث محسوب خواهند شد .

سلام و درود، ضمن عرض تسلیت از این اتفاق ناگوار اشاره می گردد که ، با‌ توجه به‌ مرگ مقدم برادرتان وراث وی فرزند ، همسر و والدین ایشان بوده ، و با مرگ فرزند نیز وارث مادر بوده ، و با مرگ ایشان نیز وارثان برادر متوفی ، پدر و مادرش و وارثان زوجه متوفی پدر و ‌مادر خود می باشند؛ آرزوی عاقبت بخیری آن ها.

سلام عرض ادب
اگر پدر مادر متوفی در قید حیات باشند به آن ها نیز ارث میرسد ولی وارث اصلی خانم متوفی بوده که پس از فوت ایشان به وراث خانم میرسد

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
فرناز مهری مهسا پیشرویان امیر ضیغمی بهنام رفیعی ساران
۳۵۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۳۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با فوت برادرتان والدین همسر و فرزند ایشان ارث میبردند
با مرگ فرزند مادرش از او ارث میبرد
و با مرگ مادر والدین زن از او ارث میبرند
بنابراین اگر والدین برادر متوفی زنده باشند پدرش یک ششم و مادرش نیز یک ششم از ماترک او ارث خواهند برد
و مابقی که به فرزند و همسر رسیده بوده سهم والدین زن خواهد شد

همسرشان یک هشتم و پسرشان مابقی را ارث میبردو البته درصورتی که پدرومادرتان در قید حیات باشند یک ششم نیز به آنها ارث خواهد رسید

ارث برادر به فرزند و همسرش می‌رسد ارث فرزند به مادرش می‌رسد و هر چه به به همسر برادرتان می‌رسد به وراث وی تعلق میگیرد

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
فرناز مهری مهسا پیشرویان امیر ضیغمی بهنام رفیعی ساران
۳۵۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۳۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام یک هشتم سهم الارث همسر برادرتان هست و مابقی همه برای فرزند برادرتان هست

فرزند برادرتان از مادرش ارث نمیبرد چون زودتر از مادرش فوت شده است و تمامی اموال همسر برادرتان به پدر و مادرش و اگر پدر و مادر نداشته باشندبه مادر و بزرگ و پدر بزرگ و خواهر وبرادر همسر برادرتان می رسد

و دارایی های فرزند برادرتان هم به پدر بزرگ و مادر بزرگ و خواهر و برادرشون میرسه
و دارایی برادرتان و ارثشان به پدر و مادرتان و در صورت نبودشان به پدر بزرگ و مادر بزرگ و خواهر و برادرتان میرسد

با درود
بستگی به وراث حین وفات متوفی دارد، به همین ترتیب سایرین نیز قابل محاسبه است.
مثلا اگر متوفی صرفا یک فرزند و همسر داشته، بدون والدین، ۱هشتم همسر (زوجه) مابقی متعلق به فرزند میباشد.

به علت فوت مقدم زوج، یک هشتم ماترک به زوجه وی و مابقی به فرزند ایشان خواهد رسید
درصورت که زوج دارای پدر و مادر باشد یک ششم نیز به ایشان خواهد رسید

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
فرناز مهری مهسا پیشرویان امیر ضیغمی بهنام رفیعی ساران
۳۵۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۳۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باتوجه ب مقدم بودن فوت برادرتان نسبت ب پسر و همسرش ایشان از برادرتان ارث میبرند،باتوجه ب مقدم بودن فوت فرزند برادرتان نسبت ب مادرش،او از مادرش ارث نخواهد برد و باتوجه ب فوت همسر برادرتان،بدین ترتیب ارث ب وراث همسر برادرتان خواهد رسید

ماترک ابتدا به پسر و همسر ایشان میرسد با فوت پسر به مادر وی و با فوت همسر به وراث همسر خواهد رسید البته این موارد با فرض این است که پدر و مادر در قید حیات نباشند

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.