لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۱۷ متخصص آنلاین

میتونه همه ی مهریه شو از سهم الارث برداره؟

پرسیده شده

سلام برادرم بیشتر از ۱۰ سال مفقودالاثر است چند سال پیش پدرم فوت کردن و زن برادرم بعد
از فوت پدرم تقاضای طلاق و درخواست مهریه رو از سهم الارث برادرم کردن، آیا باتوجه به اینکه برادرم غیر از سهم الارث پدری هیچ اموالی نداره زنش میتونه همه ی مهریه شو از سهم الارث برداره؟ چون یه مقدار ناچیز از ارث برای برادرم باقی میمونه، باتوجه به اینکه مهریه درصورتی بطورکامل قابل وصول هست که زوج تو مضیقه قرار نگیره

۲۳ پاسخ #39294400
۲,۲۴۸
مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
راحله شفیعی عربی اکبر هدایی‌ متنق سجاد نیستانی ام البنین تنکابنی رضایی
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۷۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۳ پاسخ برای این سوال ثبت شده

با عنایت به غایب بودن برادرتان امکان توقیف سهم الارث وجود داشته و برادرتان در صورت حضور میتواند به این موضوع معترض گردد .

گفتگو با متخصصین آنلاین
مرصاد پوراعتضاد
مرصاد پوراعتضاد ۱.۲ وکیل پایه یک دادگستری
۴.۷ / ۵ (۸۷) دیدگاه
توحید میدانی
توحید میدانی ۱.۰ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۴۰۴) دیدگاه
ابوالفضل جهان بخش
ابوالفضل جهان بخش ۲.۷ وکیل پایه یک دادگستری
۴.۸ / ۵ (۱۹۸) دیدگاه

باسلام

میتوانید با کنارگذاشت سهم برادرتان اقدام تقسیم نمایید

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
راحله شفیعی عربی اکبر هدایی‌ متنق سجاد نیستانی ام البنین تنکابنی رضایی
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۷۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله امکان توقیف سهن الارث وجود دارد

سلام و ارادت
بله همسر ایشان میتواند مهریه را از سهم الارث ایشان دریافت نماید و مهریه حق ایشان است .

باسلام
بله امکان توقیف اموال وجود دارد.

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
راحله شفیعی عربی اکبر هدایی‌ متنق سجاد نیستانی ام البنین تنکابنی رضایی
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۷۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله امکان مطالبه مهریه وجود دارد

با سلام
امکان اخذ مهریه وجود دارد

می تواند تمام مهریه را از سهم الارث برادرتان وصول کند.

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
راحله شفیعی عربی اکبر هدایی‌ متنق سجاد نیستانی ام البنین تنکابنی رضایی
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۷۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

امکان مطالبه ی مهریه از سهم الارث وجود دارد.

با سلام، اگر ثابت کنید برادرتان قبل از پدرتان فوت کرده اند چیزی به برادرتان به عنوان ارث نمی رسد که همسرشان بتوانند بگیرند

بله امکان مطالبه مهریه می باشد

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
راحله شفیعی عربی اکبر هدایی‌ متنق سجاد نیستانی ام البنین تنکابنی رضایی
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۷۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

همسر ایشان میتواند مهریه را از سهم الارث ایشان دریافت نماید

مهریه تماما از ماترک قابل وصول است و به دلیل غایب بودن می تواند این مطالبه را قانونا بنمایید ولی حق اعتراض بعد از پیدا شدن را دارد

با سلام

حیات یا ممات برادرتان قبل یا بعد فوت پدرتان تعیین کننده هست

با سلام
بله می توانند بابت مهریه توقیف را انجام دهند.

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
راحله شفیعی عربی اکبر هدایی‌ متنق سجاد نیستانی ام البنین تنکابنی رضایی
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۷۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درصورتیکه برادرتان وارث پدر شما محسوب شود امکان مطالبه سهم الارث وجود دارد و فقط خود برادر حق اعتراض نسبت به توقیف اموال دارد و شما نمی توانید کاری انجام دهید.

با درود اگر اثبات شود برادر قبل از فوت پدر مرحوم شده است از پدر ارثی نخواهد برد.

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
راحله شفیعی عربی اکبر هدایی‌ متنق سجاد نیستانی ام البنین تنکابنی رضایی
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۷۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با احترام امکان مطالبه ی مهریه از سهم الارث برادرتان است

با سلام
بله میتواند مهریه را مطالبه کند و قابل توقیف است البته اگر برادر بعد از پدر فوت شده است.

بله این امکان وجود دارد.

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
راحله شفیعی عربی اکبر هدایی‌ متنق سجاد نیستانی ام البنین تنکابنی رضایی
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۷۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درود .امکان توقیف سهم الارث برادرتان توسط همسر ایشان بابت مهریه میسر است مگر اینکه برادرتان قبل از پدر فوت شده باشد که دراین صورت به ایشان ارثی نخواهد رسید

بااحترام
میتواند کامل توقیف نماید و برادر شما نیز اعتراض نماید

بادرودوسلام بله این امکان هست.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.