لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۶ متخصص آنلاین

عرف معتبر تر هست یا قانون؟

پرسیده شده

عرف یک شرکت که قبلا سنوات بازنشستگی ۴۵ روز میداده حالا میگه طبق قانون یک ماه آیا عرف بالاتر یا قانون

مشاوره تلفنی در خصوص حقوق و دستمزد و سنوات و عیدی و پاداش
اکبر هدایی‌ متنق محبوبه السادات حجازی عبدالصمد محمدی مقدم فرناز مهری
۳۴۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۴۵ پاسخ برای این سوال ثبت شده

با سلام
در ایران قوانین مدونه حاکم میباشد لیکن در نظام حقوقی کامن لاو (کشورهای انگلستان، آمریکا) عرف حکومت بر رفتار میباشد.

گفتگو با متخصصین آنلاین
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱,۳۳۷) دیدگاه
امید داوری
امید داوری ۴.۳ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۲۶۲) دیدگاه
توحید میدانی
توحید میدانی ۱.۰ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۳۹۸) دیدگاه

قطعا قانون لازم الاجرا بوده و ارجحیت به عرف دارد .

مشاوره تلفنی در خصوص حقوق و دستمزد و سنوات و عیدی و پاداش
اکبر هدایی‌ متنق محبوبه السادات حجازی عبدالصمد محمدی مقدم فرناز مهری
۳۴۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام درکشور ما قانون ارجحیت دارد به عرف

برای چنین مواردی عرف ملاک عمل می‌باشد مگر اینکه کارفرما کلیه مطالبات بابت ایام کارکرد گذشته اعم از حقوق و مزایا و سنوات پایان کار را پرداخت نموده و با کارگر تسویه نماید و سپس نسبت به انعقاد قرارداد جدید با شرایط جدید (طبق قانون کار) اقدام نمایند که در اینجا دیگر عرف سابق نافذ نمی باشد.

مشاوره تلفنی در خصوص حقوق و دستمزد و سنوات و عیدی و پاداش
اکبر هدایی‌ متنق محبوبه السادات حجازی عبدالصمد محمدی مقدم فرناز مهری
۳۴۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

قطعا قانون لازم الاجرا است

با سلام..
بدون شک قانون و قوانین مدون حاکم بر عرف، بسیار ارجح و برتری خاصی دارد..
در قاعده کلی.. معمولا در جاییکه قانون صراحت نداشته باشد و یا ساکت باشد،معمولا به عرف مراجعه می گردد..
موفق باشبد..

در خصوص سنوات اگر سابقه ای وجود دارد که ۴۵ روز پرداخت شده است، شما می توانید با ارائه آن مدارک به اداره کار و هیات حل اختلاف، با این مضمون که قبلا ۴۵ روز پرداخت شده است، درخواست نمایید. در این خصوص باید عرض کنم عرف کارگاه مقدم بر مواد ۲۷ و ۱۶۵ قانون کار می باشد.

مشاوره تلفنی در خصوص حقوق و دستمزد و سنوات و عیدی و پاداش
اکبر هدایی‌ متنق محبوبه السادات حجازی عبدالصمد محمدی مقدم فرناز مهری
۳۴۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

( قانون مستحکم تر از عرف بوده و هست ) و از جهتی حتی اگر بنابه قانون سابق چه رسد به عرف ، روش و یا امتیازی اجرایی بوده و بنابه قانون جدید تغییر روش و یا جابجایی امتیازی صورت گرفته قانون جدید حاکم است مگر در خود قانون استثایی لحاظ شده باشد لذا ملاک قانون است.
رضایت شما هدف ماست

تحت هر شرایط قانون لازم الاجرا بوده و ارجحیت به عرف دارد .

در کشور ما در صورت عدم وجود توافق و قرارداد ، قانون حاکم است

مشاوره تلفنی در خصوص حقوق و دستمزد و سنوات و عیدی و پاداش
اکبر هدایی‌ متنق محبوبه السادات حجازی عبدالصمد محمدی مقدم فرناز مهری
۳۴۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
عرف می تواند توسط قانون منسوخ یاپذیرفته شود عرف لازم الاجرا نیست اما قانون لازم الاجراست بنابراین قانون مقدم است.

باسلام درکشور ما قانون برتر و بالاتراز عرف می باشد.

سلام با آرزوی بهروزی برای شما ، قطعا قانون حاکم است

سلام
قانون ارجعیت دارد ولازم الاجرا است.

مشاوره تلفنی در خصوص حقوق و دستمزد و سنوات و عیدی و پاداش
اکبر هدایی‌ متنق محبوبه السادات حجازی عبدالصمد محمدی مقدم فرناز مهری
۳۴۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

مسلما قانون دارای اعتبار بیشتری هست و لازم الاجراست عرف در صورت عدم قطعیت و سکوت قانون معمولا ب کمک اون میاد و از این رو قانون قاطبا ب عرف برتری داره

باسلام .چنانچه موضوع مورد اختلاف ب اداره کار و شکایت ب آن مرجع ارجاع شود برحسب قوانین کار و قانون موجود محاسبه خواد شد

مشاوره تلفنی در خصوص حقوق و دستمزد و سنوات و عیدی و پاداش
اکبر هدایی‌ متنق محبوبه السادات حجازی عبدالصمد محمدی مقدم فرناز مهری
۳۴۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام طبق قانون کشورایران قطعا قانون مقدم تراز عرف مب ابشد ودرکشورهای ازقوانین کامن لا تبعیت میکنند عرف برتری دارد.

سلام طبیعی است قانون به عرف ارجح می باشد

عرف یک توافق با رضایت طرفین است که اگر مورد قبول اکثریت واقع شود تبدیل به قانون می شود . قطعا اگر این ۴۵ روزی که فرمودید بر خلاف قانون باشد قابل رسیدگی خواهد بود .

مشاوره تلفنی در خصوص حقوق و دستمزد و سنوات و عیدی و پاداش
اکبر هدایی‌ متنق محبوبه السادات حجازی عبدالصمد محمدی مقدم فرناز مهری
۳۴۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام و ادب در نظام حقوقی ایران،قانون مصوب مجلس به عرف ارجحیت دارد ولی عرف نیز بعد از قانون از منابع معتبر است

قانون بر عرف مقدم است لکن درصورتیکه توافق و قراردادی بین شما بوده باشد که مفاد آن مخالف قانون نباشد و در قرارداد موضوع سنوات بازنشستگی ذکر شده باشد می توانید سنوات خود را طبق قرارداد مطالبه نمایید درغیراینصورت طبق قانون عمل می شود .

با سلام در برخی موارد عرف و در برخی موارد قانون حالا اگر عرف تمام کارهای اینچنینی در اطراف شما ۴۵ روز باشد عرف بر قانون معتبر تر است

مشاوره تلفنی در خصوص حقوق و دستمزد و سنوات و عیدی و پاداش
اکبر هدایی‌ متنق محبوبه السادات حجازی عبدالصمد محمدی مقدم فرناز مهری
۳۴۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درود بر شما
در صورت وجود قانون مدون به عرف رجوع نمیگردد .

با درود قانون مقدم است.

مشاوره تلفنی در خصوص حقوق و دستمزد و سنوات و عیدی و پاداش
اکبر هدایی‌ متنق محبوبه السادات حجازی عبدالصمد محمدی مقدم فرناز مهری
۳۴۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با درود..
بدون شک در قوانین جاری کشور عزیزمان ایران، قانون بسیار بالاتر بوده و قابل مقایسه با عرف نبوده، چرا که همـواره در مقایسه با عرف، ارجحیت و قاطعیت دارد..

سلام
اول قانون اولویت دارد.

با احترام. در برخی موارد عرف بالاتر از قانون می باشد

سلام قوانین ارجحیت دارد و لازم الاجرا میباشد درصورت قوانین مدونی نسبت به موضوع نبود از عرف معتبر استفاده خواهد شد موفق باشید

مشاوره تلفنی در خصوص حقوق و دستمزد و سنوات و عیدی و پاداش
اکبر هدایی‌ متنق محبوبه السادات حجازی عبدالصمد محمدی مقدم فرناز مهری
۳۴۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

قانون اصل هست عرف یکی از منابع قانون هست به عبارتی عرف مختص یک شرکت نیست منظور از عرف،عرف مرسوم در یک شهر یا منطقه هست نه در یک شرکت،چرا که شرکت حسب دستورات مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره اداره میشودنه بر اساس عرف

قطعادرکشورایران قانون لازم الاتباع است.

سلام مسلما قانون ارجحیت بر عرف و لازم الاجرا تر میباشد موفق باشید

مشاوره تلفنی در خصوص حقوق و دستمزد و سنوات و عیدی و پاداش
اکبر هدایی‌ متنق محبوبه السادات حجازی عبدالصمد محمدی مقدم فرناز مهری
۳۴۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با درود اولویت با قانون است.

بنام خدا،قانون امری بر عرف مقدم است.عرف بر قانون تکمیلی مقدم است.
قانون تکمیلی:قانونی است که بتوان برخلاف آن توافق کرد.مثل حضانت فرزندان
قانون امری:قانونی است که توافق بر خلاف آن جایز نیست.مثل اصول صحت معاملات

درودد
در کشور ما قانون بر عرف مقدم است و در موردی که قانون صراحت داشته باشد به عرف رجوع نمی گردد .

سلام و ادب طبق نظام حقوقی ایران قانون نوشته و مدون معتبر تر است

مشاوره تلفنی در خصوص حقوق و دستمزد و سنوات و عیدی و پاداش
اکبر هدایی‌ متنق محبوبه السادات حجازی عبدالصمد محمدی مقدم فرناز مهری
۳۴۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

قانون کار امری است و قانون بالاتر است مگر اینکه آن عرف بهتر از قانون امری باشد

با سلام قطعا قانون ارجحیت دارد

در مورد شما اگر درحال بازنشستگی هستید عرف بالاتر استد

مشاوره تلفنی در خصوص حقوق و دستمزد و سنوات و عیدی و پاداش
اکبر هدایی‌ متنق محبوبه السادات حجازی عبدالصمد محمدی مقدم فرناز مهری
۳۴۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

قانون بر عرف ارجح می باشد .

سلام قانون بر عرف ارجحیت خواهد داشت

مشاوره تلفنی در خصوص حقوق و دستمزد و سنوات و عیدی و پاداش
اکبر هدایی‌ متنق محبوبه السادات حجازی عبدالصمد محمدی مقدم فرناز مهری
۳۴۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
قطعا قانون لازم الاجرا است زیرا قانون برهر چیزی مقدم است حتی بر عرف.

عرف یکی از منابع حقوق است اما منبع اصلی قانونی است ولی منبع تفسیر قوانین عرف یا رویه قضایی است.

باسلام قانون در کشور ما از عرف بالاتر و لازم الاجراست.

مشاوره تلفنی در خصوص حقوق و دستمزد و سنوات و عیدی و پاداش
اکبر هدایی‌ متنق محبوبه السادات حجازی عبدالصمد محمدی مقدم فرناز مهری
۳۴۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام بستگی داره در خیلی از مواقع عرف، ولی در ایران قانون حاکم است اگر قانون ساکت باشد عرف مقدم تره ولی برای مسئله شما قانون می باشد البته بستگی به قرارداد کارتون هم دارد.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.