لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۱۷ متخصص آنلاین

چطور ارث خود را مطالبه کنم؟

پرسیده شده

سلام من میخواستم بدونم ایا بدون خواهر و برادرانم میتوانم ارث خودم را از پدرم مطالبه کنم

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
بهنام رفیعی ساران رضا رستمی فاطمه حسین پور سحر دشتی داغیانی
۵۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۷ پاسخ برای این سوال ثبت شده

بله شما میتوانید تقاضای انحصار وراثت و تقسیم ترکه کنید

گفتگو با متخصصین آنلاین
هدی فرخی هنزکی
هدی فرخی هنزکی ۱.۳ وکیل پایه یک دادگستری
۴.۹ / ۵ (۱۵۱) دیدگاه
توحید میدانی
توحید میدانی ۱.۰ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۴۰۴) دیدگاه
مرصاد پوراعتضاد
مرصاد پوراعتضاد ۱.۲ وکیل پایه یک دادگستری
۴.۷ / ۵ (۸۷) دیدگاه

با درود اگر پدر مرحوم شده اند بله به تنهایی امکان اقدام وجود دارد
ابتدا تقاضای گواهی حصر وراثت نمایید.

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
بهنام رفیعی ساران رضا رستمی فاطمه حسین پور سحر دشتی داغیانی
۵۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بلی میتونید اقدام کنید ...

هر یک ازورثه حین الفوت متوفی بعد از فوت مورث از او ارث می برند چنانچه شما ورثه هستید با داشتن گواهی حصر وراثت میتوانید ارث خود را مطالبه کنید حتی اگر دیگر وراث ناراضی باشند از طریق دادگاه دادخواست تقسیم ماترک می دهید

بله مانعی ندارد می توانید سهم الارث خود را مطالبه نمایید یا تقاضای تقسیم ترکه کنید

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
بهنام رفیعی ساران رضا رستمی فاطمه حسین پور سحر دشتی داغیانی
۵۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
بله امکان درخواست صدور گواهی انحصار وراثت و تقسیم ترکه از طرف یک نفر از وراث نیز کفایت می کند و نیازی به درخواست همه ی وراث نیست

با سلام
درصورتی که پدرتان فوت شده و شما جزو وراث حین الفوت ایشان هستید می توانید اقدام به اخذ گواهی حصر وراثت کنید و سپس از دادگاه تقاضای تقسیم اموال مرحوم پدرتان را بنمایید ( حتی اگر هیچکدام از وراث با شما همکاری نکند)

بله هر یک از وراث به تنهایی می تواند برای گرفتن گواهی انحصار وراثت اقدام نماید

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
بهنام رفیعی ساران رضا رستمی فاطمه حسین پور سحر دشتی داغیانی
۵۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

پدرتان تا زنده است مالک اموال خود است و بشما ارث تعلق نمیگیرد . اصول ارث بری بعداز فوت مورث موضوعیت دارد

باسلام، بله ابتدا گواهی انحصار وراثت دریافت کنید و بعد دادخواست تقسیم ترکه را بدهید

سلام دادخواست انحصار وراثت بدید

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
بهنام رفیعی ساران رضا رستمی فاطمه حسین پور سحر دشتی داغیانی
۵۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
هنوز موجبات ارث فراهم نشده که شما ارث بگیرین با فوت موجبات ارث فراهم می شود

اگر پدر شما در قید حیات هستند، توارث موضوعیتی ندارد.

سلام در صورتی که پدر در قید حیات است خیر اما در غیر این صورت بله امکان مطالبه وجود دارد

قبل از فوت ایشان،امکان مطالبه سهم الارث وجود ندارد.

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
بهنام رفیعی ساران رضا رستمی فاطمه حسین پور سحر دشتی داغیانی
۵۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بادرودوسلام دادخواست حصروراثت تقدیم و تنظیم نمایید.

با سلام
اگر پدر شما فوت کرده باشد می توانید

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
بهنام رفیعی ساران رضا رستمی فاطمه حسین پور سحر دشتی داغیانی
۵۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درود
اگر پدرتان در قید حیات است دریافت ارث معنایی ندارد. اما اگر فوت شده اند بله به تنهایی نیز می توانید اقدام کنید.

سلام بله مانعی جود ندارد میتوانید تقاضای انحصار وراثت و تقسیم ترکه نمایید

اگر پدرتان در قید حیات است ارثی به شما تعلق نمی گیرد.

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
بهنام رفیعی ساران رضا رستمی فاطمه حسین پور سحر دشتی داغیانی
۵۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اگر فوت شده اند بله میتوانید گواهی انحصار وراثت را دریافت کنید

باسلام
تقاضای انحصار وراثت و تقسیم ترکه کنید .

با سلام، در صورت فوت پدر شما میتوانید با اخذ گواهی انحصار وراثت از شورای حل اختلاف دادخواست تقسیم ترکه علیه وراث دیگر مطرح نمایید.

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
بهنام رفیعی ساران رضا رستمی فاطمه حسین پور سحر دشتی داغیانی
۵۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با احترام درخواست گواهی انحصار وراثت و تقسیم ترکه را میتوانید مطرح نمایید

در صورتی که پدرتان مرحوم شده می توانید به تنهایی درخواست انحصار وراثت و پس از آن تقسیم ترکه کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
بهنام رفیعی ساران رضا رستمی فاطمه حسین پور سحر دشتی داغیانی
۵۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اگر پدرتان درقید حیات هستن خیرچونکه ایشون تازمانی که درقید حیات هستن مالک اموال خودمی باشند،ولی اگر پدرتان فوت نموده اند بله میتوانیدبه تنهایی سهم الارث خودرامطالبه نمایید،اصولابحث ارث بعدازفوت مورث می باشد.

با سلام و درود . شما ابتدا میبایست درخواست گواهی حصر وراثت کنید .

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.